Get up là gì – Các ngữ nghĩa và cách dùng Get up

Đánh giá bài viết này
Get up là gì – Các ngữ nghĩa và cách dùng Get up

Get up là gì đang là một câu hỏi được rất nhiều bạn học tiếng anh chuyên sâu quan tâm. Liệu có phải đơn giản bạn hiểu theo ý nghĩa phổ biến là “thức dậy”, hay nó còn có những ý nghĩa nào khác. Và hành động thức dậy này đặt “get up” như thế nào cho đúng. Cùng với Anh Ngữ Ama tìm hiểu kĩ dưới đây nhé!

Get up là gì

Cụm động từ Get up có rất nhiều ý nghĩa, bạn đọc cần phải dịch được các ngữ nghĩa của nó sao cho phù hợp với ngữ cảnh của câu văn. 

 • Ý nghĩa của Get up đa số các bạn đều biết là: Thức dậy
Get up là gì? Get up nghĩa là thức dậy
Get up là gì? Get up nghĩa là thức dậy

Ex: I get up at 5:30 am and I prepare breakfast for my family. Tôi thức dậy lúc 5h30 sáng và chuẩn bị điểm tâm sáng cho cả nhà.

She gets up at about eight o’clock.

Could you get me up at 6.00 am tomorrow? Bạn có thể gọi tôi dậy lúc 6h sáng ngày mai được không?

 • Get up là gì? To arrange organize something có nghĩa là sắp xếp hoặc tổ chức cái gì đó. 

Ex: We get up a list of two hundred people who participate in the winter running race. 

Chúng tôi tổ chức 1 danh sách 200 người tham gia giải chạy bộ mùa đông

We’re getting up a party for his birthday at the office. Chúng tôi đang chuẩn bị tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho anh ấy tại văn phòng

 • To stand up after sitting, lying có nghĩa là Đứng dậy sau khi ngồi hoặc nằm.

Ex: Everyone got up when the company leadership came in. Mọi người đã đứng dậy khi lãnh đạo công ty đến.

Students in their class get up when the teacher enters. Học sinh đứng dậy khi cô giáo bước vào lớp học

 • To visit or travel to a place có nghĩa là viếng thăm hoặc đi du lịch đến một nơi nào đó.

Ex: When are you going to get up to Singapore for a visit? Khi nào bạn định du lịch ở Singapore?

If the sea wind gets up, it will increase in strength. Nếu gió biển nổi lên, nó sẽ tăng lên về sức mạnh.

 • Ý nghĩa của get out of the bed: Bước ra khỏi giường ngủ
 • To make somebody get out of the bed: làm cho ai đó bước ra khỏi giường ngủ, rời khỏi giường, rời khỏi phòng, rời chiếc giường.

Ex: What time do you usually get up? I usually get up at 6 o’clock. Bạn thường thức dậy lúc mấy giờ? Tôi thường thức dậy lúc 6h đúng

 • To climb to the top of something có nghĩa là Trèo lên đỉnh của cái gì đó.

Ex: They used ropes to get up the mountain at the weekend . Họ đã dùng dây thừng để leo lên đỉnh núi vào cuối tuần.

Get up early nghĩa là gì

Bạn đã trả lời được câu hỏi get up là gì thì chắc chắn rằng bạn sẽ trả lời được câu hỏi get up early là gì?

Early là một trạng từ có nghĩa là sớm

Get up là một cụm động từ thức dậy 

→ Get up early có nghĩa là thức dậy sớm

Ex:

I usually get up early and see the sunrise. Tôi thường thức dậy sớm và ngắm mặt trời mọc.  

On Sundays we used to get up early and go jogging. Vào những ngày Chủ nhật chúng tôi thường dậy sớm và chạy bộ.

He likes to get up early when the building is entirely quiet. Anh ấy thích dậy sớm khi tòa chung cư còn yên tĩnh.

I used to get up early to study when I had the exam. Tôi thường thức dậy sớm để ôn tập khi tôi có kì thi

Get up là gì – Quá khứ của get up là gì 

Quá khứ của cụm động từ get up xuất phát từ quá khứ của động từ get.

Get up là gì - Quá khứ của get up là gì
Get up là gì – Quá khứ của get up là gì

Động từ get có quá khứ đơn V2 là got, quá khứ phân từ V3 là got

Vậy nên suy ra quá khứ của get up là got up và quá khứ phân từ của get up là got up.

Ex: I got up at 4:00 am to study yesterday. Tôi đã thức dậy vào lúc 4h sáng hôm qua để ôn bài tập.

I always get up early nghĩa là gì từ cụm động từ get up

I always get up early có nghĩa là tôi luôn luôn thức dậy sớm. Một hành động được lặp đi lặp lại và nó đã trở thành một thói quen tốt. Các bạn trẻ nên rèn luyện cho mình việc thức dậy sớm vào mỗi buổi sáng để có thói quen và các hoạt động sống lành mạnh nhé!

Ex: He always gets up early. Anh ấy luôn luôn dậy sớm

Get fed up nghĩa là gì

Get fed up là một cụm động từ trong tiếng anh có nghĩa là ớn, ngán đến tận cổ, chán ngấy

Ex: 

The people in the country will get fed up if there’s no change in the leaders. Mọi người trong một quốc gia sẽ cảm thấy chán ngấy nếu không có sự thay đổi từ phía các vị lãnh đạo

If you get fed up after 6 months and lose your patience, you can find yourself changed anything. Nếu bạn cảm thấy chán ngấy sau 6 tháng và mất kiên nhẫn, bạn hãy nhìn lại bản thân mình đã có thay đổi nào chưa.

 • Somebody get out of là gì

Sau đây cùng mình tổng hợp các nghĩa của get out of nhé!

 • Tránh né làm thứ gì đó mà bạn không muốn làm

Ex: I said I was really tired and got out of the extra work. Tôi nói tôi thực sự mệt mỏi và tôi đã tránh được vụ tăng ca.

 • Rời khỏi xe, đi xuống xe

Ex: We get out of the taxi and pay the driver. Chúng tôi xuống xe taxi và trả tiền cho tài xế lái xe.

 • Dừng một hoạt động hoặc một thói quen thường ngày

Ex: We get out of the restaurant at the end of month, we run out of money. Chúng tôi dừng việc đến nhà hàng vào cuối tháng, chúng tôi hết tiền rồi,

 • Yêu cầu ai đó đưa cho bạn thứ gì

Ex: Did you get a refund out of the media agency? Bạn đã lấy được tiền hoàn từ công ty truyền thông chưa?

 • Nhận được niềm vui hoặc lợi ích từ thứ gì đó

Ex: She’s getting a lot out of her volunteer work. Cô ấy nhận được rất nhiều lợi ích từ công việc tình nguyện của cô ấy.

Trên đây là tổng hợp các ý nghĩa và cách dịch sang tiếng việt với câu hỏi get up là gì? Cùng với Anh ngữ Ama chinh phục thật nhiều cụm động từ trong tiếng anh và hiểu sâu hơn về cách dùng nó trong các tình huống và ngữ cảnh khác nhau nhé!

Xem thêm:

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí