Luyện thi chứng chỉ SAT đảm bảo điểm đầu ra

Đánh giá bài viết này

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Luyện thi chứng chỉ SAT là chương trình học tiếng Anh học thuật chuyên sâu của Trung Tâm Anh Ngữ AMA. SAT dành cho những học viên có nhu cầu lấy học bổng hoặc vào các trường danh tiếng trong các kỳ tuyển sinh vào chương trình Đại Học ở Mỹ.

Với kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh theo mô hình Active Learning hiệu quả và đảm bảo kết quả đầu ra SAT 1850+, học viên sẽ cầm chắc trong tay chứng chỉ SAT quốc tế để chuẩn bị cho kế hoạch học tập tại Hoa Kỳ của mình.

Luyện thi chứng chỉ SAT là chương trình học tiếng Anh học thuật chuyên sâu của Trung Tâm Anh Ngữ AMA. SAT dành cho những học viên có nhu cầu lấy học bổng hoặc vào các trường danh tiếng trong các kỳ tuyển sinh vào chương trình Đại Học ở Mỹ.

Với kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh theo mô hình Active Learning hiệu quả và đảm bảo kết quả đầu ra SAT 1850, học viên sẽ cầm chắc trong tay chứng chỉ SAT quốc tế để chuẩn bị cho kế hoạch học tập tại Hoa Kỳ của mình.

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí