1001 CÁCH NÓI XIN NGHỈ TRONG TIẾNG ANH

5/5 - (1 vote)
1001 CÁCH NÓI XIN NGHỈ TRONG TIẾNG ANH

Có rất nhiều cách nói để bày tỏ cho việc xin thôi việc hay xin phép sếp của bạn cho bạn được vài ngày nghỉ ngơi. Hôm nay, hãy cùng AMA khám phá xem đó là những câu gì nhé!

1. Mẫu câu giao tiếp xin nghỉ phép trong tiếng Anh :

• I need tomorrow off (Tôi muốn nghỉ làm ngày mai)
• He has a day off today (Hôm nay anh ấy nghỉ làm)
• I need a sick leave for 2 days (Tôi muốn xin nghỉ bệnh 2 ngày)
• I want to take a day off to see a doctor (Tôi muốn nghỉ một ngày để đi bác sĩ)
• I’m afraid I’m going to have to pull a sick today (Tôi e rằng tôi sẽ xin nghỉ bệnh hôm nay)
• I got an afternoon off and went to the hospital (Tôi xin nghỉ buổi chiều để đi đến bệnh viện)
• Wouldn’t it be possible for me to take the day off this Friday? (Thứ sáu này tôi xin nghỉ một ngày được chứ?)
• I’m asking for three-days personal leave for my wife’s labor (Tôi muốn xin nghỉ 3 ngày vì vợ tôi sắp sinh em bé)

2. Mẫu câu giao tiếp xin thôi việc trong tiếng Anh

• I made a tough decision, sir. Here is my resignation (Tôi đã có một quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi)
• I quit because I don’t want to stuck in a rut. I want to move on (Tôi xin nghỉ việc vì tôi không muốn dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới)
• I’ve been here for too long. I want to change my environment (Tôi đã làm việc ở đây quá lâu rồi. Tôi muốn thay đổi môi trường)
• I’m running out of steam. I need to take a break (Tôi hết hơi rồi. Tôi cần phải nghỉ ngơi một chút)
• I’m quitting because I want to try something different (Tôi bỏ việc vì tôi muốn thử sức ở một công việc khác)

Rất đơn giản phải không nào, hãy cập nhật những mẫu câu này vào ngân hàng tiếng Anh của bạn!
Chúc bạn thành công!!!