Cấu trúc How Often – cách sử dụng phổ biến trong tiếng Anh

Đánh giá bài viết này
Cấu trúc How Often – cách sử dụng phổ biến trong tiếng Anh

Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm và cách sử dụng cấu trúc How often 

Cấu trúc từ để hỏi – How often là một trong những cấu trúc cơ bản và phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt là giao tiếp hằng ngày. Chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp cấu trúc này trong văn nói, giao tiếp hay trong những bài kiểm tra trên lớp. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về cấu trúc này nhé.

I). Khái niệm How Often

Về ý nghĩa, How often dùng để hỏi ai đó về tần suất mà họ thường làm một việc gì đó. 

 • Ví dụ:
  • How often do you go to the museum?

Bạn có thường đi đến bảo tàng không?

 • How often do you do exercise?

Bạn có thường tập thể thao không?

II). Cách sử dụng How Often trong tiếng Anh

Cấu trúc How Often được dùng để hỏi về tần suất thường xuyên

 1. Cấu trúc How Often

Cấu trúc How often khá đơn giản và cơ bản vì vậy cách sử dụng cấu trúc này cũng khá dễ dàng. Cấu trúc How often không có quá nhiều nghĩa. Với mục đích chung là sử dụng để hỏi về sự thường xuyên làm việc gì của ai đó.

 • Với cấu trúc:
 • How often  + trợ động từ + Chủ ngữ + động từ nguyên mẫu + ….
 • Ví dụ: 
 • How often do you clean your house?

Tần suất mà bạn dọn dẹp nhà cửa là bao nhiêu?

 • How often does she buy new clothes?

Tần suất mà cô ấy mua sắm quần áo mới là bao nhiêu?

 • Giải thích: 
 • Từ để hỏi tần suất: How often
 • Trợ động từ: Do
 • Chủ ngữ: You/She
 • Động từ nguyên mẫu: Clean/Buy
 • Danh từ/tân ngữ: your house/new clothes
 1. Cách trả lời cho câu hỏi về: How often

Làm thế nào để trả lời cho các hỏi How Often?

How often dùng để hỏi về mức độ thường xuyên, tần suất số lần mà một ai đó thực hiện hành vi nào đó. Vì vậy, câu trả lời cho câu hỏi về How often thường là từ hoặc cụm từ chỉ tần suất.

 • Ví dụ:
  • Once a day/Once a week: một lần trên ngày/một lần trên tuần
  • Once a month: một lần trên tháng
  • Twice a day/Twice a week: hai lần trên ngày/hai lần trên tuần
  • Twice a month: hai lần trên tháng
 • Với cấu trúc chung là “số đếm + times” đối với các hành động được thực hiện với tần suất lặp lại trên ba lần trở lên.
 • Ví dụ:
  • Three times: ba lần
  • Four times: bốn lần
  • Five times: năm lần
 •  Mặc khác, trong nói tiếng Anh hằng ngày, để trả lời các câu hỏi về How often, chúng ta cũng có thể sử dụng những thành ngữ chỉ tần suất  như:
 • Once and for all: một lần duy nhất
 • Once in a blue moon: hiếm khi
 • From time to time: thỉnh thoảng
 • A couple of the time week: vài lần một tuần
 1. Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc How Often

Mặc dù là cấu trúc đơn giản, bạn cần phải lưu ý những điều nhỏ sau khi sử dụng cấu trúc How Often. 

 • Theo sau cụm How often là một trợ động từ
 • Trợ động từ  được chia theo thì và chủ ngữ của câu đó
 • Động từ chính của câu ở dạng nguyên mẫu

Cùng ôn lại kiến thức How Often với các bài tập đơn giản

III). Bài tập về How Often

 1. Điền từ vào chỗ trống thích hợp

 1. How often………you go shopping?
 2. How often………she read books?
 3. How often………he play piano?
 4. How often………you go to school?
 5. How often………you meet your grandfather?

Đáp án:

 1. How often do you go shopping?
 2. How often does she read books?
 3. How often does he play piano?
 4. How often do you go to school?
 5. How often do you meet your grandfather?
 1. Tìm dữ liệu từ đoạn văn sau và trả lời câu hỏi sau

Alex always goes to school on time. He often plays soccer. He usually goes on a picnic on Sunday. He sometimes goes to the movies, but he is never out late at night. He always helps his brother with homework in the evening.

Câu hỏi và đáp án:

 1. How often does Alex play soccer?
 • Alex often plays soccer
 • Tạm dịch: Alex có thường chơi bóng đá không? Alex thường chơi bóng đá
 1. How often does he go on picnics?
 • He usually goes on picnic on Sunday
 • Tạm dịch: Anh ấy có thường đi cắm trại không? Anh ấy thường xuyên đi cắm trại vào chủ nhật
 1. How often does he go to the movies?
 • He sometimes goes to the movies
 • Anh ấy có thường đi xem phim không? Anh ấy thỉnh hưởng đi xem phim
 1. How often does he stay out late?
 • He never out late
 • Tạm dịch: Anh có thường ở ngoài trễ không? Anh ấy không giờ ở ngoài trễ
 1. How often does he help his brother with homework?
 • He always helps his brother with homework in the evening
 • Tạm dịch: Anh ấy có thường giúp em trai làm bài tập về nhà không? Anh ấy luôn luôn giúp em trai mình làm bài tập về nhà.
 1. Sắp xếp các cụm từ và đặt câu hỏi có nghĩa đúng

 1. how/school/late/often/go/you
 • How often do you go to school late?
 1. often/he/mountain/climb/how
 • How often does he climb mountain?
 1. they/hang/how/often/out/together
 • How often do they hang out together?

Giải thích đáp án:

 • Từ để hỏi tần suất: How often
 • Trợ động từ: do/does/do
 • Chủ ngữ: you/he/they
 • Động từ nguyên mẫu:go/climb/hang

 

 1. Trả lời câu hỏi về bản thân bạn

 1. How often do you go to school?
 2. How often do you read books?
 3. How often do you go out with your friends?

Ví dụ về câu trả lời:

 1. I go to school five times a week
 • Cấu trúc “số lần + times”
 • Nghĩa:  Tôi đi đến trường năm lần một tuần
 1. I read books everyday
 • Nghĩa: Tôi đọc sách mỗi ngày
 1. I usually go out with my friends once a week
 • Nghĩa: Tôi thường đi chơi với bạn bè một lần mỗi tuần

 

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí