Bài văn mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh

Đánh giá bài viết này
Bài văn mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh

Trong bài viết ngày hôm nay, AMA sẽ giới thiệu đến các bạn cách viết về Tết bằng tiếng Anh đơn giản và nhanh chóng, đi kèm với đó là các bài viết về Tết bằng tiếng Anh mẫu được AMA biên soạn sẵn. Các bạn có thể dùng nó để tham khảo thêm!

Gợi ý cách viết đoạn văn tiếng Anh về Tết

Gợi ý cách viết đoạn văn tiếng Anh về Tết
Gợi ý cách viết đoạn văn tiếng Anh về Tết

Đoạn đầu tiên thì chúng ta nên viết về câu chủ đề định viết, ví dụ chúng ta đang viết về ngày Tết thì trong đoạn đầu nên nhắc đến nó trước tiên để người đọc biết được rằng đoạn văn này đang viết về thông tin gì.

Sau khi đã mở bài bằng câu chủ đề rồi thì tiếp đến chúng ta sẽ triển khai ra thêm những ý chính liên quan, đây là phần thân bài.

Viết ra những ý chính liên quan đến chủ đề trước. Sau khi hoàn tất công việc viết ra các ý chính rồi thì giờ các bạn mới bắt đầu bắt tay vào công việc viết của mình. Nối ghép những ý chính đó lại với nhau thành 1 câu hoàn chỉnh.

Kết bạn thì các bạn cần nhắc đến chủ đề đang viết thêm 1 lần nữa là được rồi.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh

Bên dưới đây sẽ là một số đoạn văn, bài viết mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh, các bạn cùng xem qua và có thể lấy nó làm tài liệu tham khảo nhé!

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 1

  • Bài viết tiếng Anh

Lunar New Year, also known as Chinese New Year, is a traditional holiday celebrated by many cultures in East Asia. It is a time for families and friends to gather, make new acquaintances and wish for luck and success in the new year. The holiday typically takes place in January or February and lasts for several days, depending on the culture and country.

During Lunar New Year, people often participate in traditional activities such as lion dances, singing and playing games like bau cua. These activities are believed to bring good luck and success in the new year. Additionally, people often engage in volunteer and charity work, such as providing food for the less fortunate or participating in community service.

Lunar New Year is also a time for socializing and building business relationships. People often exchange greetings and gifts with loved ones and business associates to express their love and appreciation.

The traditions of Lunar New Year are deeply rooted in culture and history, and are an important way of celebrating and preserving the heritage of many East Asian cultures. It is also a time for people to reflect on the past and set goals for the future.

Overall, Lunar New Year is an important holiday that brings people together, promotes cultural traditions and values, and serves as a time for new beginnings.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 1
Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 1
  • Dịch ra nghĩa tiếng Việt
Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết Nguyên đán là một ngày lễ truyền thống được tổ chức bởi nhiều nền văn hóa ở Đông Á. Đó là thời gian để gia đình và bạn bè tụ tập, làm quen với những người mới và cầu chúc may mắn và thành công trong năm mới. Kỳ nghỉ thường diễn ra vào tháng Giêng hoặc tháng Hai và kéo dài trong vài ngày, tùy thuộc vào nền văn hóa và quốc gia.
Trong dịp Tết Nguyên đán, mọi người thường tham gia vào các hoạt động truyền thống như múa lân, ca hát và chơi các trò chơi như bầu cua. Những hoạt động này được cho là sẽ mang lại may mắn và thành công trong năm mới. Ngoài ra, mọi người thường tham gia vào các công việc tình nguyện và từ thiện, chẳng hạn như cung cấp thức ăn cho những người kém may mắn hoặc tham gia phục vụ cộng đồng.
Tết Nguyên đán cũng là thời điểm để giao lưu và xây dựng các mối quan hệ kinh doanh. Mọi người thường trao đổi lời chúc và quà tặng với những người thân yêu và đối tác kinh doanh để bày tỏ tình yêu và sự đánh giá cao của họ.
Truyền thống của Tết Nguyên đán đã ăn sâu vào văn hóa và lịch sử, và là một cách quan trọng để ăn mừng và bảo tồn di sản của nhiều nền văn hóa Đông Á. Đó cũng là lúc để mọi người nhìn lại quá khứ và đặt mục tiêu cho tương lai.
Nhìn chung, Tết Nguyên đán là một dịp lễ quan trọng gắn kết mọi người lại với nhau, phát huy truyền thống và giá trị văn hóa, đồng thời là thời điểm cho những khởi đầu mới.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 2

  • Bài viết tiếng Anh

Lunar New Year, also known as Chinese New Year, is a time-honored tradition celebrated by many cultures in East Asia. It marks the start of a new lunar year and is a time for families and friends to come together and celebrate the end of one year and the start of another.

One of the most distinctive aspects of Lunar New Year is the customs and traditions that come with it. Lion dances and fireworks are a common sight, as they are believed to bring good luck and ward off evil spirits. People also prepare traditional foods such as dumplings and sticky rice cakes, and give red envelopes filled with money as gifts to children and unmarried adults as a symbol of good fortune.

The holiday is also a time for community and charity. Many people choose to give back to their communities by volunteering at local charities, or by helping those in need.

The celebration of Lunar New Year is not limited to East Asia, it’s celebrated worldwide by many people with Chinese, Vietnamese, Korean, and other East Asian heritage, making it a truly global event. It is a time to embrace cultural diversity and to connect with people from different backgrounds.

In conclusion, Lunar New Year is a cherished and meaningful holiday that brings people together, promotes cultural traditions, and serves as a reminder to appreciate the past, celebrate the present and look forward to a bright future.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 2
Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 2
  • Dịch ra nghĩa tiếng Việt
Tết Nguyên đán, còn được gọi là Tết Nguyên đán, là một truyền thống lâu đời được tổ chức bởi nhiều nền văn hóa ở Đông Á. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới theo âm lịch và là thời điểm để các gia đình và bạn bè quây quần bên nhau và ăn mừng sự kết thúc của một năm và bắt đầu một năm mới.
Một trong những khía cạnh đặc biệt nhất của Tết Nguyên đán là các phong tục và truyền thống đi kèm với nó. Múa sư tử và pháo hoa là một cảnh phổ biến, vì chúng được cho là mang lại may mắn và xua đuổi tà ma. Mọi người cũng chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh bao và bánh nếp, đồng thời tặng phong bì màu đỏ chứa đầy tiền làm quà cho trẻ em và người lớn chưa lập gia đình như một biểu tượng của sự may mắn.
Kỳ nghỉ cũng là thời gian dành cho cộng đồng và từ thiện. Nhiều người chọn đền đáp cộng đồng của họ bằng cách làm tình nguyện viên tại các tổ chức từ thiện địa phương hoặc bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn.
Lễ kỷ niệm Tết Nguyên đán không chỉ giới hạn ở Đông Á, nó được tổ chức trên toàn thế giới bởi nhiều người có di sản Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Đông Á khác, khiến nó trở thành một sự kiện toàn cầu thực sự. Đã đến lúc nắm lấy sự đa dạng văn hóa và kết nối với mọi người từ các nguồn gốc khác nhau.
Tóm lại, Tết Nguyên đán là một ngày lễ thân thương và ý nghĩa, gắn kết mọi người lại với nhau, phát huy truyền thống văn hóa và là lời nhắc nhở trân trọng quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai tươi sáng.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 3

  • Bài viết tiếng Anh

Lunar New Year, also known as Chinese New Year, is a time-honored tradition that is celebrated by many cultures in East Asia. It marks the start of a new lunar year and is an occasion for families and friends to come together and celebrate the end of one year and the start of another.

One of the most notable aspects of Lunar New Year is the customs and traditions that come with it. People decorate their homes with red lanterns and banners, as red is considered to be a lucky color. Lion dances and fireworks are also a common sight, as they are believed to bring good luck and ward off evil spirits. Preparing traditional foods such as dumplings and sticky rice cakes, and giving red envelopes filled with money as gifts to children and unmarried adults are also some of the customs that are followed during this festival.

The holiday is also a time for community and charity. Many people choose to give back to their communities by volunteering at local charities, or by helping those in need. This is not just a celebration but also a time to reflect on the importance of community and compassion.

Lunar New Year is not limited to East Asia, it’s celebrated by many people worldwide with Chinese, Vietnamese, Korean, and other East Asian heritage, making it a truly global event. It is a time to embrace cultural diversity and to connect with people from different backgrounds.

In conclusion, Lunar New Year is a cherished and meaningful holiday that brings people together, promotes cultural traditions, and serves as a reminder to appreciate the past, celebrate the present, and look forward to a bright future.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 3
Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 3
  • Dịch ra nghĩa tiếng Việt
Tết Nguyên đán, còn được gọi là Tết Nguyên đán, là một truyền thống lâu đời được tổ chức bởi nhiều nền văn hóa ở Đông Á. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới theo âm lịch và là dịp để các gia đình và bạn bè quây quần bên nhau và ăn mừng sự kết thúc của một năm và bắt đầu một năm mới.
Một trong những khía cạnh đáng chú ý nhất của Tết Nguyên đán là các phong tục và truyền thống đi kèm với nó. Mọi người trang trí nhà cửa bằng đèn lồng đỏ và biểu ngữ, vì màu đỏ được coi là màu may mắn. Múa sư tử và pháo hoa cũng là một cảnh phổ biến, vì chúng được cho là mang lại may mắn và xua đuổi tà ma. Chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh bao và bánh nếp, và tặng phong bao màu đỏ chứa đầy tiền làm quà cho trẻ em và người lớn chưa lập gia đình cũng là một số phong tục được tuân theo trong lễ hội này.
Kỳ nghỉ cũng là thời gian dành cho cộng đồng và từ thiện. Nhiều người chọn đền đáp cộng đồng của họ bằng cách làm tình nguyện viên tại các tổ chức từ thiện địa phương hoặc bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây không chỉ là một lễ kỷ niệm mà còn là thời điểm để suy ngẫm về tầm quan trọng của cộng đồng và lòng trắc ẩn.
Tết Nguyên Đán không chỉ giới hạn ở Đông Á, nó được tổ chức bởi nhiều người trên toàn thế giới với các di sản của Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Đông Á khác, khiến nó trở thành một sự kiện toàn cầu thực sự. Đã đến lúc nắm lấy sự đa dạng văn hóa và kết nối với mọi người từ các nguồn gốc khác nhau.
Tóm lại, Tết Nguyên đán là một ngày lễ thân thương và ý nghĩa, gắn kết mọi người lại với nhau, phát huy truyền thống văn hóa và là lời nhắc nhở trân trọng quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới một tương lai tươi sáng.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 4

  • Bài viết tiếng Anh

Lunar New Year, also known as Chinese New Year, is a time-honored tradition that is celebrated with great enthusiasm by many cultures in East Asia. It marks the start of a new lunar year and is an occasion for families and friends to come together, put the past behind and look forward to a new beginning.

The celebration of Lunar New Year is filled with a rich tapestry of customs and traditions. People decorate their homes with red lanterns and banners, red being a symbol of good luck and prosperity. Lion dances and fireworks are also a common sight, as they are believed to bring good luck, ward off evil spirits and bring in prosperity. Preparing traditional foods such as dumplings and sticky rice cakes, and giving red envelopes filled with money as gifts to children and unmarried adults are also an integral part of the celebration.

The holiday is also a time for community and charity. Many people choose to give back to their communities by volunteering at local charities, or by helping those in need. This is an opportunity for people to come together, bond and strengthen their community ties.

Lunar New Year is not limited to East Asia, it’s celebrated by many people worldwide with Chinese, Vietnamese, Korean, and other East Asian heritage, making it a truly global event. It is a time to embrace cultural diversity and to connect with people from different backgrounds.

In conclusion, Lunar New Year is a cherished and meaningful holiday that brings people together, promotes cultural traditions, and serves as a reminder to appreciate the past, celebrate the present and look forward to a bright future. It’s a time to forget the past, cherish the present and look forward to the future with hope and optimism.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 4
Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 4
  • Dịch ra nghĩa tiếng Việt
Tết Nguyên đán, còn được gọi là Tết Nguyên đán, là một truyền thống lâu đời được nhiều nền văn hóa ở Đông Á tổ chức rất nhiệt tình. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới âm lịch và là dịp để gia đình và bạn bè quây quần bên nhau, gác lại quá khứ và hướng tới một khởi đầu mới.
Lễ đón Tết Nguyên đán tràn ngập một tấm thảm phong phú về phong tục và truyền thống. Mọi người trang trí nhà cửa bằng đèn lồng đỏ và biểu ngữ, màu đỏ là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Múa sư tử và pháo hoa cũng là một cảnh phổ biến, vì chúng được cho là mang lại may mắn, xua đuổi tà ma và mang lại thịnh vượng. Chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh bao và bánh nếp, và tặng những phong bao màu đỏ chứa đầy tiền làm quà cho trẻ em và người lớn chưa lập gia đình cũng là một phần không thể thiếu của lễ kỷ niệm.
Kỳ nghỉ cũng là thời gian dành cho cộng đồng và từ thiện. Nhiều người chọn đền đáp cộng đồng của họ bằng cách làm tình nguyện viên tại các tổ chức từ thiện địa phương hoặc bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây là dịp để mọi người xích lại gần nhau, gắn kết và thắt chặt thêm mối quan hệ cộng đồng.
Tết Nguyên Đán không chỉ giới hạn ở Đông Á, nó được tổ chức bởi nhiều người trên toàn thế giới với các di sản của Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Đông Á khác, khiến nó trở thành một sự kiện toàn cầu thực sự. Đã đến lúc nắm lấy sự đa dạng văn hóa và kết nối với mọi người từ các nguồn gốc khác nhau.
Tóm lại, Tết Nguyên đán là một ngày lễ thân thương và ý nghĩa, gắn kết mọi người lại với nhau, phát huy truyền thống văn hóa và là lời nhắc nhở trân trọng quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai tươi sáng. Đã đến lúc quên đi quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới tương lai với hy vọng và lạc quan.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 5

  • Bài viết tiếng Anh

Lunar New Year, also known as Chinese New Year, is a time of joyous celebration that is eagerly awaited by many cultures in East Asia. It marks the start of a new lunar year and is an occasion for families and friends to come together, forget the past and embrace the future with open arms.

The celebration of Lunar New Year is filled with an abundance of customs and traditions that are steeped in history and culture. People decorate their homes with bright red lanterns and banners, red being a symbol of good luck, prosperity and happiness. Lion dances and fireworks light up the sky, adding to the vibrant atmosphere, as they are believed to bring good luck, ward off evil spirits and bring in prosperity. Preparing traditional foods such as dumplings, sticky rice cakes and other delicacies, and giving red envelopes filled with money as gifts to children and unmarried adults are all part of the fun and festivities.

The holiday is also a time for community and charity. Many people choose to give back to their communities by volunteering at local charities, or by helping those in need. This is an opportunity for people to come together, bond and strengthen their community ties.

Lunar New Year is not just limited to East Asia, it’s celebrated by many people worldwide with Chinese, Vietnamese, Korean, and other East Asian heritage, making it a truly global event. It is a time to embrace cultural diversity, connect with people from different backgrounds, and have fun while doing it.

In conclusion, Lunar New Year is a time of joy and celebration that brings people together, promotes cultural traditions, and serves as a reminder to appreciate the past, celebrate the present and look forward to a bright future. It’s a time to let your hair down, have fun and make memories that will last a lifetime.

Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 5
Bài mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh số 5
  • Dịch ra nghĩa tiếng Việt
Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán, là thời điểm vui mừng được nhiều nền văn hóa ở Đông Á háo hức chờ đợi. Nó đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới âm lịch và là dịp để gia đình và bạn bè quây quần bên nhau, quên đi quá khứ và đón nhận tương lai với vòng tay rộng mở.
Lễ đón Tết Nguyên đán có rất nhiều phong tục và truyền thống thấm nhuần lịch sử và văn hóa. Mọi người trang trí nhà cửa bằng đèn lồng và biểu ngữ màu đỏ tươi, màu đỏ là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Múa sư tử và pháo hoa thắp sáng bầu trời, làm tăng thêm bầu không khí sôi động, vì chúng được cho là mang lại may mắn, xua đuổi tà ma và mang lại thịnh vượng. Chuẩn bị các món ăn truyền thống như bánh bao, bánh nếp và các món ngon khác, đồng thời tặng phong bì màu đỏ chứa đầy tiền làm quà cho trẻ em và người lớn chưa lập gia đình đều là một phần của niềm vui và lễ hội.
Kỳ nghỉ cũng là thời gian dành cho cộng đồng và từ thiện. Nhiều người chọn đền đáp cộng đồng của họ bằng cách làm tình nguyện viên tại các tổ chức từ thiện địa phương hoặc bằng cách giúp đỡ những người gặp khó khăn. Đây là dịp để mọi người xích lại gần nhau, gắn kết và thắt chặt thêm mối quan hệ cộng đồng.
Tết Nguyên Đán không chỉ giới hạn ở Đông Á, nó được tổ chức bởi nhiều người trên toàn thế giới với các di sản của Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc và Đông Á khác, khiến nó trở thành một sự kiện toàn cầu thực sự. Đã đến lúc nắm lấy sự đa dạng văn hóa, kết nối với những người có xuất thân khác nhau và tận hưởng niềm vui khi làm việc đó.
Tóm lại, Tết Nguyên đán là thời điểm của niềm vui và lễ kỷ niệm gắn kết mọi người lại với nhau, phát huy truyền thống văn hóa và là lời nhắc nhở trân trọng quá khứ, trân trọng hiện tại và hướng tới một tương lai tươi sáng. Đó là thời gian để bạn buông xõa, vui chơi và tạo nên những kỷ niệm sẽ tồn tại suốt đời.

Tạm kết

Trên đây là AMA vừa chia sẻ đến các bạn cách để viết 1 đoạn văn nói về Tết bằng tiếng Anh và cũng như là chia sẻ thêm các bài văn mẫu viết về Tết bằng tiếng Anh. Hy vọng bài viết vừa rồi sẽ giúp ích được cho bạn!

Xem thêm:

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí