Thuyết trình tiếng anh như gió với những cấu trúc cần thiết

Đánh giá bài viết này
Thuyết trình tiếng anh như gió với những cấu trúc cần thiết

Dù bạn còn đi học hay đã đi làm thì việc bạn phải luôn thuyết trình những bài học, hội thảo hay dự án mới là việc vô cùng cần thiết. Điều đòi hỏi cần thiết nhất khi thuyết trình bằng tiếng Anh đó chính là sự tự tin và chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức vốn từ của mình. 

thuyết trình bằng tiếng anh một cách  thông thạo

Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn một phần để chuẩn bị cho những buổi thuyết trình của mình thật tự tin nhé!

 

Cấu trúc cơ bản nhất trong các bài thuyết trình bằng tiếng Anh

 

Introducing Yourself – Phần mở đầu giới thiệu bản thân

 

Hello evry one Good morning to you, ladies and gentlemens. (Chào buổi sáng tốt lành)

 

Good afternoon, everybody (Chào buổi chiều mọi người.)

 

Distinguished participants (kính thưa các quý vị)

 

I a’m … , from… [Class]/[Group]. (Xin chào các bạn, tôi tên là _ tôi đến từ)

 

Let me introduce myself; my name is …, member of group … (Xin chào, tôi tên là _ là thành viên của nhóm _ )

 

Introducing the topic – Phần giới thiệu chủ đề thuyết trình

 

Ở phần này, bạn có thể sử dụng những mẫu câu như sau:

 

Today, I will give a presentation to everyone on the topic… (name the topic)….( Ngày hôm nay, tôi sẽ thuyết trình với mọi người về chủ đề … (nêu tên chủ đề) )

 

I would like to present and present to you about…….(Tôi muốn trình bày, thuyết trình với các bạn về …)

 

As you all know, today I am going to talking to you about the [topic]….( Như tất cả mọi người đều biết rằng, ngày hôm nay tôi sẽ trao đổi và trò chuyên với các bạn về)

 

I am delighted to be here today to tell you about…(Tôi vô cùng vui vì được có mặt ở đây ngày  hôm nay thuyết trình với các bạn về…)

giới thiệu về chủ đề bài thuyết trình

Introducing the Structure – Phần giới thiệu các cấu trúc của bài thuyết trình bằng tiếng Anh

Today, my Presentation will be divided into sections: … part. (Ngày hôm nay, Bài thuyết trình của tôi sẽ được chia ra thành các phần: … phần.)

 

My presentation today will consist of three parts. (Bài thuyết trình hôm nay của tôi sẽ bao gồm ba phần).

 

I wi’ll start with / Firstly I will talk about… / I will begin with… (Tôi sẽ bắt đầu đầu tiên với/  Đầu tiên tôi sẽ nói/ thuyết trình về/ Tôi sẽ mở đầu với chủ đề)

 

The first section of my presentation is about… (Phần đầu trong bài thuyết trình của tôi thuyết trình sẽ nói về…)

then I will look at …( Và sau đây,  tôi sẽ chuyển đến phần)

 

I will take a look at…… (Tôi sẽ nói sơ qua về…….)

 

The last section of my presentation (Phần cuối cùng trong bài trình bày thuyết trình của tôi sẽ là)

 

Then I will look at …(Ngay Sau đây đó tôi sẽ chuyển đến phần)

 

I’ am going to talk about…… (Tôi sẽ nói về………)

 

I will tell you something about the background of …… (Tôi sẽ nói cho các bạn vài điều căn bản về……)

 

I will tell you the development history of… (Tôi sẽ cho các bạn nghe lịch sử phát triển của……)

and finally…(cuối cùng)

 

At the end of today’s presentation, I want to talk about ……….. ( ở đoạn cuối của bài thuyết trình hôm nay, tôi muốn nói về việc ……)

 

Beginning the presentatiom – Các mẫu câu dùng để bắt đầu bai thuyết trình

 

I’ will start with some general information about … (Tôi sẽ bắt đầu bài thuyết trình này với một vài thông tin chung về việc…)

 

I’ wouldd just like to give you some background information about… (Tôi muốn cung cấp cho bạn một vài thông tin sơ lượt về…)

 

As you are all aware / As you all know…(Như các bạn đều đã được biết…)

 

Trong bài thuyết trình, nếu các bạn có sử dụng các hình ảnh minh họa cho bài, hãy chú ý dùng những cấu trúc sau:

 

This graph shows you….. (Qua nhìn qua thì Biểu đồ này cho thấy…)

 

Take a look at this table…… (Khi các bạn nhìn vào bảng này thì…)

 

If you look at this/ that, you will see…. (Khi nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy…)

 

I’ would like you to look at this/that….. (Bây giờ, mời các bạn hãy nhìn vào đây…)

 

With this chart, we will talk about the data of…. (Với biểu đồ lần này, sẽ nói về số liệu của……)

 

The graph shows the shortfall of…. (Biểu đồ thể hiện sự giản hụt của)

các mẫu câu thường dùng

Sắp xếp và chỉ dẫn đưa ra các câu hỏi cho người nghe

 

Do feel free to interrupt me if you have any more questions. (Hãy cứ tự nhiên Vui lòng ngắt lời tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.)

 

I will try to answer all your questions after the presentation. (Tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn sau buổi thuyết trình.)

 

I plan to keep some time for the any questions after the presentation. (Tôi dự định dành một chút thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình.)

 

There will be time for questions at the end of the presentation. (Sẽ có thời gian cho các câu hỏi ở cuối bài thuyết trình)

 

I’ would be grateful if you could ask your questions after the presentation. (Tôi sẽ rất vô cùng biết ơn nếu bạn có thể đặt câu hỏi của mình sau buổi thuyết trình)

 

After my presentation, all of your questions and comments are welcomed (Sau phần trình bày của tôi, tất cả các câu hỏi và nhận xét của bạn đều được hoan nghênh.)

 

Firstly…secondly…thirdly…lastly… (Sau đây là điều Đầu tiên…điều thứ hai …điều  thứ ba… và cuối cùng là…)

 

First of all…then…next…after that…finally… (Đầu tiên hết … sau đó…tiếp theo…sau đó…cuối cùng)

 

To start with…later…to finish up… (Vậy thì chúng ta sẽ dắt đầu với … và sau đó…và để kết thúc…)

 

Những mẫu câu khi bắt đầu một phần khác

 

Now we will move on to… (Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần…)

 

Let me turn now to… (Bây giờ hãy để tôi chuyển sang…)

 

Next… (Tiếp theo…)

 

Let i’s look now at…(Chúng ta cùng nhìn vào phần này…)

 

That’s all the things, things, I want to talk about….. (Đó là tất cả những điều, thứ, gì tôi muốn nói về…)

 

Currently I want to review the problem….. (Hiện tai tôi muốn xem lại về vấn đề…)

 

I want to move on to talking about….. (Tôi muốn chuyển sang nói về…)

 

I’ would like to turn to….. (Tôi muốn chuyển sang…)

mẫu câu thuyết trình thông dụng

 

Mẫu câu dùng để kết thúc bài thuyết trình

 

Well, I ha’ve told you about… (Vâng, vậy là tôi vừa trình bày cho các bạn về các phần …)

 

That’ is all I have to say about… (Đó là tất cả những gì mà tôi đã nói về phần …)

 

We have just looked at… (Chúng ta hiện vừa được xem sơ qua về các phầb…)

 

I’ would like to conclude by… (Tôi muốn kết luận lại buổi thuyết trình này bằng cách …)

 

Now, just to summarize, let’ is quickly look at the main points again. (Bây giờ, để tóm tắt lại phần thuyết trình này, chúng ta cùng nhìn nhanh lại các ý chính qua một lần nữa.)

 

Just now, my presentation is over/ my presentation. (Vừa rồi là phần thuyết trình của tôi xin phép được kết thúc. vừa rồi)

 

That brings me to the end of my presentation. I’ve talked about…. (Tôi xin phép được dùng bài thuyết trình của mình ngày hôm nay tại đây. Tôi vừa nói về…)

 

In conclusion,… (Kết luận lại, tổng kết lại, đúc kết lại,…)

 

Thanks Your Audience and question – Cảm ơn và mời đặt câu hỏi

 

Thanks you for listening / for your attention. (Cảm ơn bạn đã lắng nghe/ tập trung vào buổi thuyết trình này)

 

Thank you all for listening to today’s presentation, it’s an honor to be here today (Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe về buổi thuyết trình hôm nay, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)

 

Well that’ is it from me. Thanks very much. (Vâng, phần thuyết trình của tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn rất nhiều.)

 

Many thanks for your attention so much. (Cảm ơn rất nhiều vì sự tập trung của bạn dành cho buổi thuyết trình hôm nay.)

 

May I thanks to you all for being such an attentive audience. (Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã rất tập trung lắng nghe buổi thuyết trình.)

 

Now I wi’ll try to answer any questions you may have. (Bây giờ tôi sẽ cố gắng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của bạn..)

 

Can I answer any questions? (Có câu hỏi nào đặt ra để tôi có thể giải đáp không ạ?)

 

Are there any questions? (Có câu hỏi nào không ạ?)

 

Do you have any questions? (các bạn có câu hỏi nào không?)

 

Are there any final questions? (Còn câu hỏi cuối nào không?)

 

And now if there are any questions, I would be pleased to answer them. (Và bây giờ nếu có bất kỳ câu hỏi nào, tôi xin được giải đáp tất tần tật.)

 

I woul’d be glad to answer any questions you might have.  (Tôi rất sẵn sàng nhận các câu hỏi mà quý vị đưa ra.)

Answer Question – Trả lời các câu hỏi thắc mắc 

 

Thank you for your question/ Thank you for your question/ comment, in my opinion/ as far as I know/ in my opinion… (Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi / nhận xét của bạn, theo ý kiến ​​của tôi / theo như tôi biết / theo quan điểm của tôi……)

 

That’ is a rather difficult question to answer here – it might require more research. (Đó là một câu hỏi khá khó trả lời ở đây – nó có thể cần nhiều nghiên cứu hơn)

 

It’ is an interesting point, but I am not sure whether I completly agree with you on that (Đó là một điểm thú vị, nhưng tôi không chắc liệu tôi có hoàn toàn đồng ý với bạn về điều đó hay không)

 

I have updated this topic in my talk. Thank you only out that/. Thank you for pointing that out. (Tôi đã đề cập đến nó trong bài nói chuyện của tôi. Cảm ơn bạn đã chỉ ra rằng)

giải đáp các câu hỏi sau thuyết trình

 

Gợi ý một số bài thuyết trình bằng tiếng Anh theo chủ đề

 

Bài thuyết trình bằng tiếng Anh về chủ đề môi trường

Good morning everybody. Let me introduce myself. My name is Lam, I go to high school A. Today, I am very happy to introduce to you my topic “Air pollution”. My presentation is divided into three main parts including (1) Causes of Air Pollution, (2) Impacts and (3) Proposed Solutions. It took me about 15 minutes to cover all the main parts of my talk. If you have any questions, I’ll be happy to answer them after my presentation.

 

Air pollution is getting more and more serious

 

First of all, I would like to talk about the causes of air pollution. The first cause I want to talk about is emissions from factories and vehicles. Since emissions from factories are not treated, they are very harmful to not only the air but also the environment. One of the air pollution contributors found in this gas is carbon dioxide (CO2), which is also found in vehicle exhaust. In addition, at present, more and more factories and vehicles appear, contributing to more and more serious air pollution. The more gas released, the more polluted the air. And this brings some bad effects to both the environment and people.

 

Now, I will continue with the second part about its effects. Firstly, polluted air definitely affects the environment. Air pollution means high levels of CO2 in the air, and this gas will cause the greenhouse effect. This phenomenon will lead to global warming and this is very harmful to the environment. In addition, the ecosystem is also affected because in places where CO2 is more than oxygen, it is difficult for organisms to survive. They may die or become extinct. Another impact is harm to human life. Air pollution is harmful to human health because it causes respiratory diseases. Besides, it can have negative effects on daily life. When the air is seriously polluted, people will prefer to stay at home rather than go out to avoid diseases and disrupt their lives. Furthermore, pollution costs the government money to deal with. Every year, the government needs to spend a large amount of money to tackle air pollution for a better society. If not prevented as soon as possible, the number will gradually increase.

thuyết trình về chủ đề môi trường

 

Trees are an effective assistant to help reduce air pollution

 

Finally, I want to talk about proposed solutions to solve the problem of air pollution. Objectively speaking, it would be better if the government had appropriate strategies such as encouraging people not to cut down trees without permission and using public transport to reduce the number of vehicles as well as make implement strict laws that are appropriate to require treatment by trees. exhaust gases before they are released into the atmosphere. Subjectively, we should be conscious of protecting the air. We should use green energy, do not cut down trees without government permission and walk or ride bicycles. Let’s protect our air together for the next generation.

 

Which brings me to the end of my presentation. In conclusion, I would like to mention what I have said so far. First, I talk about the causes of air pollution. Next, its effects will be mentioned and finally, I would like to propose some solutions to protect our air. Thank you for listening. Now, it’s time for Q and A.

 

Tạm dịch

 

Chào buổi sáng mọi người. Hãy để tôi giới thiệu bản thân. Em tên Lâm, học trường cấp 3 A. Hôm nay, em rất vui được giới thiệu với các em chủ đề “Ô nhiễm không khí”. Bài thuyết trình của tôi được chia thành ba phần chính bao gồm (1) Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, (2) Tác động và (3) Giải pháp đề xuất. Tôi mất khoảng 15 phút để trình bày tất cả các phần chính của bài nói của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi sẽ sẵn lòng trả lời chúng sau phần trình bày của mình.

 

Ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng

 

Trước hết, tôi xin nói về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí. Nguyên nhân đầu tiên tôi muốn nói đến là khí thải từ các nhà máy và phương tiện giao thông. Do khí thải từ các nhà máy không được xử lý nên rất có hại cho không chỉ không khí mà còn cho môi trường. Một trong những tác nhân gây ô nhiễm không khí được tìm thấy trong loại khí này là carbon dioxide (CO2), cũng được tìm thấy trong khí thải xe. Thêm vào đó, hiện nay, ngày càng nhiều nhà máy, xe cộ xuất hiện, góp phần khiến không khí ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Khí thải ra càng nhiều, không khí càng ô nhiễm. Và điều này mang lại một số tác động xấu cho cả môi trường và con người.

 

Bây giờ, tôi sẽ tiếp tục với phần thứ hai về tác dụng của nó. Thứ nhất, không khí ô nhiễm chắc chắn ảnh hưởng đến môi trường. Ô nhiễm không khí có nghĩa là lượng CO2 trong không khí cao, và loại khí này sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính. Hiện tượng này sẽ dẫn đến hiện tượng ấm lên toàn cầu và điều này rất có hại cho môi trường. Ngoài ra, hệ sinh thái cũng bị ảnh hưởng vì ở những nơi khí CO2 nhiều hơn oxy nên sinh vật khó tồn tại. Chúng có thể chết hoặc tuyệt chủng. Tác động khác là nguy hại đến tính mạng con người. Ô nhiễm không khí có hại cho sức khỏe con người vì nó gây ra các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó, nó có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày. Khi không khí bị ô nhiễm trầm trọng, con người sẽ thích ở nhà hơn là ra ngoài để tránh bệnh tật, xáo trộn cuộc sống. Hơn nữa, ô nhiễm khiến chính phủ tốn kém tiền bạc để giải quyết. Hàng năm, chính phủ cần chi một khoản tiền lớn để giải quyết ô nhiễm không khí vì một xã hội tốt đẹp hơn. Nếu không được ngăn chặn càng sớm càng tốt, số lượng sẽ tăng dần lên.

 

Cây xanh là trợ thủ đắc lực giúp giảm thiểu ô nhiễm không khí

 

Cuối cùng, tôi muốn nói về các giải pháp được đề xuất để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. Nói một cách khách quan, sẽ tốt hơn nếu chính phủ có những chiến lược phù hợp như khuyến khích người dân không chặt phá cây xanh khi chưa được phép và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để giảm số lượng phương tiện cũng như thực hiện các luật nghiêm minh phù hợp để yêu cầu xử lý cây xanh. khí thải trước khi chúng được thải vào khí quyển. Về mặt chủ quan, chúng ta nên có ý thức bảo vệ không khí. Chúng ta nên sử dụng năng lượng xanh, không chặt phá cây xanh khi chưa được phép của chính phủ và đi bộ hoặc đi xe đạp. Hãy cùng nhau bảo vệ không khí của chúng ta cho thế hệ sau.

 

Tôi đến cuối bài thuyết trình của mình. Để kết luận, tôi muốn đề cập đến những gì tôi đã nói cho đến nay. Đầu tiên, tôi nói về nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Tiếp theo, tác dụng của nó sẽ được đề cập và cuối cùng, tôi xin đưa ra một số giải pháp để bảo vệ không khí của chúng ta. Cám ơn vì đã lắng nghe. Bây giờ, đã đến lúc Q và A.

 

Bài thuyết trình về chủ đề gia đình

 

Hello every one, today I am very pleased to introduce to you, my family.

 

My family consists of my mother, my father, and my sister.

 

Let’s start with my mother, she is just like any other mother. Loving, caring, worried but when angry, she is very strict. She is artistic and seeks to do things related to art. She loves to cook and is extremely creative in that respect. She is the anchor of our home and definitely the driving force for our family!

 

My father is the foundation of our family. He is rigid but flexible. He is responsible for all the disciplines in our house. Having loved gardening, he invests a lot of time in innovating gardening techniques. He has green fingers. He loves us all and is solely responsible for our family’s happiness.

 

Last but not least, the mischievous child in our family is my sister. As the youngest child in the family, luck is always with her. She is endowed with an angelic smile, she also has the artistic touch of her mother. Arts and crafts hold her attention for the longest time throughout the day. Loves to make our home wince and smile often, she is truly our little devil.

thuyết trình về chủ đề gia đình

Tạm dịch

 

Xin chào các bạn, hôm nay mình rất hân hạnh được giới thiệu với các bạn về gia đình mình.

 

Gia đình tôi gồm có mẹ tôi, bố tôi và chị gái tôi.

 

Hãy bắt đầu với mẹ tôi, bà cũng giống như bao người mẹ khác. Yêu thương, quan tâm, lo lắng nhưng khi tức giận, cô rất nghiêm khắc. Cô ấy theo nghệ thuật và tìm cách làm những việc liên quan đến nghệ thuật. Cô ấy thích nấu ăn và cực kỳ sáng tạo về mặt đó. Cô ấy là mỏ neo của ngôi nhà của chúng tôi và chắc chắn là động lực cho gia đình chúng tôi!

 

Cha tôi là nền tảng của gia đình chúng tôi. Anh ấy cứng nhắc nhưng linh hoạt. Anh ấy chịu trách nhiệm về tất cả các kỷ luật trong ngôi nhà của chúng tôi. Vốn yêu thích công việc làm vườn, anh đầu tư nhiều thời gian vào việc đổi mới kỹ thuật làm vườn. Anh ấy có những ngón tay màu xanh lá cây. Anh ấy yêu tất cả chúng tôi và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hạnh phúc gia đình chúng tôi.

 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đứa trẻ tinh nghịch trong gia đình chúng tôi là em gái tôi. Là con út trong gia đình, may mắn luôn đến với cô. Cô được trời phú cho nụ cười thiên thần, cô còn có nét nghệ thuật của mẹ. Nghệ thuật và thủ công thu hút sự chú ý của cô ấy lâu nhất trong suốt cả ngày. Thích làm cho ngôi nhà của chúng tôi nhăn mặt và thường xuyên mỉm cười, cô ấy thực sự là con quỷ nhỏ của chúng tôi.

 

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỹ năng thuyết trình tiếng Anh của mình!

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí