Whenever nghĩa là gì trong tiếng Anh? Bài tập cấu trúc whenever

5/5 - (1 vote)
Whenever nghĩa là gì trong tiếng Anh? Bài tập cấu trúc whenever

Cấu trúc whenever là sự kết hợp của hai từ when và ever trong tiếng Anh. Whenever được sử dụng như một liên từ để nối hai câu, làm rõ nghĩa của câu. Vậy sử dụng whenever như thế nào là chính xác nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết cách sử dụng của từ này trong tiếng Anh. 

Whenever nghĩa là gì trong tiếng Anh?

Trong tiếng Anh, whenever được hiểu là bất cứ khi nào. Whenever là một liên từ có tác dụng nối hai câu. Đôi khi từ này được sử dụng như một trạng từ chỉ thời gian. 

Ví dụ:

 • The spring of this table will ring whenever I lightly touch it. (Lò xo của chiếc bàn này sẽ kêu bất cứ khi nào tôi chạm nhẹ vào nó)
 • A best friend is someone who can call each other and confide whenever sad things happen (Bạn thân là người mà bạn có thể gọi điện tâm sự bất cứ khi nào bạn gặp chuyện buồn)
 • Can you help me whenever I need? (Bạn có thể giúp đỡ tôi bất cứ khi nào tôi cần không?)
cau-truc-whenever
Cấu trúc whenever

Cách sử dụng whenever trong tiếng Anh

Whenever được sử dụng như một liên từ chỉ thời gian với nghĩa là bất cứ khi nào, bất cứ thời gian nào, bất cứ dịp nào. Trong trường hợp này, theo sau whenever sẽ là một mệnh đề có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ. 

Ví dụ: 

 • I will paint whenever I get inspired (Tôi sẽ vẽ tranh bất cứ khi nào tôi cảm thấy hứng thú)
 • I usually travel whenever I want to relieve stress (Tôi thường đi du lịch bất cứ khi nào tôi cảm thấy căng thẳng)
 • She often goes to the library whenever she has free time (Cô ấy thường đến thư viện bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi)

Sử dụng whenever khi muốn diễn đạt về một hành động có tính lặp lại nhiều lần, như một thói quen. Trong trường hợp này whenever đứng đầu câu, theo sau là một mệnh đề. 

Ví dụ: 

 • Whenever she comes, she usually brings a basket of fruit. (Bất cứ khi nào cô ấy đến, cô ấy thường mang theo một giỏ trái cây)
 • Whenever he studies, he listens to music without lyrics (Bất cứ khi nào học bài, anh ấy sẽ nghe nhạc không lời)
 • Whenever I visit my grandparents, I usually bring a few packs of cakes (Bất cứ khi nào ghé thăm ông bà của mình, tôi thường mang theo một vài gói bánh)

Sử dụng cấu trúc whenever khi muốn diễn đạt một thời điểm mà có điều gì đó xảy ra nhưng không quan trọng. Khi đó, whenever thể hiện sự không chắc chắn của người nói về một hành động trong tương lai nên chúng thường được dùng trong thì hiện tại đơn hoặc tương lai đơn. 

Ví dụ:

 • “When do you need it?” – “Saturday or Sunday. Whenever.” (Khi nào thì bạn cần đến nó? – Thứ bảy hoặc chủ nhật. Bất cứ khi nào cũng được)
 • This is not an emergency. I can handle it tomorrow or whenever. (Đây không phải là một trường hợp khẩn cấp. Tôi có thể xử lý nó bất cứ vào ngày mai hoặc bất cứ khi nào)
 • Maybe I’ll take time for a vacation next month or whenever this summer (Có lẽ tôi sẽ dành thời gian cho một chuyến nghỉ dưỡng hoặc bất cứ khi nào vào mùa hè này)

Xem thêm những bí quyết học tiếng Anh cực hay tại AMA

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc whenever

luu-y-khi-su-dung-cau-truc-whenever

– Theo sau cấu trúc whenever thường là một mệnh đề với đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và tân ngữ cho câu. 

– Mệnh đề bắt đầu bằng whenever có thể đặt ở đầu câu hoặc giữa câu. 

– Khi đứng ở cuối câu, whenever thường đóng vai trò như một trạng từ chỉ thời gian. 

– Trong giao tiếp tiếng Anh, có thể sử dụng whenever để trả lời các câu hỏi về thời gian một cách ngắn gọn. 

Ví dụ: 

 • When do you travel to Da Lat? – Whenever (Khi nào bạn ghé thăm Đà Lạt? – Bất cứ khi nào?) 

Trong trường hợp này, câu trả lời với whenever thể hiện sự sẵn sàng của người trả lời với hành động được nhắc đến trong câu hỏi. 

Một số cấu trúc ever khác trong tiếng Anh

Có thể thấy, liên từ whenever được tạo thành bởi từ để hỏi “when” và giới từ “ever”. vậy ngoài sự kết hợp này, có thể sử dụng những từ để hỏi khác để tạo ra những liên từ khác với ever không? Câu trả lời là có và mỗi liên từ này lại có ý nghĩa khác nhau và cách sử dụng của chúng cũng có nhiều điểm khác biệt. 

Cấu trúc whoever

Whoever mang nghĩa là bất cứ ai, cho dù là ai, bất cứ người nào. Whoever có thể được sử dụng như một liên từ nối hai câu, chủ ngữ của câu hoặc một tân ngữ.

Ví dụ:

 • In this case, whoever is suspected of being a suspect in the case. (Trong trường hợp này, bất cứ ai cũng có thể bị nghi ngờ là nghi phạm của vụ án)
 • Whoever can enter the school without having their identification checked (Bất cứ ai cũng có thể vào trường mà không bị kiểm tra giấy tờ tùy thân)
 • She opened a portrait painting booth and painted whoever needed it. (Cô ấy mở một quầy vẽ tranh chân dung và vẽ bất kỳ ai có nhu cầu)

Cấu trúc whatever

Whatever mang nghĩa là bất kỳ điều gì, bất cứ điều gì hoặc tất cả mọi thứ

Ví dụ:

 • Whatever you say I can’t be trusted anymore (Bất kỳ điều gì bạn nói tôi đều không thể tin tưởng được nữa)
 • Whatever he does, I support unconditionally (Bất cứ điều gì anh ấy làm, tôi đều ủng hộ vô điều kiện)
 • Whatever the teacher says in the classroom, he doesn’t understand (Bất cứ điều gì giáo viên nói trong lớp học, anh ta đều không hiểu)

Cấu trúc whichever

Whichever được hiểu là bất cứ cái gì. Sử dụng whichever khi muốn đưa ra một lựa chọn trong số những lựa chọn nhất định nào đó. 

Ví dụ: 

 • Their pension should be increased annually in line with earnings or prices, whichever is the higher (Lương hưu của họ nên được tăng hàng năm phù hợp với thu nhập hoặc giá cả, tùy theo mức nào cao hơn)
 • They were in a position to intercept him whichever way he ran (Họ đã ở trong một vị trí để chặn anh ta bất cứ cách nào anh ta chạy)

Cấu trúc wherever

Wherever được sử dụng trong tiếng Anh với nghĩa là bất cứ nơi nào

Ví dụ:

 • Wherever I go when I travel, I buy a souvenir (Bất cứ nơi nào tôi đến khi đi du lịch, tôi đều mua một món đồ lưu niệm)
 • I like to study in cafes with spacious spaces, lots of trees, wherever I can connect to the internet. (Tôi thích học bài ở những quán cà phê có không gian rộng rãi, nhiều cây xanh, bất cứ nơi nào tôi có thể kết nối internet)

Cấu trúc However

However được hiểu là dù cách nào, dù thế nào thì

Ví dụ: 

 • He was feeling awful. He went to work, however, and tried to converge. (Anh ấy đang cảm thấy tồi tệ. Tuy nhiên, anh ấy đã đi làm và cố gắng tập trung)
 • We thought the statistics were correct. However, we have now discovered some mistakes. (Chúng tôi nghĩ rằng các số liệu là chính xác. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đã phát hiện ra một số sai sót)
 • However prudently I explained, she still didn’t understand (Tuy nhiên tôi đã giải thích cẩn thận, cô ấy vẫn không hiểu)

Bạn có thể quan tâm

cấu trúc if then

cấu trúc require

cấu trúc continue

cấu trúc even

cấu trúc explain

cấu trúc good at

cấu trúc depend

cấu trúc propose

cấu trúc decide

cấu trúc never before

cấu trúc the last time

cấu trúc request

cấu trúc before

cấu trúc why don’t we

cấu trúc it is necessary

cấu trúc need

cách dùng different

cấu trúc appreciate

cấu trúc promise

contrary

take over

cấu trúc describe

what do you mean

come up with

how are you doing

cách sử dụng you are welcome

cấu trúc whether

cấu trúc so that và such that

cấu trúc would rather

cấu trúc provide

cấu trúc would you mind

cấu trúc because because of

cấu trúc apologize

cấu trúc be going to

cấu trúc suggest

cấu trúc either or neither nor

cấu trúc make

Bài tập cấu trúc whenever

Sử dụng các từ được cho trước: whenever, whoever, whatever, whichever, wherever, however để điền vào vị trí còn trống sao cho phù hợp với ý nghĩa của câu.

 1. My brother will play volleyball _____he feels terrible.
 2. My older brother often goes to Jolly Coffee _____she wants coffee.
 3. _____hard I tried, I still couldn’t get the exhibition.
 4. You can buy _____in this shopping center.
 5. The award can go to _____is lucky.
 6. Take me _____without her.
 7. You can use this fruit press  _____ you want to drink juice.
 8. Do _____you accept is right.

Đáp án:

 1. Whenever
 2. Whenever
 3. However
 4. Whichever
 5. Whoever
 6. Wherever
 7. Whenever
 8. Whatever

Vậy là bài viết trên đây đã giúp bạn hiểu về cách sử dụng chính xác nhất của cấu trúc whenever trong tiếng Anh. Đây là một cấu trúc khá dễ hiểu và dễ sử dụng trong tiếng Anh giúp bạn liên kết hai câu và tránh lỗi diễn đạt trùng lặp. Đừng quên luyện tập để ghi nhớ và sử dụng chính xác cấu trúc này bạn nhé.

Anh ngữ AMA