Hướng dẫn sử dụng cấu trúc because because of đơn giản nhất!

5/5 - (1 vote)
Hướng dẫn sử dụng cấu trúc because because of đơn giản nhất!

Because because of là dạng cấu trúc cơ bản được dùng để diễn đạt nguyên nhân, lý do dẫn đến một sự việc nào đó. Nhưng khi sử dụng cấu trúc trên, liệu bạn đã biết đủ công thức, các dùng phù hợp và đúng nhất chưa? Hãy cùng đọc qua bài viết này để tìm hiểu về tất tần tật các cấu trúc của because because of nhé!

because-because-of
Hướng dẫn dùng Because và Because of

Cấu trúc của Because

Because (giới từ) trong ngữ pháp sẽ được đúng trước mệnh đề chỉ nguyên nhân với cấu trúc: 

Because + S + V + (O)

Example:

 • I fell because I fell off a car ( tôi bị thương bởi vì tôi té xe)
 • I love her because She is beautiful ( tôi yêu cô ấy, vì cô ấy đẹp)
 • He is obese because he eats a lot ( anh ấy bị béo phì bởi vì anh ấy ăn quá nhiều)
 • I’m late because I wake up late ( tôi đi muộn bởi vì tôi ngủ quên)
 • He got a bad grade because he didn’t do his homework ( anh ấy bị điểm kém bởi vì anh ấy không làm bài tập về nhà)

 

cau-truc-cua-because
Các cấu trúc của Because

Cấu trúc của Because of

cau-truc-cua-because-of
Cấu trúc của because of

Cách dùng Because of

Because of được xem là một giới từ kép, thường được dùng trước danh từ, động từ V-ing hoặc đại tủ để chỉ nguyên nhân, sự việc và hành động. Với cấu trúc cụ thể như:

Because of + Pro (noun)/ Noun Phrase

Ví dụ: 

 • I can’t go home yet because of working at the company
 • She got first prize because of working hard
 • Because of being on time we have to go very fast.
 • They moved to London because of her job.
 • Minh went to the birthday party yesterday because of his girlfriend’s invitation.

Cách chuyển đổi vế câu từ Because sang Because of

Đổi chuyển đổi được câu từ because sang because of thì cần có 1 nguyên tắc chung như sau:

 • Theo sau vế Because phải là một mệnh đề ( Because + S + V )
 • Theo sau vế có Because of không dùng mệnh đề mà phải là danh từ, cụm danh từ hoặc cụm động từ.
chuyen-because-sang-because-of
Cách chuyển đổi vế câu từ Because sang Because of – bí quyết học tiếng Anh

Làm thế nào để phân biệt giữa Because Because of

Cách 1: Nếu chủ ngữ của cả 2 vế câu giống nhau, bạn hãy bỏ chủ ngữ ở vế Because, và biến động từ theo sau đó trở thành V-ing

 • Example: Because Mary is a good student, she is first in her class

=> Because of being a good student, she is first in her class

Cách 2: Nếu trong câu có danh từ/ cụm danh từ ở vế “Because of” 

Nếu đã kiểm tra xong theo cách 1, trong câu chỉ còn lại danh từ/cụm danh từ ở vế “Because of..” thì chúng ta giữ lại danh từ/ cụm danh từ đó

 • Example: Because There was the heavy rain, everyone stayed at home.

=> Because of the heavy rain, everyone stayed at home.

Ở trường hợp này, chúng ta sẽ không sử dụng vế “Because of being the heavy rain” mà sử dụng “ Because of the heavy rain”

Cách 3: Sau Because có danh từ hoặc tính từ

Trường hợp sau vế Because là có cả danh từ, lẫn tính từ thì chúng ta chỉ cần đặt tính từ vào trước danh từ để tạo ra một cụm danh từ hoàn chỉnh.

 • Example: Because the heavy was rain, we couldn’t go jogging

=> Because the heavy rain, we couldn’t go jogging

Cách 4: Nếu sau Because không có danh từ

Trường hợp nếu sau vế Because không có danh từ, chung ta sẽ phải đổi tính từ hoặc trạng từ thành danh từ và sử dụng tính từ sỡ hữu.

 • Example: Because he acted very badly, she does not like him

=>  Because of his bad action, she does nott like him

Xem thêm Trạng từ chỉ số lượng

 

Các bài tập ứng dụng

Bài 1: Điền vào chỗ trống: Because, Because of

1. We stopped playing basketball ……. the rain

2. It was all …….. her that we got into trouble

3. They had to hurry indoors …… it was raining

4. I am late ……. the traffic

5. They didn’t arrive until six o’clock …….. the traffic was terrible

6. She found the exam easy …….. she had worked hard during the course

7. He can’t drive …….. his illness

8. The restaurant closed lockdown …….. the recession

9. He found working in London very difficult ……… the language problem

10. He is very difficult to understand ……… his accent

Bài 2: Viết lại câu với cấu trúc Because of

 1. Because it is raining, we stopped the match
 2. Because Mar was ill, he is absent today
 3. Not having enough money, I did nnot buy the computer
 4. Because He was too tired, He will have a long trip
 5. Because Lan passed the exam, her parent very proud of her
 6. The house is dirty so He can not feel comfortable
 7. She is a beautiful girl so her husband very loves her
 8. As He has behaved badly, he must be punished
 9. This problem is difficult so Charlie can not understand
 10. She got a mark of 9 in the literature exam so she is very happy today

Bài tập 3: Chọn từ đúng nhất

1. I miss Mymy so much ____________ we didn’t see her for a long time. (because/because of)

2. ____________ the weather was so hot, they stayed home. (because/because of)

3. I was late for the important class _______________ the heavily traffic. (because/because of)

4. My grandmother retired in 2009___________ her health was ill. (because/because of)

5. Markt had to stay in hospital ___________ his broken arm. (because/because of)

Đáp án đúng :

Bài tập 1

1. We stopped playing basketball because of the rain

2. It was all because of his that we got into trouble

3. They had to hurry indoors because it was raining

4. I’m late because of the traffic

5. We didn’t arrive until six o’clock because the traffic was terrible

6. She found the exam easy because she had worked hard during the course

7. He can’t drive because of his illness

8. The restaurant closed down because of the recession

9. He found working in Japan very difficult because of the language problem

10. He’s very difficult to understand because of his accent

Bài tập 2:

 1. Because of the rain, we stopped the match
 2. Because of his illness, Mar is absent today
 3. Because He don not have enough money, I didn not buy the computer
 4. Because of his tiredness, He will have a long trip
 5. Because her exam passed, her parent very proud of her
 6. Because the house is dirt, He can’t feel comfortable
 7. Because of her beauty, her husband very loves her
 8. Because of his bad behavior, he must be punished.
 9. Because the problem is difficult, Charlie can’t understand
 10. Because of the literature exam 9 mark, She is very happy today

Bài tập 3

1. đáp án là because vì sau đó là 1 mệnh đề có đầy đủ S + V

2. đáp án là Because vì đi sau theo đó là 1 mệnh đề S + V

3. đáp án là because of 

4. đáp án là because

5. đáp án là because of vì sau theo đó là 1 cụm danh từ

Bài viết trên là toàn bộ cách dùng và chuyển đổi của because because of. Mong rằng bạn sẽ hiểu rõ hơn và phân biệt chuyển đổi được các câu trong mệnh đề chỉ nguyên nhân because, because of. AMA chúc bạn sẽ học tiếng Anh thật tốt nhé!

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí