PHÂN BIỆT “SOME TIME”, “SOMETIME” VÀ “SOMTIMES”

5/5 - (1 vote)
PHÂN BIỆT “SOME TIME”, “SOMETIME” VÀ “SOMTIMES”

Chắc hẳn bộ ba “some time”, “sometime” và “sometimes” luôn khiến chúng ta nhầm lẫn và khó phân biệt được. Cùng AMA giải mã để sau này luôn dùng đúng ở mọi hoàn cảnh nhé!

1. Some time
Cụm từ này tương tự như khi bạn dùng “”some people”” “”some food””. “”Some”” là tính từ có nghĩa “”một số, một vài””. Vì vậy, “”some time được hiểu đơn giản là “”một khoảng thời gian, một ít thời gian””
Ví dụ: You know it takes some time to get used to going to work at 7.00 (Bạn biết đấy, phải mất một ít thời gian mới quen được việc đi làm lúc 7h sáng).

phan-biet-some-time-sometime-sometimes

2. Sometime
“Sometime là một tính từ có nghĩa “, “in the past but not any longer”” – trước đây nhưng bây giờ không còn nữa, đã từng.
Ví dụ: The sometime editor of the “”Daily News”” – Rebecca Jones will head a newspaper. (Rebecca Jones – biên tập trước đây của tờ “”Daily News”” sẽ quản lý một tờ báo mới).
Sometime còn là một phó từ có nghĩa “”at a time in the future or the past that is not know or not stated”” – một khoảng thời gian không rõ ràng, có thể trong quá khứ hoặc tương lai, một lúc nào đó””.
Ví dụ: The cure for cancer will be found sometime. (Đến một lúc nào đó, cách chữa bệnh ung thư sẽ được tìm ra).

3. Sometimes là một trạng từ chỉ tần suất, đồng nghĩa với “occasionally” – thỉnh thoảng.
Ví dụ: Sometimes it’s best not to say anything. (Thỉnh thoảng không nói gì mới là điều tốt nhất).

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí