Different nghĩa là gì? Cấu trúc, cách dùng different

5/5 - (1 vote)
Different nghĩa là gì? Cấu trúc, cách dùng different

Trong quá trình giao tiếp hằng ngày đòi hỏi chúng cần cần trau dồi vốn từ và ngũ pháp nhiều hơn để cuộc giao tiếp thuận tiện và linh hoạt hơn. Chắn chắn rằng tính từ “different” cũng đã quá quen thuộc với mỗi người học tiếng Anh lâu năm hay mới bắt đầu rồi. Nhưng nó có rất nhiều ngữ nghĩa khác nhau. Cách dùng different là gì? Bài viết này hãy cùng nhau tìm hiểu những cấu trúc đó ngay nhé!

cach-dung-different
cách dùng Different

Different nghĩa là gì? 

Different giữ chức năng là một tính từ trong tiếng anh mang ý nghĩa là khác, khác biệt. Example:

I feel like since college and she’s been living alone in the city, she is different from when she was in high school. Things are no longer the same, even her personality has changed and become the person she hates the most.

( Tôi cảm thấy như từ khi học đại học và cô ấy đã sống một mình trong thành phố, cô ấy khác với khi còn học trung học. Mọi chuyện không còn như xưa, ngay cả tính cách của cô ấy cũng thay đổi và trở thành người mà cô ấy ghét nhất.)

What do you think of this croptop shirt?

I find it a bit strange because its color today seems to have faded and has stains on the shirt. There were stains on the shirt that made the shirt very ugly.

( Bạn nghĩ gì về chiếc áo màu vàng này?

Tôi thấy hơi lạ vì màu của nó hôm nay hình như đã phai và có vết ố trên áo. Trên áo có những vết bẩn khiến chiếc áo trở nên rất xấu xí. )

I went back to school after 5 years and it was no different from before ( Tôi đã trở lại trường học sau 5 năm và nó không khác gì trước đây )

Bạn có thể quan tâm

cấu trúc difficult

cấu trúc appreciate

cấu trúc promise

contrary

take over

cấu trúc describe

what do you mean

come up with

how are you doing

cách sử dụng you are welcome

cấu trúc whether

cấu trúc so that và such that

cấu trúc would rather

cấu trúc provide

cấu trúc would you mind

cấu trúc because because of

cấu trúc apologize

cấu trúc be going to

cấu trúc suggest

cấu trúc either or neither nor

cấu trúc make

cấu trúc this is the first time

cấu trúc as soon as

cấu trúc would you like

cấu trúc avoid

cấu trúc how long

cấu trúc no sooner

cấu trúc like và as

Cấu trúc, cách dùng different

Có rất nhiều cách dùng khác nhau trong câu cấu trúc của different vì tính từ “different” có thể kết hợp cùng với nhiều giới từ khác nhau trong câu Tiếng anh. Cụ thể:

Different đi cùng với giới từ

Cách dùng different khi đi cùng với giới từ:

 • Different + from: Được sử dụng bởi một số người Anh sử dụng 
 • Different to:  Được sử dụng bởi một số người Anh sử dụng
 • Different than: chủ yếu được  sử dụng bởi một số  gười Mỹ sử dụng nhiều hơn.
 • Different with:  sử dụng bởi một cả người Anh và Mỹ sử dụng 

Example:

 • He looked like a man who had been starved for many years because he was a little pale in color..

(Anh ấy trông giống như một người đàn ông đã bị bỏ đói trong nhiều năm.)

 • The new job is different from what he expected.

(Công việc mới anh ấy đang làm hơi khác với những gì anh ấy đang mong đợi..)

 • Anna is different from what I imagined her.

(Anna trôi hơi khác với những gì mà tôi tưởng tượng về cô ấy)

Sử dụng Different như thế nào

Các từ bổ nghĩa được đi kèm cùng với Different

Từ “Different” cũng giống như những tính từ so sánh hơn. Nhưng khác ở chỗ là Different được dùng để bổ trợ nghĩa cho các từ như no, any, not much và (a) little.

Example: 

 • How is my sister, doctor? – No different.

(Em gái tôi thế nào rồi thưa bác sĩ? – Không có gì khác biệt cả..)

 • I decorate this room a little bit different from the original. How do you see this change?

(Tôi trang trí căn phòng này hình như  hơi khác một chút so với ban đầu. Bạn thấy sự thay đổi này như thế nào??)

Khi bạn sử dụm cụm Quite different thì nó sẽ mang một nghĩa là “khác biệt hoàn toàn”.

Example

 • Anna is quite different after coming back from France after 1 week.

(Anna khác lạ sau 1 tuần trở về từ Pháp.)

 • I think you have the same me opinion as me but completely different.

(Tôi nghĩ bạn cũng có cùng suy nghĩ với tôi nhưng hoàn toàn khác?)

Khi được dùng từ different sẽ khác so với một số tính từ ở dạng so sánh hơn khác là bạn có thể dùng “very” ở đằng trước nó.

Example

 • Ttwo very different problems.

(Hai vấn đề này hoàn toàn rất khác nhau.)

 • John and Mike are twins, but their personalities are very different.

(John và Mike là anh em sinh đôi, nhưng tính cách của họ rất khác nhau.)

Phân biệt Different from, Different to, Different with và Different than

phan-biet-different
Phân biệt different

Cấu trúc của different from là được sử dụng phổ biến nhất, được sử dụng cả trong tiếng Anh – Anh và tiếng Anh – Mỹ.

Cấu trúc của Different to: Có nghĩa là Hướng tới, theo hướng hay đến nơi nào đó khác biệt, được sử dụng chủ yếu bởi người Anh.

Cấu trúc của Different with: Có nghĩa là mô tả sự vật, ai khác biệt với/vì điều gì đó.

Cấu trúc của Different than: Có nghĩa là thì chủ yếu được sử dụng trong tiếng Anh của người Mỹ, thường có ý nói một bên nhỉnh hơn bên còn lại.

Example

Students always expect that the new school rules will be different from the old ones. They hope to be more comfortable with the old rules that are no longer suitable for the new era, it is absolutely necessary for the school to change the rules to match the times. ( Học sinh luôn mong đợi rằng nội quy mới của trường sẽ khác với nội quy cũ. Họ mong có thể thoải mái hơn với những nội quy cũ không còn phù hợp với thời đại mới, việc nhà trường thay đổi nội quy để phù hợp với thời đại là điều hoàn toàn cần thiết.) => different from

Teenagers want their appearance to be different than their current parents. This is also partly true because their parents are now middle-aged and starting to have wrinkles on their eyes, it is understandable that they don’t want to look like they do now. ( Thanh thiếu niên muốn ngoại hình của họ khác với cha mẹ hiện tại của họ. Điều này cũng đúng một phần vì bố mẹ họ giờ đã ở tuổi trung niên và bắt đầu có nếp nhăn trên mắt, việc họ không muốn trông như bây giờ cũng là điều dễ hiểu.) 

=> different than

This museum is no different to any other major museum. I feel it has all the functions of other museums and it is located in the city where I live. => Bảo tàng này không khác với bất kỳ bảo tàng lớn nào khác. Tôi cảm thấy nó có tất cả các chức năng của các viện bảo tàng khác và nó nằm ở thành phố nơi tôi sống.

Xem thêm những bí quyết học tiếng Anh cực hay tại AMA


Bài tập áp dụng

Bài 1: Điền vào chỗ trống các cụm từ: different, different from, different to, different with, different than

 1. Marrie and Jacki are twin so they are not so much __________ each other.
 2. London is __________ what I expected.
 3. Moving to a new school feels very __________.
 4. Jonson looked at __________ the photos she posted.
 5. Nick’s hair looks very __________ that color.
 6. The final match today is different __ 2019.
 7. How are you __ of your father?
 8. The cake tastes __ as chocolate.
 9. We imagine ourselves more __ other animals.
 10. Rain is pronounced __ in English.
 11. The coffee tastes ….. as milk.
 12. I don’t know about that. How’re you ….. from your mother?
 13. The book’s ….. from the last time I read it.
 14. Susan’s ….. bike as my sister.

Đáp án:

 1. different from
 2. different from/different than/different to
 3. different
 4. different from
 5. different with
 6. from
 7. different
 8. the same
 9. different from
 10. the same as
 11.   the same
 12. different
 13. different
 14. the same

Trên đây là những chia sẻ cách dùng different. Bạn có thể học thêm và lưu thêm những kiến thức cần thiết này. Chúc các bạn có một cách học một cách đúng đắn nhé.

Anh ngữ AMA

 

 

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí