Cách phân biệt “Neither…nor” và “Either..or” trong tiếng Anh

5/5 - (1 vote)
Cách phân biệt “Neither…nor” và “Either..or” trong tiếng Anh

Either or neither nor là một trong những chủ điểm ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh. Tuy nhiên, cấu trúc ngữ pháp này cũng rất dễ nhầm lẫn với nhau. Vậy nên, bài viết này sẽ giúp ích cho bạn về cách phân biệt ngữ pháp either or neither nor. Hãy cùng tham khảo nhé.

either-or-neither-nor
cấu trúc neither nor, either or thông dụng

I- Ý nghĩa 

1. Cấu trúc “Neither…nor”

Cấu trúc Neither…nor là dùng để diễn tả một ý nghĩa phủ định mà có nghĩa là “không…cũng không”

Neither + Danh từ + Nor + Danh Từ 

Neither + Đại từ + Nor + Đại từ 

either-or
ý nghĩa cấu trúc either or

Ví dụ: 

 • My mother likes neither cake nor beef. ( Mẹ của tôi không thích bánh cũng không thích thịt bò. )
 • Neither Anna nor Susan knows to use air-conditioner.( Cả Anna và Sunsan đều không biết sử dụng cái máy lạnh này. )

2. Cấu trúc Either … or

Cấu trúc “Either…or…” có một ý nghĩa tượng trưng là “hoặc…hoặc…”. Cấu trúc này dùng để người nói khẳng định rõ khả năng có thể sẽ xảy ra đối với một hoặc cả hai đối tượng được nhắc tới trong câu.( hoặc là xảy ra với đối tượng thứ nhất hoặc là xảy ra với đối tượng thứ hai trong câu) 

Neither + Danh từ + Nor + Danh từ 

Neither + Đại từ + Nor + Đại từ 

neither-nor
cấu trúc neither nor AMA

Ví dụ : 

 • Linh wants to ask either you or me to help her repair his television. (Linh muốn nhờ bạn hoặc tôi giúp cô ấy sửa cái ti vi )
 • Either her parents or she is invited to the poor party tonight. (Cô ấy hoặc cha mẹ cô ấy được mời dự tiệc hồ bơi tối nay).

Lưu ý cần nhớ : 

Khi trong câu có ngữ pháp này, bắt buộc chúng ta phải chia động từ theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì động từ đi theo chia theo ngôi thứ ba số ít và ngược lại. 

Nếu or hoặc nor chỉ đứng một mình trong câu ( không có either hoặc neither ) thì chúng ta cũng áp dụng theo nguyên tắc như trên: dựa theo danh từ phía sau nó để chia động từ.

II- Cấu trúc either or neither nor

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số ít + động từ số ít …

Either/neither + danh từ + or/nor + danh từ số nhiều + động từ số nhiều …

Ví dụ:

– Neither Hilton nor his friends are going to the party today.

(Hôm nay, Hilton và các bạn anh ấy đều không đi đến buổi tiệc.)

– Either Mila or her friends are going to the beach today.

(Hôm nay, Mila hoặc các bạn của cô ta sẽ đến bãi biển.)

– Neither the boys nor Tommy has read this book before.

(Cả những cậu bé và Tommy Đều chưa từng đọc qua cuốn sách này trước đây.)

– Either Johnny or Biller is going to the cinema today.

(Hôm nay, hoặc Johnny hoặc là Biller sẽ đến rạp phim.)

– Neither teacher nor students wants to leave yet

(Cả cô giáo và học sinh đều chưa muốn đi.)

Xem thêm cấu trúc so that và such that

III- Những điều cần lưu ý khi người dùng sử dụng cấu trúc either or neither nor trong câu từ.

Các cấu trúc “neither…nor…” và cấu trúc “either…or…” là những cụm từ liên kết các cặp từ với nhau, các cụm từ hoặc mệnh đề giữ nhiệm vụ làm chức năng ngữ pháp tương đương nhau trong câu từ.

luu-y-khi-su-dung-either-or-neither-nor
những điều lưu ý khi dùng cấu trúc either or neither nor

1. Các danh từ giữ chức năng tân ngữ trong câu

Ví dụ:

– He drinks neither milk nor smoothie.

(Anh ấy không uống sữa cũng không uống sinh tố.)

– He eats either chocolate cookie or banana cake for breakfast.

(Anh ấy thường ăn sáng với bánh sô cô la  hoặc bánh mì chuối.)

– She cooks either Pho noodles Việt Nam  or Bun Bo Hue noodles Việt Nam for dinner

(Cô ấy thường nấu Phở Việt  Nam và Bún Bò Huế Việt Nam cho buổi tối )

2. Các động từ giữ chức năng vị ngữ trong câu

Ví dụ: – She neither drinks beer nor smokes.

(Cô ấy không uống bia mà cũng không hút thuốc.)

– Linh either stays at home or goes out with her friends.

(Linh hoặc là ở nhà hoặc là ra ngoài với các bạn.)

– Peter neither eats seafood nor beef steak.

(Peter không ăn hải sản và cũng không ăn bò né. )

 

3. Các tính từ giữ chức năng tân ngữ trong câu

Ví dụ:

– He must be either crazy or drunk.

(Anh ấy có lẽ hoặc là bị điên hoặc là bị say rượu.)

– They were neither cried nor disappointed with their final exam results.

(Họ không buồn cũng không thất vọng với kết quả kì thi cuối cùng.)

– She must be either lazy or disappointed with her job.

( Cô ấy có lẽ hoặc là bị lười biếng hoặc là thất vọng cho công việc của cô ấy)

4. Với các mệnh đề

– Either he goes out of his house or I will call the polices.

(1 là bạn ra khỏi nhà ngay bây giờ hoặc là tôi sẽ gọi ngay cho cảnh sát.)

– Neither they invited her to the party nor did she want to go there.

(Họ không mời cô ấy đến dự tiệc mà cô ấy cũng không muốn đến đó.)

Các bài tập làm thêm, giúp các bạn hiểu thêm về cấu trúc ngữ pháp

Bài tập vận dụng

 1. In that games, you _______ win _______ lose. It depends on you.
 2. _______ Bin _______ Tin will help you with her homework. They are both busy at the moment.
 3. This is my offer. You _______ take it _______ leave it.
 4. When I go to the restaurant, I eat _______ meat _______ roast chicken. These are my favorite meals.
 5. His mother believed _______ his son _______ his friend. Matry thought that both were lying.
 6. She need _______ your help _______ his compassion. She can perfectly handle his problems all alone.
 7. _______ Marrryu _______ Tiin will write the reports. Just ask one of them.
 8. _______ you return the money you had stolen _______ I wi’ll call the police.
 9. Her  mom can _______ read _______ write. She is illiterate.
 10. She can use _______ thát computer _______ the other one. Someone must fix them first.

Đáp Án

 1. Either …or
 2. Neither … nor
 3. Either … or
 4. Either … or
 5. Neither … nor
 6. Neither … nor
 7. Either … or
 8. Either … or
 9. Neither … nor
 10. Neither … no

Bài 2: Chọn đáp án đúng

1. Neither Long nor her classmatess … going to the zoo today.

A. is

B. are

C. were

2. … I or my father is a doctor.

A. Neither

B. Either

C. Not

3. She does no’t go picnic this afternoon and they do no’t, …

A. too

B. neither

C. either

4. Jackk should prepare for the reportss and … should you.

A. either

B. neither

C. so

5. I don’t like watching TV, …

A. either

B. too

C. neither

6. A: “They don’t think she told jokes.”

B: “…”

A. Neither do I.

B. So do I

C. Me, too.

7. A: “Her sistera likes listening to ballad music so much.”

B: “…”

A. So am I.

B. I do, too.

C. Neither do I.

8. A: “She can’t go there.”

B: “…”

A. So can I.

B. Neither can I.

C. I don’t, either.

9. A: “She’s good at teaching.”

B: “…”

A. So am I.

B. So do I.

C. Neither am I.

10. A: “You don’t do your housework.”

B: “…”

A. You do, either.

B. You don’t, either.

C. Neither don’t you.

Đáp án:

1. B       2.B       3.C       4.C       5.A

6.A        7.B        8.B       9.A       10.B

Bài 3: Hãy Chọn ra  lỗi sai và sau đó sửa lại cho đúng

 1. You do no’t likes playing football, and neither don’t I.
 2. My mother doesn’t cook well, and my brother does no’t either.
 3. He does no’t know how to get there, and neither does he.

Đáp án:

 1. don’t => do
 2. does no’t neither => does no’t, either
 3. does => can

Qua những chia sẻ về ngữ pháp trên, chúng ta cần nắm rõ quy tắc về ngữ pháp. Cách phân chia câu từ hợp lý. Chúng ta hãy cùng xem bài tập và giải các câu hỏi để vốn ngữ pháp trở nên dễ dàng hơn khi sử dụng. 

Ôn tập và học tiếng anh đòi hỏi bạn cần có 1 quá trình kiên trì và siêng năng để học và ôn tập các từ vựng, ngữ pháp. Hãy tập thói quen ngay sau khi bạn học xong từ vừng, ngữ pháp bạn hãy áp dụng ngay vào đời sống, các cuộc giao tiếp thông thường. Hoặc hãy dùng những từ vựng, cấu trúc mình vừa học viết vài dòng caption trên mạng xã hội để mình có thể ứng dụng và nhớ ngay mà không bị lãng quên nó đó nhé. Đó là một bí quyết học tiếng Anh cực hiệu quả đấy.

Qua bài viết trên, hy vọng bạn sẽ nắm được cấu trúc either or neither nor và cũng như có được cho mình một cách học từ vựng hiệu quả nhất nhé! Chúc bạn thành công.

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí