Những tình huống giao tiếp tiếng Anh khi gặp đối tác cần phải biết

5/5 - (1 vote)
Những tình huống giao tiếp tiếng Anh khi gặp đối tác cần phải biết

Chủ đề giao tiếp tiếng anh trong môi trường công sở luôn là chủ đề phổ biến và được tìm kiếm nhiều nhất trong tiếng Anh giao tiếp. Để gây ấn tượng với đối tác cũng như cấp trên đồng nghiệp của mình, bạn cần phải bổ sung một lượng từ vựng để có thể tự tin hơn trong giao tiếp. 

giao-tiep-tieng-anh-khi-gap-doi-tac
mẫu câu giao tiếp khi gặp đối tác

Bài viết hôm nay sẽ hỗ trợ bạn khi chia sẻ những tình huống, từ vựng về chủ đề giao tiếp tiếng anh khi gặp đối tác. Nào, cùng theo dõi ngay thôi nhé!

Lời mở đầu cho cuộc họp thảo luận công việc bằng tiếng AnhNow, Let i’s get down to the business, shall we?/ Now, let’s start the business, shall we? Bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận/ bàn bạc về công việc được rồi chứ
I need to discuss with you some important matters Tôi cần thảo luận, bàn bạc với anh về một số điều quan trọng trong công việc
There’s something I want to tell you Có một vài điều tôi muốn nói với anh
Miss Marie, can I talk to you for a minute? Cô Marie, tôi có thể nói chuyện với cô một phút không??
I would like to talk to you about the recruitment of construction project workers in London Tôi muốn trao đổi với bạn về việc tuyển dụng công nhân dự án xây dựng ở Luân Đôn
We need to promote the speed of business in this week/We need to speed up business this week Chúng ta  cần tốc độ tăng tốc kinh doanh trong tuần này
We need more facts and more specific information Chúng tôi cần thêm nhiều các dữ kiện và thông tin cụ thể hơn
I was hoping to establish a business relationship with your company Tôi đã hy vọng thiết lập một mối quan hệ kinh doanh với công ty của bạn
We will continue to discuss details tomorrow Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết vào ngày mai
I have just received your email, but I’m sorry to inform that I don’t accept this project Tôi vừa nhận được email của bạn, nhưng tôi rất tiếc phải thông báo rằng tôi không chấp nhận dự án này
The purpose of my discussion today is… Mục đích của cuộc thảo luận hôm nay của tôi là….
That i’s all I have to say about… Đó là tất cả những gì tôi nói về…
Now, let’ is move on to… Bây giờ, hãy chuyển sang…
Do you have any questions for me ? Anh có còn bất kỳ câu hỏi nào cho tôi không?
If anyone has any questions, I wi’ll be pleased to answer them Nếu ai có câu hỏi nào, tôi sẽ vui lòng trả lời chúng
I’ would like to conclude by… Tôi muốn kết luận lại là….

Bạn có thể quan tâm

bày tỏ ý kiến bằng tiếng anh

từ vựng tiếng anh về tính cách con người

từ vựng tiếng anh về startup

giao tiếp trong công sở bằng tiếng anh

cà khịa bằng tiếng anh

giới thiệu nơi làm việc bằng tiếng anh

giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh tại nơi làm việc

Sau khi đã bắt đầu buổi họp, bạn cần phải đưa ra quan điểm cá nhân, trình bày dự án của mình hoặc bày tỏ các ý kiến tán thành, đồng ý, …. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào, hãy cùng theo dõi tiếp nhé!

Các mẫu câu tiêng anh thể hiện quan điểm của cá nhân

 • In my opinion (Theo ý kiến, quan điểm cá nhân của tôi)
  Example: In my opinion, we should extend the contract for another 4 years.. ( Theo quan điểm của tôi, chúng tôi nên gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa).
 • Personally, I think ( Cá nhân của tôi thì nghĩ rằng…)
  Example: Personally, I think this method will not be more effective than the old methods ( Cá nhân tôi thì nghĩ rằng phương pháp này sẽ không hiệu quả hơn các phương pháp cũ)
 • My take on it is (Tôi cho rằng vấn đề đó là…)
  Example: My take on it is that this provision is not in our favor (Điều tôi phát hiện ra là điều khoản này không có lợi cho chúng tôi)
 • If you do not mind me saying ( Nếu bạn cảm thấy không phiền, tôi sẽ nói….)
  Example: If you don’t mind me saying that your idea is not suitable for this situation ( Nếu bạn không phiền tôi nói rằng ý tưởng của bạn không phù hợp với tình huống này)
 • I’ would like to point out that (Tôi muốn chỉ ra vấn đề này rằng…)
  Example: I would like to point out that the data in this table is skewed ( Tôi muốn chỉ ra rằng dữ liệu trong bảng này bị lệch)

Mẫu câu thể hiện sự đồng ý trong tiếng Anh

 • I can no’t help thinking the same (Tôi không thể không nghĩ như vậy)
 • True enough (Đúng rồi đó)
 • That’ is right (Đúng là như vậy rồi)
 • I’ am absolutely agree (Tôi hoàn toàn nhiệt liệt đồng ý)
 • That’ is just what I was thinking (Đó cũng chính là điều tôi cũng  đang suy  nghĩ)
 • That’ is my view exactly (Quan điểm đó chính là quan điểm của tôi)

Các mẫu câu thể hiện sự không đồng ý, phản đối trong tiếng Anh

 • I’ am not so sure about that (Tôi không chắc chắn lắm về việc đó …)
 • I see things rather differently myself (Tôi thì không cảm thấy như vậy)
 • I respectfully disagree with you there. (Tôi không đồng ý với bạn ở  quan điểm này đây)
 • I don no’t entirely agree with you (Tôi không hoàn toàn đồng tình hết với ý kiến của bạn vừa nói)
 • I must take issue with you on that (Tôi cần phải nêu rõ ra các vấn đề với bạn về việc …)
phan-doi-trong-tieng-anh
mẫu câu thể hiện sự đồng ý, phản đối về việc gì đó

Các mẫu câu tiếng Anh dùng để ngắt lời

Sorry to interrupt, but….. (Xin lỗi vì đã làm gián đoạn lời nói của bạn, nhưng …)

Example: Sorry to interrupt, but I think the idea you just presented is unrealistic ( Xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng tôi nghĩ rằng ý tưởng của bạn vừa trình bày là không thực tế) 

Could I just say that … (yay, tôi có thể nó thêm rằng là.)

Example: I can only say that you should consider the matter carefully as it is quite risky (Tôi chỉ có thể nói rằng bạn nên xem xét lại vấn đề đó thật cẩn thận vì nó có thể xảy ra rủi ro)


Các mẫu câu tiếng Anh yêu cầu nhắc lại lời vừa nói

 • Can/Would you repeat that one more time? (Bạn có thể lặp lại điều đó một lần nữa không?)
 • Pardon? (Bạn nói cái gì cơ?)
 • Can you repeat what you just said?? (Bạn có thể lặp lại những gì bạn vừa nói không?)
 • What was that? (Ủa, đó là gì vậy?)
 • I’ am afraid I did no’t catch that. (Tôi sợ rằng tôi đã không hiểu điều đó)

Mẫu câu dùng để hỏi quan điểm trong tiếng Anh

 • What are your views on ( Tôi muốn hỏi về Quan điểm của bạn về…)
  Example: What is your opinion on the contract? (Ý kiến ​​của bạn về hợp đồng là gì?)
 • What are your feelings about….? ( bạn có ý kiến gì về vấn đề này..)
  Example: What are your feelings about the newest campaign (Cảm nhận của bạn về chiến dịch mới nhất là gì)
 • What I’ am trying to say is ( Tôi muốn nói rằng là…)
  Example: What I’ am trying to say is that we have to solve the problem as quickly as possible (Điều tôi muốn nói là chúng ta phải giải quyết vấn đề càng nhanh càng tốt)
 • Perhaps I should make that clearer by saying… (Có lẽ tôi nên làm cho điều đó rõ ràng hơn bằng cách nói…)
  Example: Maybe I should make it clearer by saying that we should focus on marketing performance to drive sales. ( Có lẽ tôi nên nói rõ hơn bằng cách nói rằng chúng ta nên tập trung vào hiệu suất tiếp thị để thúc đẩy doanh số bán hàng.) 
 • In short,…. (Tóm lại là …)
 • To sum up,…. (Tóm lại …)
 • So in conclusion,…. (Vậy thì tổng kết luận lại …)
 • To summarize,…. (Để tổng kết lại …)

Tổng hợp các tình huống giao tiếp tiếng Anh khi gặp đối tác

Tình huống 1: 

A: The latest marketing campaign was not very successful. What can we do now to promote the product?

B: We may promote online marketing, through social media, increase Facebook advertising, or we may offer product-related giveaways.

A: Those are both good ideas. I couldn’t agree more. However, the cost of Facebook advertising is currently relatively high. We should control it so as not to exceed our budget. Furthermore, please make sure that the giveaway event giveaway is our trademark. We do not want to advertise other companies products.

A: Of course. The marketing team will make sure that our branding is on everything advertising- related.

B: Good. Our goal is to both increase sales and increases brand awareness.

A: Okay, I’ll discuss this further with the ad team, and tomorrow we’ll show you the entire promotional campaign.

B: New campaign needs to be running by December 15th.

A: Oh. I recommend pushing your deadline back because we have a lot of work to do.

B: I respectfully disagree with you there. The priority is to run before the Christmas holiday, so we don’t want to push this deadline. I suggest you discuss this further with the ad group.

A: Okay, we will do our best to run a successful campaign.

cac-tinh-huong-giao-tiep-tieng-anh-khi-gap-doi-tac
các tình huống giao tiếp tiếng anh khi gặp đối tác

Tạm dịch

A: Chiến dịch tiếp thị mới nhất không thành công lắm. Chúng ta có thể làm gì bây giờ để quảng bá sản phẩm?

B: Chúng tôi có thể thúc đẩy tiếp thị trực tuyến, thông qua phương tiện truyền thông xã hội, tăng quảng cáo trên Facebook hoặc chúng tôi có thể cung cấp các quà tặng liên quan đến sản phẩm.

A: Đó là cả hai ý tưởng tốt. Tôi không thể đồng ý hơn. Tuy nhiên, chi phí quảng cáo Facebook hiện nay tương đối cao. Chúng ta nên kiểm soát nó để không vượt quá ngân sách của mình. Hơn nữa, hãy đảm bảo rằng quà tặng sự kiện give away là thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi không muốn quảng cáo sản phẩm của công ty khác.

A: Tất nhiên. Nhóm tiếp thị sẽ đảm bảo rằng thương hiệu của chúng tôi dựa trên mọi thứ liên quan đến quảng cáo.

B: Tốt. Mục tiêu của chúng tôi là vừa tăng doanh số bán hàng vừa nâng cao nhận thức về thương hiệu.

A: Được rồi, tôi sẽ thảo luận thêm về vấn đề này với nhóm quảng cáo và ngày mai chúng tôi sẽ hiển thị cho bạn toàn bộ chiến dịch khuyến mại.

B: Chiến dịch mới cần phải chạy trước ngày 15 tháng 12.

A: Ồ. Tôi khuyên bạn nên lùi thời hạn hoàn thành vì chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm.

B: Tôi tôn trọng không đồng ý với bạn ở đó. Ưu tiên là chạy trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, vì vậy chúng tôi không muốn đẩy thời hạn này. Tôi đề nghị bạn thảo luận thêm về vấn đề này với nhóm quảng cáo.

A: Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chạy một chiến dịch thành công.

Xem thêm những bí quyết học tiếng Anh cực hay tại AMA

Tình huống 2

Good morning, I would like to introduce the attendees of this meeting from our side. This is Frank, he’s the head of the IT team, and he’s going to discuss technical jargon with you. This is Mrs. Chang, she is in charge of the Sales and Marketing team. And I’m Ming – Ms. Chang’s assistant, you can contact me anytime if you need any further details about this project and I will do my best to assist you.

Well, thank you very much! I also want to introduce a little about myself. This is Mrs. Joelyn, she represents the ASEAN region, and she will support you in Marketing and Sales in this area. My name is Zhuang, and I will help you explain our products from a technical perspective.

So our agenda for today has three parts, with part 1 being a brief introduction to the product, part 2 about how we can market and sell the product, then part 3 the plan. our plan for you to meet our potential customers.

[…]

Thank you very much for attending this meeting. Next time, I will send you some information about our potential customers, so that you can get to know them well to prepare your profile.Tạm dịch

Chào buổi sáng, tôi xin giới thiệu những người tham dự cuộc họp này từ phía chúng tôi. Đây là Frank, anh ấy là trưởng nhóm CNTT, và anh ấy sẽ thảo luận về các thuật ngữ kỹ thuật với bạn. Đây là bà Chang, bà phụ trách nhóm Kinh doanh và Tiếp thị. Và tôi là Ming – trợ lý của cô Chang, bạn có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nếu bạn cần thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào về dự án này và tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ bạn.

Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều! Tôi cũng muốn giới thiệu một chút về bản thân. Đây là bà Joelyn, bà đại diện cho khu vực ASEAN, và bà sẽ hỗ trợ bạn về Tiếp thị và Bán hàng trong khu vực này. Tên tôi là Zhuang, và tôi sẽ giúp bạn giải thích các sản phẩm của chúng tôi dưới góc độ kỹ thuật.

Vì vậy, chương trình của chúng tôi cho ngày hôm nay có ba phần, với phần 1 là giới thiệu ngắn gọn về sản phẩm, phần 2 về cách chúng tôi có thể tiếp thị và bán sản phẩm, sau đó là phần 3 là kế hoạch. kế hoạch của chúng tôi để bạn gặp gỡ khách hàng tiềm năng của chúng tôi.

[…]

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham dự cuộc họp này. Lần sau, tôi sẽ gửi cho bạn một số thông tin về khách hàng tiềm năng của chúng tôi, để bạn tìm hiểu kỹ về họ để chuẩn bị hồ sơ.

Qua bài viết trên, đã chia sẻ cho các bạn về câu giao tiếp tiếng anh khi gặp đối tác cùng với các mẫu câu giao tiếp cơ bản. Hy vọng bạn sẽ nắm được và cũng như có được cho mình một cách học từ vựng hiệu quả nhất nhé! Chúc bạn học tiếng anh thật tốt cùng AMA.

 

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí