Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh: Cách dùng và ví dụ chi tiết

5/5 - (1 vote)
Trạng từ quan hệ trong tiếng Anh: Cách dùng và ví dụ chi tiết

Tương tự như các đại từ Who, Whom, Which, Whose, những trạng từ quan hệ được sử dụng khi muốn nối hai câu bắt đầu bằng một mệnh đề quan hệ. Những trạng từ này được sử dụng để thay thế cho giới từ hoặc đại từ. Hãy cùng xem xét kỹ hơn về cách sử dụng và ví dụ chi tiết của từ loại này trong bài viết dưới đây. 

Trạng từ quan hệ là gì?

 

Những trạng từ như Where, When, Why được sử dụng để đưa ra thông tin về người, địa điểm hoặc một sự vật hiện tượng được gọi là trạng từ quan hệ – Relative adverbs. Chúng có chức năng bổ sung thông tin cho câu trần thuật và kết nối các mệnh đề để tránh lỗi lặp trong câu. Chúng có thể nối danh từ hoặc một đại từ với mệnh đề quan hệ. 

Trạng từ chỉ quan hệ trong tiếng Anh

Nếu các trạng từ quan hệ có thể sử dụng như một chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu thì trạng từ liên hệ không được đặt làm chủ ngữ. Chúng thường thay thế cho những trạng từ chỉ không gian, thời gian nên không thể sử dụng với động từ hay tạo thành câu. 

Ví dụ:

 • The place where we spend our holiday was really beautiful (Địa điểm mà chúng tôi đã chọn cho kỳ nghỉ dưỡng thực sự rất đẹp)
 • The last time when I saw her, she looked very beautiful. (Lần cuối cùng mà tôi gặp cô ấy, cô ấy trông thật xinh đẹp)

Cách sử dụng 

Các trạng từ quan hệ được sử dụng để nối hai câu hoặc mệnh đề với nhau. Chúng có nhiệm vụ thay thế cho một danh từ chỉ thời gian, địa điểm, lý do và giới thiệu mệnh đề quan hệ sau đó. 

 • Dùng trạng từ where để thay thế cho các danh từ như: place, street, there, here
 • Dùng trạng từ when để thay thế cho các danh từ: time, period, day, month,…
 • Dùng trạng từ why  để thay thế cho danh từ reason.
cach-su-dung-menh-de-quan-he
Cách sử dụng trạng từ chỉ quan hệ đúng nhất

Xem thêm Mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh

Cấu trúc 

Cấu trúc với trạng từ liên hệ:

N + relative adverbs

Ví dụ 1:

That is the restaurant. We met for the first time in that place. 

→ That is the restaurant where we met for the first time. 

(Đó là nhà hàng nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên)

Ví dụ 2:

She remembers the day. She first met him that day. 

→ She remembers the day when she first met him. 

(Cô ấy nhớ ngày đó là khi cô ấy gặp anh ấy lần đầu tiên)

Trong trường hợp cần sự trang trọng khi giao tiếp, bạn có thể sử dụng trạng từ quan hệ theo cấu trúc sau mà vẫn đảm bảo ý nghĩa của câu

N + giới từ (in/on/at) + which

Ví dụ 1:

That is the restaurant where we met for the first time. 

→ That is the restaurant in which we met for the first time. 

Ví dụ 2: 

She remembers the day when she first met him

→ She remembers the day in which she first met him

cau-truc-menh-de-quan-he
Đại từ quan hệ có chức năng sử dụng tương tự như trạng từ chỉ quan hệ

 

Những trạng từ chỉ quan hệ phổ biến trong tiếng tiếng Anh

Trạng từ When

Trạng từ When dùng để nối hai mệnh đề bổ sung thông tin về thời gian diễn ra hành động với nghĩa là lúc nào, khi nào.

Ví dụ: 

 • Do you remember the time when we first meet? (Bạn có nhớ thời gian khi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên?)
 • Weekend is the time when I spend all day on my bed (Cuối tuần là thời gian khi mà tôi dành cả ngày trên giường của mình)

Trạng từ Where

Trạng từ Where được dùng trong câu mệnh đề quan hệ với ý nghĩa là ở đâu, chỗ nào. Trạng từ này được sử dụng để bổ sung ý nghĩa về địa điểm diễn ra hành động được nhắc đến trong câu. 

Ví dụ: 

 • Do you remember the place where we went last summer holiday? (Bạn có nhớ địa điểm nơi mà chúng ta đã đi vào kỳ nghỉ hè trước không?)
 • I want to take a trip to Đà Nẵng city where I can visit the Golden Bridge. (Tôi muốn có một chuyến du lịch đến thành phố Đà Nẵng nơi mà tôi có thể ghé thăm cây cầu Vàng)

Trạng từ Why

Khi muốn cung cấp một thông tin và làm rõ lý do mà hành động, sự việc trong câu xảy ra, bạn có thể liên kết hai câu đơn với trạng từ quan hệ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng “for which” để thay thế cho “why” khi muốn diễn đạt theo cách trang trọng hơn

Ví dụ: 

 • Can you tell me why we should agree with your idea for our final project? (Bạn có thể nói cho tôi tại sao chúng tôi nên đồng ý với ý kiến của bạn cho kế hoạch cuối cùng này?)
 • I have no idea why he chose to go to the cinema instead of watching it at home. (Tôi không hiểu tại sao anh ấy chọn đi ra ngoài rạp xem phim thay vì xem chúng ở nhà)
trang-tu-chi-quan-he
Tổng hợp kiến thức về trạng từ quan hệ

Tham khảo thêm nhiều bí quyết học tiếng Anh cực hay của AMA

Bài tập luyện tập trạng từ, mệnh đề quan hệ

1. This is the high school __________ she went to last year.

A. When

B. Where

C. Why

D. Which

2. It was winter _________ Nam went on vacation.

A. Where

B. When

C. Why

D. That

3. Tell the teacher __________ you didn’t get homework completed.

A. Where

B. When

C. Why

D. Who

4. Answer the questions __________ the lecture tells you to.

A. Where

B. When

C. Why

D. What

5. I want to know _________ you didn’t go to the party last night.

A. Where

B. When

C. Why

D. Which

Đáp án: 1-B, 2-B, 3- C, 4-A, 5-C 

Như vậy qua việc tổng hợp kiến thức và luyện tập nhanh với bài tập này của AMA, chắc chắn sẽ đã có thêm những hiểu biết về trạng từ quan hệ. Hãy luyện tập chăm chỉ để ngày càng cải thiện trình tiếng Anh của mình bạn nhé.