Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh

5/5 - (1 vote)
Công thức dùng “Would you like” và các bài tập ứng dụng trong tiếng Anh

Trong tiếng anh giao tiếp thông thường, cụm từ would you like được sử dụng khá phổ biến với ý nghĩa là lời mời gọi, mong muốn, đề nghị về một việc gì đó với bất cứ ai một cách trang trọng. Tuy là cấu trúc phổ biến nhưng ngay cả những người học tiếng anh lâu năm vẫn nhầm lẫn và dùng sai. 

would-you-like
Cách sử dụng

Vậy thì bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ củng cố thêm cho bạn những tài liệu về cấu trúc này nhé!

Định nghĩa về cấu trúc “would you like”

Would you like được dùng trong mẫu câu tiếng mang sẽ bao hàm ý nghĩa về những lời mời, đề nghị hoặc nguyện vọng về 1 việc gì đó. Khác với dùng “want” khi dùng Would you like sẽ giúp câu nói trở nên lịch sự, trang trọng hơn.

 

Example: 

 • Would you like to go to a party with me tonight? ( tạm dịch: Bạn có muốn đi dự tiệc tối nay với tôi không?) 
 • What would you like to do on Sunday? (Bạn muốn làm gì vào chủ nhật/cuối tuần này?)
 • Would you like too drink some cafe? ( Bạn có muốn uống một chút nước cà phê không?)

Xem thêm cấu trúc suggest

Cách dùng cấu trúc Would you like trong các tình huống

Dùng để đưa ra 1 lời đề nghị với ai đó

Cấu trúc chính:

Would you like + Noun (n)

Hoặc:

Would you like + to verb (infinitive)?

Example: 

 • Would you like a chocolate? ( Bạn có muốn một sô cô la?)
 • Would you like to eat pasta? (Bạn có muốn ăn mì ống không?)

Cách trả lời:

S + would like  + N/to infinitive + O

Hoặc bạn có thể trả lời ngắn gọn theo những cách sau:

Nếu chấp nhận Từ chối lời mời
Thanks/ Thank you  No, thank you so much
Absolutely I would love to but I cannot…
Yes, I would I am sorry, I cannot…
Yes  
Yes, I’d love to  
Yes, please  

Example:

 • Would you like to have to eat dinner with us on Saturday? (Bạn có muốn ăn tối với chúng tôi vào thứ bảy này không?)
 • Yes, I’d love to (Vâng, tôi rất vô cùng sẵn lòng)
 • Would you like some cafe or tea? (Bạn có muốn một ít cà phê hoặc trà?)
 • Absolutely. I’d like some water, please. (Chắc chắn rồi. Tôi xin một chút nước.)

Tham khảo thêm nhiều bí quyết học tiếng Anh của AMA

Dùng để hỏi về nguyện vọng, mong muốn của người khác

Khi bạn muốn hỏi về nguyện vọng, mong muốn ước nguyện của một ai đó, bạn có thể dùng cấu trúc:

What + would + S + like + N/to verb (infinitive)?

Và trả lời với những cách sau:

S + would like N/to infinitive…

S + like N/to infinitive…

I’ll have…

Example:

 • What would you like to have for party? (Bạn muốn có gì cho bữa tiệc?)
 • I’d like to buy her motorbike. (Tôi muốn mua xe máy của cô ấy.)
cach-dung-would-you-like
Dùng để mời ai đó một cách trang trọng

Một số bài tập áp dụng

Bài 1: Điền would hoặc do vào chỗ trống thích hợp

 1. _____  you like a glasss of cafe? 
 2. _____  you like living in Vietn nam?
 3. _____  you like more sugar for your tea cup? 
 4. _____  you like practicing Korrea? 
 5. _____  you like some more vetgetable? 
 6. _____  you like some water? 
 7. _____  you like to go to the movies/ flim this morning? 
 8. _____  you like to go to the cinema? (generally speaking) 
 9. _____  you like your job? 
 10. _____ you like dancing? 

 

Đáp án: 

 1. Would
 2. Do
 3. Would
 4. Do
 5. Would
 6. Would
 7. Would
 8. Do
 9. Do
 10. Do

Bài tập 2: Chọn câu thích hợp 

1. Would you like _________ something?

A. to eat  B. eating  C. to eating  D. is drinking

2. Would you like _________ with her?

A. have dinner  B. to have dinner  C. having dinner  D. had dinner

3. How _________ your meal?

A. would you like B. you would like C. would like you D. do you would like

4. Where would you like _________ to?

A. travel B. to travel C. traveling D. are travel

5. I would like _________ a doctor in the future.

A. to be B. do10 C. am D. be

Đáp án: 1: A 2: B 3: A 4: B 5: A

Bài viết trên đã tổng hợp một số kiến thức cũng như bài tập áp dụng về các mẫu câu trong would you like trong tiếng anh. Đây là một kiến thức ngữ pháp không thể thiếu trong quá trình học tiếng anh giao tiếp hoặc học tại trường lớp bằng cấp. Mong rằng bạn sẽ nắm rõ về các trạng từ này. Chúc bạn học tốt cùng AMA.

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí