TIẾNG ANH XUẤT SẮC – VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI
HÃY ĐỂ AMA HIỆN THỰC HÓA GIẤC MƠ CỦA CON BẠN

Đây là một trường bắt buộc.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA KHÓA HỌC

LỊCH HỌC

100%

50%

SK1 -SK4

48h/khóa/ 12 tuần
SK5 – SK8

48h/khóa/ 12 tuần
THI XẾP LỚP ĐẦU VÀO
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN
CẤP CHỨNG NHẬN SAU MỖI KHÓA HỌC