Cấu trúc different from trong tiếng Anh và bài tập 

Đánh giá bài viết này
Cấu trúc different from trong tiếng Anh và bài tập 

Chúng ta hay dùng cụm Different from khi muốn đề cập tới hai vật, hai người nào đó khác nhau. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tổng hợp các kiến thức về cấu trúc Different from và cách phân biệt chúng với cụm The same as nhé! 

Dịch nghĩa cụm different from

Trong từ điển, “different” là một tính từ có nghĩa “khác, khác biệt”. Different thường đi với giới từ “from”. 

=> Cụm từ “Different from” được dịch nghĩa là: khác với (ai/cái gì).

Ví dụ: 

 • My opinion is different from yours.
  Ý kiến của tôi khác với ý kiến của cậu. 
 • Lan is so different from her sister.
  Lan rất khác chị gái của của cô ấy. 

Cách dùng cấu trúc different from trong tiếng Anh 

Cấu trúc different from

Chúng ta có cấu trúc Different from thông dụng như sau: 

S + to be/linking verb + different from + O (O là Danh từ/Đại từ) 

Trong đó: Linking verb là các động từ nối, đi được với tính từ (thay vì trạng từ) dùng để miêu tả các trạng thái của người/vật. 

Ví dụ:

 • Humans are different from other animals. (Loài người khác với các giống loài khác.)
 • Your house looks different from my house. (Nhà của cậu trông khác với nhà của tớ.)
 • The movie is different from the last time I watched it. (Bộ phim này khác với lần trước tôi đã xem.)

Các cấu trúc different khác 

Ngoài From, different còn đi với 2 giwois từ khác là Than và To, cụ thể:

 • Different to
 • Different than

Ví dụ cụm Different to

 • Jane is different to her mom.
  Jane khác với mẹ của cô ấy. 
 • Your new car is so different to the old one.
  Chiếc xe mới của cậu khác với cái cũ ghê. 
 • Mai’s salary is different to mine.
  Lương của Mai khác với lương của tôi. 

Ví dụ cụm Different than

 • This coffee tastes very different than/from/to the one I often drink.
  Vị cà phê này khác với loại tôi hay uống. 
 • We’re planning something different this year than/from/to (what) we did last year.
  Năm nay chúng tôi định làm một cái gì đó khác năm ngoái.

Tuy nhiên với tiếng Anh-Anh thì có nhiều người sử dụng Different than ở trước 1 mệnh đề. Và một số người lại cho rằng cách dùng này không chính xác. 

Ví dụ:

 • He looks different now than i met him last week.

Anh ấy bây giờ trông khác với khi tôi gặp anh ấy tuần trước.

 • This report looks different now than i checked it yesterday.

Bản báo cáo này bây giờ trông khác với cái mà tôi đã kiểm tra ngày hôm qua.

Phân biệt cấu trúc Different from và The same as trong tiếng Anh

Nếu như cấu trúc Different from diễn tả sự khác biệt giữa 2 người/ 2 đồ vật thì cấu trúc The same as diễn tả sự giống nhau giữa sự vật, con người. 

Ta có cấu trúc The same as:

the same + Noun + as

the same as + Noun

Ví dụ:

 • John’s the same job as my father.

John có công việc giống với bố tôi.

 • Your motorbike has the same weight as my motorbike.

Xe máy của bạn có khối lượng giống với chiếc xe máy của mình đấy.

Phân biệt Different và Difference

Hai từ này có cách viết khá giống nhau, do đó đôi lúc các bạn sẽ hay bị nhầm lẫn giữa different và difference. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất giữa 2 từ này là loại từ. Trong đó, Different là tính từ còn difference lại là danh từ. 

 • Different có nghĩa là khác biệt. 
 • Difference có nghĩa là sự khác biệt.

Vậy thì làm sao để phân biệt từ nào là danh từ, từ nào là tính từ?

Cách nhận biết cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần dựa vào hậu tố “ence” của difference để nhận biết đó là danh từ. Từ đó phân biệt và tránh nhầm lẫn với “different”.

Ví dụ:

 • Character is the biggest difference between Mary and Mai. 

(Tính cách là sự khác biệt lớn nhất giữa Mary và Mai).

 • The difference between countryside and city is the atmosphere. The countryside is more tranquil compared with the noise of the city. 

(Sự khác biệt lớn nhất giữa nông thôn và thành thị là về không khí. Không khí ở nông thôn thì tĩnh lặng hơn so với sự náo nhiệt trên thành phố).

Bài tập với cấu trúc Different from

Bài 1: Điền từ vào chỗ trống 

 1. The final match today is different ______ 2019.
 2. How are you ______ from your father ?
 3. The cake tastes ______ as chocolate.
 4. We imagine ourselves more ______ other animals.
 5. Rain is pronounced ______ reign in English.
 6. The coffee tastes ….. as milk.
 7. I don’t know about that. How’re you ….. from your mother?
 8. The book’s ….. from the last time I read it.
 9. Susan’s ….. bike as my sister.
 10. He looks really __________ before.

 

Đáp án:

 1. from
 2. different
 3. the same
 4. different from
 5. the same as
 6. the same
 7. different
 8. different
 9. the same
 10. different than 

 

Bài 2: Viết lại những câu sau sang tiếng Anh 

 1. Tình huống của họ khác với của chúng ta. 
 2. Bóng đá khác với các loại hình thể thao khác.
 3. Cô ấy đi giày giống cậu.
 4. EQ khác IQ như thế nào?
 5. Anh ấy được sinh cùng ngày với tôi.

Đáp án: 

 1. Their situation is different from ours.
 2. Football is different from other kinds of sport.
 3. She wears the same shoes as you.
 4. How is EQ different from IQ?
 5. He was born on the same day as me.

 

Vậy là chúng ta đã cùng nhau hệ thống lại những kiến thức liên quan đến cấu trúc different from. Hi vọng với những bài tập trên đây bạn sẽ ghi nhớ cách dùng và cách phân biệt cấu trúc này trong tiếng Anh nhé! 

 

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí