TIẾNG ANH XUẤT SẮC – VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI
HÃY ĐỂ AMA HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ CỦA CON BẠN

ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA KHÓA HỌC

LỊCH HỌC

CK1 – CK4

56h/khóa/ 14 tuần
CK5 – CK8

56h/khóa/ 14 tuần
CK9 – CK12

56h/khóa/ 14 tuần
THI XẾP LỚP ĐẦU VÀO
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
CẤP CHỨNG NHẬN SAU MỖI KHÓA HỌC