Những dấu hiệu phân biệt too so và either neither

5/5 - (1 vote)
Những dấu hiệu phân biệt too so và either neither

Too, so và either, neither là những cặp từ luôn gây nhầm lẫn cho người học Tiếng Anh. Và những cặp từ này thường xuyên xuất hiện trong những đề thi Toeic, Ielts,….. Để phân biệt too so và either neither được tốt, hãy cùng tham khảo qua những dấu hiệu nhận biết sau đây. Đi kèm đó, là những bài tập về những cặp từ này, có thể giúp bạn củng cố và nâng cao được trình độ Tiếng Anh của mình

Phân biệt too và so

Cả hai từ “too” hay ”so” đều có cùng một nghĩa là “cũng”. Trường hợp chúng ta phải nhắc lại hoặc lặp lại câu nói đã được nói trước đó, khi ấy bạn sẽ dùng “too” hoặc “so”. Và “too”,”so” được dùng trong câu khẳng định (positive/ affirmative statements). Tuy nhiên, cách dùng, công thức, cấu trúc của hai từ nay lại hoàn toàn khác nhau.

phan-biet-too-va-so
Phân biệt too, so, either, neither

Xem thêm Phân biệt like và as

 

Cách dùng “too”

Thông thường, “too” sẽ được dùng ở cuối câu hoặc trong câu nhưng sau dấu phẩy. Cũng có nhiều trường hợp “too” sẽ được sử dụng ở những dạng từ đặc biệt như trợ động từ, đồng từ khiếm khuyết, nhằm để câu nói ngắn gọn hơn.

cach-dung-too
Cách dùng too

Cấu trúc của “too”

– Sử dụng động từ thường nếu như câu khẳng định cho trước

S + Trợ động từ (Auxiliary Verbs), too

Ví dụ / Example

A: I can speak French (Tôi có thể nói tiếng Pháp)

B: I can, too (Tôi cũng có thể nói tiếng Pháp)

– Sử dụng động từ “to be”, nếu như câu khẳng định cho trước

S + to be, too

Ví dụ / Example

A: I am thirsty (Tôi đang khát)

B: I am, too (Tôi cũng đang khát)

Cách dùng “so”

Vị trí của “so” sẽ đứng ở đầu mỗi cầu, đứng trước chủ ngữ và đi liền sau “so” sẽ là trợ động từ.

Cấu trúc của “so”

– Sử dụng động từ thường nếu như câu khẳng định cho trước

So + Trợ động từ (Auxiliary Verbs) + S

Ví dụ / Example

A: I can sing Vietnamese songs (Tôi có thể hát bài hát Tiếng Việt)

B: So can I (Tôi cũng có thể hát bài hát Tiếng Việt)

– Sử dụng động từ “tobe” nếu như câu khẳng định cho trước

So + động từ “to be” + S

Ví dụ / Example

A: I am a student (Tôi là một học sinh)

B: So is my younger brother (Em trai tôi cũng là một học sinh)

Lưu ý

– Nếu trong câu sử dụng động từ thường, chúng ta cần phải dùng trợ động từ bổ nghĩa sao cho thích hợp

Ví dụ / Example

A: I dink tea (Tôi uống trà)

B: So do I (Tôi cũng uống trà)

→ Bởi câu A dùng thì hiện tại đơn, động từ thường, do đó câu B phải dùng động từ là “do” cho chủ ngữ “I”

Ví dụ / Example

A: I studied at Nguyen Binh Khiem high school (Tôi đã học ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

B: So did I

→ Bởi câu A dùng thì quá khứ đơn, động từ cột 2, do đó câu B phải mượn trợ động từ “did” để đứng sau “so”

Phân biệt either và neither

Cách sử dụng either và neither trong Tiếng Anh có nhiều điểm giống nhau. Vì vậy, bạn cần phải nắm vững được cấu trúc và cách dùng thì mới có thể phân biệt được chúng.

either-va-neither
either và neither bí quyết học tiếng Anh

Cách dùng either

Either có nghĩa là một trong hai, cái này hoặc cái kia

– Khi dùng làm đại từ trong câu, động từ theo sau either thường là số ít

Either + danh từ số ít

Ví dụ / Example

 

 • Either is good enough (Một trong hai là đủ tốt rồi)

– Either thông dụng hơn trong vai trò là tính từ

Ví dụ / Example

 • There are trees on either side of the river (Có nhiều cây cối ở hai bên sông)
 • You may sit at either end of the table (Bạn có thể ngồi ở đầu bàn hoặc cuối bàn đều được)
cach-dung-too-so-either-va-neither
Cách dùng too so, either và neither

– Either làm trạng từ sẽ có nghĩa như also và too

Ví dụ / Example

 • If you do come, she will come either (Nếu bạn đến, anh ấy cũng sẽ đến)

– Either + động từ thể phủ định có thể thay thế cho neither + động từ thể khẳng định

Ví dụ / Example

 • He is neither lazy nor strict (Anh ấy vừa không lười, vừa không khó tính)
 • She not either lazy or strict (Cô ấy vừa không lười, vừa không khó tính)

– Either có thể được đặt ở cuối câu, nếu đi cùng một động từ ở thể phủ định được lặp lại với một chủ từ mới

Ví dụ / Example

 • Rose didn’t go swim and Lisa didn’t go either (Rose không đi và Lisa cũng không đi)

Cách dùng neither

Neither có nghĩa là không cái nào trong hai, không cái nào, chẳng người nào. Neither có cách sử dụng như sau

– Neither là hình thức phủ định của either, chúng thường được dùng ở đầu mệnh đề

Ví dụ / Example

 • Neither knows (Không biết ai cả)

– Neither có thể đứng một mình khi dùng trong câu hỏi mà câu trả lời mang nghĩa từ chối

Ví dụ / Example

 • Which is your car? (Đâu là xe của bạn)
 • Neither (Chẳng cái nào cả)
cach-dung-either-va-neither
Các cách dùng either và neither

– Khi từ chối, ta dùng dùng động từ ở thể khẳng định. Còn đối với either ta dùng động từ ở thể phủ định

Ví dụ / Example

 • She likes neither à She doesn’t like either (Cô ấy chẳng thích cái nào cả)

– Khi muốn nhấn mạnh một hành động hay một sự việc nào đó ta sử dụng Neither + trợ động từ + chủ từ

Ví dụ / Example

 • Rose didn’t go fishing and neither did Lisa (Rose không đi câu cá và Lisa cũng không)

– Neither đi cùng từ of thì cấu trúc này sẽ đứng trước các từ xác định như: a, an, the, my, his, her, our, their, this, that,… sau đó sẽ là danh từ số nhiều

Neither of + từ xác định + danh từ số nhiều

Ví dụ / Example

 • Neither of students failed in this exams (Không một học sinh nào trượt trong kỳ kiểm tra này)
phan-biet-either-va-neither
Sự khác nhau giữa either và neither

Neither of + đại từ tân ngữ

Ví dụ / Example

 • Neither of us want to lose this football match (Không ai muốn thua trong trận bóng này)

Xem thêm Phân biệt beside và besides

Bài tập về too / so và either / neither có đáp án

Bài tập

Lesson 1: Fill in too / so in the sentences below

1. Peter can run, I can ……………..

2. Rose speaks French well and ………….. does his sister.

3. Henry didn’t come to the party last night, and Mary ………..

4. Rose doesn’t like bananas, ………… does John.

5. Mr. Tom didn’t win the race. Mr. John didn’t …………

6. Henry wore a white coat yesterday, ……………… wore Bill.

7. Henry’s wife can play the piano, …………… can her brother.

8. Thomas plays soccer well, ……………… do I.

Lesson 2: Use too or either to fill in the blanks

1. We often go fishing in the summer, and they …………….

2. He can speak India very well. I ………………..

3. Nam did come to the party last night, and Minh ……………..

4. Hoa will buy some oranges. I …………………

5. He doesn’t want to go out today, and I …………………….

6. The pineapples aren’t ripe, and the bananas ……………

7. Nam is thirsty and his friends ……………………

8. Jane won’t come. Peter …………………..

9. Hoa had a medical check-up yesterday morning. We …………………

10. He can’t run and his brother …………………….

11. He often goes to the market on Saturday afternoon. She ………………………….

12. Lee can speak Japanese. I …………………..………………..

13. Nam didn’t see the train. Nga …………………..………………..

14. Lan will fly to Paris next week, and younger brother  ……………………..

15. The books aren’t red. And the ruler …………………..

16. Today is cold, and Yesterday ………………………

17. The boys don’t have tattoos and the ……………

18. She doesn’t know Rose and he ……………………..

19. I like eggs. And her young brothers ……………………….

20. I stayed at your home last night, and they …………………….

Lesson 3: Use so or neither to fill in the blanks.

1. I ate noodles for breakfast. ……….. I

2. Hoa doesn’t like beef, and ………………….. her aunt.

3. Juice is good for your health …………………. milk.

4. He didn’t see her at home last night ……………….. we.

5. These girls like playing piano, and ………………….. those girls.

6. My mother will go to Ha Noi, and ……………….. my father.

7. Nam can’t swim …………………… Ba.

8. The spinach was very fresh. …………………..the cabbages.

9. You should drink a lot of milk, and …………………… your brother.

10. He doesn’t know how to cook. ……………………. my young sister.

11. He went to the library on Sunday afternoon ………… she

12. Rose can speak Korean ………… her sister

13. Tuan sees the train ………………. his friends

14. Hoa will fly to Hong Kong next week, and …………… her mother

15. The mangoes are ripe, and ………………. the durians

16. I like autumn, and ………………. she.

17. The cabbage spinach is wilted, and ……………….. the spinach.

18. You mustn’t stop here, and ………………….. they.

19. He didn’t eat chicken and  ………………….. his wife.

20. She liked action movies and ……………… her husband.

 

Lesson 4:

1. He can play soccer. She can play soccer.

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Peter will come to the party tonight. His wife will come to the party tonight.

……………………………………………………………………………………………………………………

3. My father didn’t drink beer. My uncle didn’t drink beer.

……………………………………………………………………………………………………………………

4. I am learning French. He is learning French.

……………………………………………………………………………………………………………………

5. I’m not a doctor. They aren’t doctors.

……………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

Lesson 1

1. too

2. so

3. too

4. so

5. too

6. so

7. so

8. so

Lesson 2

1. do, too

2. can, too

3. didn’t, either

4. will, too

5. don’t, either

6. aren’t, too

7. are, too

8. won’t, either

9. did, too

10. can’t, either

11. does, too

12. can, too

13. didn’t, either

14. will, too

15. aren’t, either

16. was, too

17. don’t, either

18. doesn’t, either

19. do, too

20. did, too

Lesson 3

1. so did

2. neither does

3. So is

4. Neither did

5. so do;

6. neither will

7. So can

8. Neither are

9. so should

10. Neither does

11. so did

12. neither can

13. so do

14. neither will

15. so are

16. so does

17. so are

18. neither must

19. neither did

20. so did

Lesson 4

1. He can play soccer and she can, too / so can we

2. Peter will come to the party tonight and either his wife / his wife will  either.

3. My father didn’t drink beer and my uncle didn’t, either/ neither did my uncle.

4. I am learning French and he is, too / so am I.

5. I’m not a doctor and they aren’t, either/ neither are they.

Tóm tắt phân biệt too so và either neither

Bài viết trên đây là kiến thức xoay quanh việc phân biệt too so và either neither dành cho người học Tiếng Anh. Hy vọng với những thông tin bổ ích trên của AMA sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình. Chúc bạn thành công.