Depend là gì? Cách sử dụng cấu trúc Depend trong tiếng Anh

5/5 - (1 vote)
Depend là gì? Cách sử dụng cấu trúc Depend trong tiếng Anh

Cấu trúc Depend là một trong những cấu trúc mà chúng đã quá quen thuộc. Được sử dụng phổ biến trong văn viết và cả giao tiếp thường ngày, hơn hết trong các bài kiểm tra Depend cũng xuất hiện rất nhiều. Vì vậy để có thể trở thành một người học tiếng Anh thành thạo, chúng ta không thể qua phần kiến thức đơn giản nhưng không kém phần trọng này. Bạn có biết Depend có nghĩa là gì không? Cấu trúc Depend được sử dụng trong những ngữ cảnh như thế nào? Vậy Depend là tính từ hay động từ? Theo sau Depend là giới từ gì?…Để có thể trả lời tất cả câu hỏi liên quan đến cấu trúc này, chúng ta hãy cùng tham vào khóa học hôm nay để có những kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc nhé. Sau bài học sẽ có những bài tập giúp bạn củng cố lại kiến thức. Cùng bắt đầu thôi nào!.

cau-truc-depend
cấu trúc depend

Depend là gì

Depend là một dạng động từ trong tiếng Anh, mang ý nghĩa là “tùy thuộc, phụ thuộc”. Depend sẽ được được sử dụng cùng giới từ “on” tạo thành cụm động từ với ý nghĩa là “tùy thuộc, phụ thuộc vào ai đó, thứ gì đó”

Cấu trúc: Depend + On

Ví dụ:

 • You can always depend on me (Bạn luôn có thể tin tưởng vào tôi)
 • It all depend on his decisions (Nó phụ thuộc tất cả vào những quyết định của anh ấy)
 • Whether or not we go to picnic for weekend depends on the weather (Chúng ta có thể đi cắm trại vào cuối tuần hay không phụ thuộc vào thời tiết)

Cách sử dụng cấu trúc Depend trong tiếng Anh

Cấu trúc Depend có thể được sử dụng theo ba dạng cơ bản sau:

Cấu trúc 1: Depend on + Danh từ/Tân ngữ

Nghĩa: phụ thuộc, tùy thuộc vào ai đó hay thứ gì đó

Ví dụ:

 • I can depend on Peter, he’s the most reliable person that I ever know (Tôi có thể dựa vào Peter, cậu ấy là người đáng tin tưởng nhất mà tôi từng biết)
 • Do you go out on weekends? Well, it all depends on my family (Bạn có đi chơi vào cuối tuần này không? Chà, tất cả đều phụ thuộc vào gia đình của tôi)

Cấu trúc 2: Depend on + Danh từ/tân ngữ + To – Động từ

Nghĩa: tin tưởng ai đó có thể làm điều gì đó

Ví dụ:

 • I can’t employ John if I can’t depend on him to work responsibly (Tôi không thể thuê John nếu tôi thể tin tưởng anh ấy sẽ làm việc có kỷ luật)

Cấu trúc 3: Depend on + Từ để hỏi (what/where/which/how,…)

Nghĩa: phụ thuộc, tùy thuộc vào điều gì

Ví dụ:

 • Can you give a hand to lift that box? – It all depends on how heavy it is. (Bạn có thể giúp tôi một tay để nâng cái hộp không? – Nó còn tùy thuộc xem cái hộp nặng thế nào)
cach-su-dung-cau-truc-depend-on
Cách sử dụng cấu trúc Depend trong tiếng Anh

Bạn có thể quan tâm

cấu trúc blame

cấu trúc propose

cấu trúc decide

cấu trúc never before

cấu trúc the last time

cấu trúc request

cấu trúc before

cấu trúc why don’t we

cấu trúc it is necessary

cấu trúc need

cách dùng different

cấu trúc appreciate

cấu trúc promise

contrary

take over

cấu trúc describe

what do you mean

come up with

how are you doing

cách sử dụng you are welcome

cấu trúc whether

cấu trúc so that và such that

cấu trúc would rather

cấu trúc provide

cấu trúc would you mind

cấu trúc because because of

cấu trúc apologize

cấu trúc be going to

cấu trúc suggest

cấu trúc either or neither nor

cấu trúc make

cấu trúc this is the first time

cấu trúc as soon as

cấu trúc would you like

Phân biệt cấu trúc depend on, depend upon và depending on

Bên cạnh cấu trúc Depend on, chúng ta còn thường xuyên sử dụng qua các cấu trúc Depend upon và Depending on trong tiếng Anh. Điểm khác nhau giữa ba cấu trúc này là gì?.

Trước tiên là điểm giống nhau. Cấu trúc Depend on và Depend upon là hoàn toàn giống nhau. Với Depend on và Depend upon là có thể đóng vai trò là một động từ chính trong câu, đứng phía sau chủ ngữ. 

Ví dụ:

 • Our new strategy would depend on/upon  the actual economic situation (Chiến lược mới của chúng ta sẽ phụ thuộc vào tình hình kinh tế hiện tại)
 • The result of the exams depend crucially on/upon your efforts (Kết quả của bài kiểm tra sẽ tùy thuộc vào phần lớn nỗ lực của bạn)

Mặt khác, Depending on  mang nghĩa tương tự như Depend on/upon nhưng nó dạng động từ thêm -ing và không đóng vai trò động từ chính trong câu. Cụm Depending on không đứng sau chủ ngữ và tạo thành một mệnh đề độc lập.

Ví dụ:

 • Depending on how tall your son is, he may not be able to play this game (Phụ thuộc vào độ cao của con trai chị là bao nhiêu, cậu ấy có thể sẽ không thể chơi trò chơi này)
 • Depending on the final result, we will be accepted to get scholarship for the best student (Phụ thuộc vào kết quả thi cuối cùng, chúng tôi sẽ được trao học bổng cho học sinh xuất sắc)

Xem thêm những bí quyết học tiếng Anh cực hay tại AMA

Bài tập cấu trúc Depend

Bài tập 1: Trong ba đáp án A,B và C. Chọn đáp án để hoàn thành câu

1. I might go to club tomorrow – It…….time I finish my homework

   A. depend on

   B. depending on

   C. depends on

Đáp án C – I might go to club tomorrow – It depends on time I finish my homework (Tôi có thể đi đến câu lạc bộ ngày mai không, nó còn phụ thuộc vào thời gian tôi hoàn thành bài tập về nhà)

2. I….her to do it well

   A. depends on

   B. depending on

   C. depend on

Đáp án C – I depend on her to do it well (Tôi phụ thuộc vào cô ấy để làm việc đó thật tốt)

3. You can….me. I’ll keep it secretly

   A. depends on

   B. depending on

   C. depend on

Đáp án C – You depend on me. I’ll keep it secretly (Bạn có thể tin tưởng tôi. Tôi sẽ giữ kín bí mật)

4. ….the final result, my parents will a gift for me

   A. Depending on

   B. Depend on

   C. Depends on

Đáp án A – Depending on the final result, my parents will a gift for me (Phụ thuộc vào kết cuối cùng, bố mẹ tôi sẽ mua quà cho tôi)

5. Do you want to eat lunch? – Well, it….my work

   A. depends on

   B. depend on

   C. depending on

Đáp án A – Do you want to eat lunch? – Well, it depends on my timeline (Bạn có muốn đi ăn trưa không? –  Chà, nó phụ thuộc vào lịch trình của tôi nữa)

Bài tập 2: Sử dụng cấu trúc Depend để điền từ thích hợp vào chỗ còn thiếu

 1. The government can be lenient or not,…..how situation develops
 2. She is an independent woman, She refused to…..on anyone
 3. My family…..fishing for living

Đáp án:

 1. The government can be lenient or not, depending on how situation develops (Chính phủ có khoan nhượng hay không, điều đó phụ thuộc diễn biến tình hình thế nào)
 2. She is an independent woman, She refused to depend on anyone (Cô ấy là một người phụ nữ độc lập. Cô ấy từ chối phụ thuộc vào bất kì ai)
 3. My family depends on fishing for living (Gia đình tôi phụ thuộc vào nghề đánh cá để sinh sống)

Anh ngữ AMA

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí