Phân biệt from và since – cách dùng đúng nhất của các giới từ chỉ thời gian

Đánh giá bài viết này
Phân biệt from và since – cách dùng đúng nhất của các giới từ chỉ thời gian

Since và from là những giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh. Dù cùng mang nghĩa là “từ khi” nhưng cách sử dụng của since và from hoàn toàn khác nhau. Vậy khi nào thì dùng since, khi nào thì dùng from. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để phân biệt since và from chính xác nhất.

Cách sử dụng của since trong tiếng Anh

Since là gì

Since là một giới từ trong tiếng Anh với nghĩa là từ khi. Sử dụng since khi muốn nhắc đến một mốc thời gian xảy ra một hành động, sự việc trong quá khứ. Giới từ này thường được dùng trong câu trả lời với câu hỏi bắt đầu bằng When. Since cũng được coi là một dấu hiệu để nhận biết các thì hoàn thành. 

Ví dụ:

She hasn’t spoken to him since last year

(Cô ấy đã không nói chuyện với anh ấy kể từ năm ngoái)

The worst property slump since the war

(Sự tụt giảm tài chính ở mức tồi tệ nhất kể từ chiến tranh)

Ever since the film hit cinemas in 1996, fans have been wondering whether a sequel would finally get the go-ahead

(Kể từ khi ra rạp vào năm 1996, người hâm mộ thắc mắc không biết phần phim tiếp theo có nối tiếp được thành công của phần phim trước đó không)

The couple divorced in 2012 and he has since remarried

(Họ đã ly hôn từ năm 2012 và anh ấy đã tái hôn sau đó)

Trong một số trường hợp, since còn được hiểu là bởi vì. Nó được dùng để bắt đầu một mệnh đề chỉ nguyên nhân. Trong trường hợp này, since đồng nghĩa với because. 

Delegates were delighted, since better protection of rhino reserves will help protect other rare species

(Các đại biểu vui mừng bởi vì việc bảo vệ tốt hơn các khu bảo tồn tê giác sẽ giúp bảo vệ các loài quý hiếm khác)

I’ve felt better since I’ve been here

(Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi đang ở đây)

Dùng since trong trường hợp nào

Since được sử dụng khi muốn nói đến một mốc thời gian cụ thể trong quá khứ. Mốc thời gian này là lúc đánh dấu một sự kiện, hành động xảy ra. 

Cấu trúc: Since + mốc thời gian

Dùng since để chỉ một mốc thời gian cụ thể trong quá khứ

Ví dụ: 

She has been away since Monday. 

(Cô ấy đã đi từ thứ Hai)

I’ve lived in this city since 2019 

(Tôi đã sống ở thành phố đó từ năm 2009)

I’ve been waiting for the bus since 7 o’clock.

(Tôi đã đợi chiếc xe bus xuất hiện từ 7 giờ)

Since được sử dụng khi muốn giải thích nguyên nhân dẫn đến một kết quả, hành động, sự việc

Cấu trúc: Since + N/phrase (S + V)

Since cũng được dùng như một giới từ của mệnh đề nguyên nhân – kết quả

Ví dụ:

We did it since we felt it our duty

(Chúng tôi đã làm điều đó vì chúng tôi nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của mình)

There’s probably somebody out there who would argue the point since internet 

(Có lẽ ai đó ngoài kia sẽ tranh luận quan điểm kể từ khi có internet)

Just because I’m inexperienced doesn’t mean that I lack perception

(Chỉ vì tôi thiếu kinh nghiệm không có nghĩa là tôi thiếu nhận thức)

I make a bag of popcorn with hot sauce for lunch since hungry

(Tôi làm một túi bỏng ngô sốt nóng cho bữa trưa vì đói)

Since được dùng khi muốn chỉ một mốc thời gian, khoảnh khắc bắt đầu từ khi nào trong quá khứ. 

Cấu trúc: It has been + khoảng thời gian + since 

It has been three months since I last saw her.

(Đã ba tháng kể lần cuối cùng tôi gặp cô ây)

It has been two years since the last erupting volcano. 

(Đã hai năm kể từ khi trận núi lửa phun trào cuối cùng)

Sử dụng from trong tiếng Anh

From trong tiếng Anh có nghĩa là từ khi. From là một giới từ và được sử dụng để làm rõ nghĩa cho động từ chính trong câu.

Ví dụ:

They lived in England from 1980 to 2004.

(Họ đã sống ở nước Anh từ năm 1980 đến năm 2004)

From his earliest childhood he loved folk music.

(Từ những ngày thơ ấu, anh ấy đã yêu thích nhạc dân tộc)

Sử dụng from trong trường hợp nào

 • Sử dụng from để nói về thời gian bắt đầu của hành động hoặc một sự kiện nào đó. 
 • Trong một số trường hợp, from được sử dụng như một giới từ dùng để chỉ nơi chốn. 
 • Dùng from để trình bày suy nghĩ, quan điểm về một vấn đề nào đó dựa trên ý kiến, suy nghĩ khác. 

From được sử dụng để nói về nơi chốn

Ví dụ:

The ambush occurred 50 yards from a checkpoint

(Vụ phục kích xảy ra cách một trạm kiểm soát 50 thước)

The courts view him in a different light from that of a manual worker

(Tòa án nhìn anh ta dưới góc độ khác với một người lao động chân tay)

He was turning the committee away from appeasement

(Anh ta đã từ chối sự hỗ trợ từ các tổ chức, ủy ban đứng đầu)

The show will run from 10 to 2

(Chương trình sẽ kéo dài từ ngày 10 đến ngày 2)

You can see the island from here

(Bạn có thể nhìn thấy hòn đảo từ đây)

Information obtained from papers, books, and presentations is allowed me to come over this exam

(Thông tin thu được từ các bài báo, sách và bài thuyết trình cho phép tôi vượt qua kỳ thi này)

I leapt from my bed

(I leapt from my bed)

A document dating from the thirteenth century is the best value material for these subject

(A document dating from the thirteenth century is the best value material for these subject)

I’m from Vietnam
(Tôi đến từ Việt Nam)

Anything from geography to literature is paid attention to me

(Từ địa lý đến văn học gì cũng được tôi chú ý hết.)

Có thể sử dụng from trong thì hiện tại hoàn thành khi muốn diễn đạt một điều gì đó từ khi bắt đầu. 

Sử dụng from để diễn đạt một hành động từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc

Ví dụ:

She has been quiet from childhood

(Cô ấy đã ít nói từ khi còn nhỏ)

From the moment they were married, they’ve argued. (Kể thời điểm họ cưới nhau, họ luôn tranh cãi.)

Phân biệt from và since

 

From Since
– Giải nghĩa: từ, từ khi, từ quan điểm,…

– Dùng để chỉ mốc thời gian, nơi chốn xảy ra sự kiện, hiện tượng

– From đứng đầu câu được dùng phát biểu ý kiến dựa trên suy nghĩ, quan điểm nào đó về vấn đề được nhắc đến

– Giải nghĩa: từ khi, từ lúc, bởi vì

– Dùng để chỉ mốc thời gian xảy ra sự kiện, hiện tượng

– Since đứng đầu câu được dùng để như một mệnh đề nguyên nhân

Cả since và from đều là những cấu trúc chỉ thời gian

Luyện tập với from và since

 1. I haven’t seen her _____ the accident.
 2. for B. since C. from
 3. The new service will start _____ tomorrow morning.
 4. for B. since C. from
 5. We’ve been waiting _____ two hours.
 6. for B. since C. from
 7. He did yoga with her _____ the start of their relationship.
 8. for B. since C. from
 9. We’ve been friends _____ school.
 10. for B. since C. from
 11. You can buy all sorts of foods _____ very early in the morning.
 12. for B. since C. from
 13. He was in prison _____ ten years.
 14. for B. since C. from
 15. The center is open _____ 7 a.m. to 9 p.m. every weekday.
 16. for B. since C. from
 17. I’ve known the truth _____ a long time.
 18. for B. since C. from
 19. I hadn’t had so much fun _____ I was in high school.
 20. for B. since C. from

Đáp án: 1. B; 2. C; 3. A; 4. C; 5. B; 6. C; 7. A; 8. C; 9. A; 10. B

Vậy là bài viết trên đây đã giúp bạn phân biệt since và from, trường hợp nào nên sử dụng since, trường hợp nào dùng from. Hy vọng bạn đã ghi chú lại những kiến thức quan trọng nhất để tránh sử dụng nhầm lẫn, gây mất điểm đáng tiếc. Đừng quên luyện tập thường xuyên để ghi nhớ và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình mỗi ngày nhé.

 

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí