Cách sử dụng cấu trúc với “How long” và phân biệt giữa “How long” và “How many times”

5/5 - (1 vote)
Cách sử dụng cấu trúc với “How long” và phân biệt giữa “How long” và “How many times”

How long” là cấu trúc câu thường gặp trong Tiếng Anh nhưng không phải ai cũng đã nắm cách sử dụng cấu trúc câu này. Bài viết này  của chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn biết thêm về cấu trúc “How long” và cách phân biệt cấu trúc này với “How many times” đầy đủ nhất!

Cách dùng “How long”

Cách sử dụng cấu trúc “How long”AMA

“How long” khi nói về sự vật nào đó

Cấu trúc “How long” dùng để đặt câu nghi vấn về khoảng thời gian bao lâu và khoảng thời gian đó sẽ tương ứng một khoảng thời gian cụ thể. Câu trả lời đối với cấu trúc này thường được trả lời bằng giới từ “for” hay “since”.

Ví dụ:

 • How long have they been waiting ? – Họ đã chờ bao lâu rồi?

=> They have been waiting for forty-five minutes.

 • How long will the lesson last? – Bài giảng này kéo dài bao lâu vậy?

=> It should be over by three o’clock, I think.

How long dùng để hỏi về độ dài.

Ví dụ:

 • How long is this road?

(Con đường này dài bao nhiêu?)

 • How long is this dress?

(Chiếc váy này dài bao nhiêu?)

=> It was knee-length.

“How long” được sử dụng khi nói về khoảng thời gian

Ngoài ra, nó còn là câu nghi vấn về khoảng thời gian người nào đó dùng thời gian để làm một việc gì đó.

Ví dụ:

 • How long will it take?

(Cái đó làm mất bao lâu?)

 • How long have you been seeing your girlfriend?

(Bạn đã bao lâu rồi chưa gặp bạn gái?)

Cấu trúc “How long”

How long + do/does/did + S + V(infinitive)…?

 • Cấu trúc này ở thể “Simple present” và “Simple past”.
 • Để hỏi về thời gian một người làm hoặc đã làm việc nào đó.

Ex: How long did you do this homework?

(Bao lâu bạn làm xong bài tập về nhà này?)

How long + have/has + S + Ved/PII…?

 • Cấu trúc này ở thể “Present perfect” và cũng có cùng nghĩa cấu trúc ở trên.

Ex: How long has it rained?

(Trời đã mưa kéo dài bao lâu?)

How long does it take +  to V(infinitive)…?

 • Nghĩa là: “ Người nào đó đã mất thời gian bao lâu để làm một việc gì đó”.

Answer:

It takes  + time + to V(infinitive)…

(Người nào đã mất … để làm…)

Ex: How long does it take to get to your home by car?

(Mất bao lâu để đi về nhà của bạn bằng xe ô tô?)

It takes thirty minutes to get to my home by car.

(Mất ba mươi phút để đi tới nhà tôi bằng xe ô tô.)

Phân biệt giữa câu “How long” với “How many times”

phan-biet-how-long-how-many-time
Phân biệt “How long” với “How many times”

Điểm khác biệt giữa hai câu “How long” với “How many times”:

 • How long”: được dùng khi đặt câu hỏi về một khoảng thời gian bao lâu.
 • “How many times”: được dùng khi đặt câu hỏi số việc làm cụ thể mỗi lần xảy ra sự việc.

Ví dụ: 

 • How long did you read this book?

     (Cậu đã đọc cuốn sách này mất bao lâu thời gian?)

 • How many times have you read that book?(Cậu đã đọc cuốn sách đó mấy lần rồi?)

Xem thêm A lot of, Lots of, Allot và Plenty of được sử dụng thế nào trong tiếng Anh?

 

Bài tập

Bài tập: Điền từ thích hợp vào ô trống phía dưới:

1. …………… have you been meeting?- Two hours.

2. …………… has she been married?- More than 28 years.

3. …………… have you read this book?- At least 10 times.

4.…………… will the lesson last?- 1 hour.

5. …………… have you been living in this hometown?- For 12 years now

6. ……………have you been there?- Nineminutes

7. ……………was your visit relatives?- I was there for two-month

8. …………… did you visit him last spring?- Almost every weekend.

9. ……………have I told you not to play football in the garden?

10. ……………did the phone ring?- “We must have about ten calls”.

Đáp án: 

1. How long

2. How long

3. How many times

4. How long

5. How long

6. How long

7. How long

8. How many times

9. How many times

10. How many times

Phụ thuộc vào mục đích sử dụng khác nhau bạn sẽ có cách dùng câu khác nhau. Hãy chú ý đừng nhầm lẫn khi sử dụng nhé! Hãy lưu lại bí quyết học tiếng Anh này của chúng tôi và luyện tập mỗi ngày bạn nhé!

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí