Những câu chúc tết 2023 tiếng Anh hay và ý nghĩa

Đánh giá bài viết này
Những câu chúc tết 2023 tiếng Anh hay và ý nghĩa

Năm mới Tết đến thiếu đi câu chúc sao trọn được niềm vui, bên dưới đây là bài viết chia sẻ đến các bạn những câu chúc tết 2023 tiếng Anh hay và ý nghĩa bạn có thể tham khảo qua!

Những câu chúc tết 2023 tiếng Anh hay, ý nghĩa

Những câu chúc tết 2023 tiếng Anh hay, ý nghĩa
Những câu chúc tết 2023 tiếng Anh hay, ý nghĩa

Bên dưới đây là một số câu chúc tết 2023 tiếng Anh hay và ý nghĩa dành cho người thân, bạn bè của bạn. Cùng xem qua nhé:

1. “Wishing you a very happy and prosperous New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good luck, success, and joy.”

Chúc bạn một năm mới 2023 thật hạnh phúc và thịnh vượng! Năm Kỷ Sửu sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn, thành công và niềm vui.

2. “Sending warm wishes for a happy and healthy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good fortune and blessings.”

Gửi lời chúc ấm áp cho một năm mới 2023 hạnh phúc và khỏe mạnh! Cầu mong năm Quý Sửu sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn và phước lành.

3. “Happy New Year 2023! May the new year bring you peace, happiness, and prosperity. Wishing you a year full of success and joy.”

Chúc mừng năm mới 2023! Chúc các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc các bạn một năm tràn đầy thành công và niềm vui

4. “Wishing you a very Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good health, happiness, and all the best things in life.”

Chúc bạn một năm mới 2023 thật hạnh phúc! Chúc bạn một năm Quý Sửu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

5. “Wishing you a fantastic New Year 2023! May the Year of the Ox be filled with love, laughter, and success. Have a wonderful year ahead.”

Chúc bạn một Năm Mới tuyệt vời 2023! Năm Quý Sửu tràn ngập tình yêu, tiếng cười và thành công. Chúc một năm tuyệt vời phía trước.

6. “As we welcome the New Year 2023, let us take a moment to reflect on the past and look forward to the future with hope and optimism. Wishing you a happy and prosperous Year of the Ox.”

Khi chào đón Năm mới 2023, chúng ta hãy dành một chút thời gian để nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai với hy vọng và sự lạc quan. Chúc các bạn một năm Kỷ Sửu hạnh phúc và thịnh vượng.

7. “Wishing you a joyful and prosperous New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good luck and happiness. Have a fantastic year ahead.”

Chúc bạn một Năm Mới 2023 vui vẻ và thịnh vượng! Năm Quý Sửu sẽ mang lại cho bạn nhiều may mắn và hạnh phúc. Chúc bạn có một năm tuyệt vời phía trước.

8. “New Year 2023 is here! May it bring you good health, happiness, and success. May your dreams come true and may you achieve all your goals. Wishing you a happy and prosperous Year of the Ox.”

Năm mới 2023 đã đến! Chúc bạn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc bạn đạt được ước mơ và đạt được mọi mục tiêu đã đề ra. Chúc bạn một năm Kỷ Sửu hạnh phúc và thịnh vượng.

9. “Happy New Year 2023! Let us celebrate the start of a new year with hope, joy and positivity. May the Year of the Ox bring you prosperity, success and happiness.”

Chúc mừng năm mới 2023! Hãy cùng chúng ta chào mừng sự khởi đầu của một năm mới với hy vọng, niềm vui và sự tích cực. Cầu mong năm Quý Sửu sẽ mang đến cho bạn sự thịnh vượng, thành công và hạnh phúc.

10. “Warmest wishes for a Happy New Year 2023! May the Year of the Ox be filled with love, laughter and good luck. Have a fantastic year ahead. May all your dreams come true.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một Năm mới Hạnh phúc 2023! Chúc cho Năm Quý Sửu tràn ngập tình yêu thương, tiếng cười và may mắn. Chúc một năm tuyệt vời phía trước. Chúc mọi ước mơ của bạn đều thành hiện thực.

11. “As we welcome the New Year 2023, let us raise a toast to the opportunities and possibilities that it brings. Wishing you a year full of happiness, success, and prosperity. May the Year of the Ox bring you good luck and blessings.”

Khi chúng ta chào đón Năm mới 2023, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng những cơ hội và khả năng mà nó mang lại. Chúc các bạn một năm tràn đầy hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Chúc các bạn một năm Kỷ Sửu nhiều may mắn và phước lành.

12. “Wishing you a very Happy New Year 2023! May this new year be a time of peace, happiness and success. May the Year of the Ox bring you good fortune and may your dreams come true.”

Chúc bạn một Năm mới 2023 thật Hạnh phúc! Cầu mong năm mới này sẽ là khoảng thời gian bình yên, hạnh phúc và thành công. Cầu mong Năm Quý Sửu sẽ mang đến cho bạn những điều may mắn và ước mơ của bạn trở thành sự thật.

Những câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho các đối tượng

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho đối tác, khách hàng

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho đối tác, khách hàng
Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho đối tác, khách hàng

1. “Wishing you a prosperous New Year 2023! Cheers to a successful year ahead.”

Chúc bạn một năm mới thịnh vượng 2023! Chúc bạn một năm thành công phía trước.

2. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you success and prosperity.”

Chúc mừng năm mới 2023! Chúc bạn một năm Quý Sửu thành công và thịnh vượng.

3. “Warmest wishes for a prosperous New Year 2023. We look forward to continuing our partnership.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một năm mới thịnh vượng 2023. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác.

4. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good luck and new opportunities.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu mang đến cho bạn nhiều may mắn và cơ hội mới.

5. “Wishing you a successful New Year 2023! Here’s to another year of growth and prosperity together.”

Chúc bạn một năm mới 2023 thành công! Đây là một năm phát triển và thịnh vượng cùng nhau.

6. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox be filled with success and new opportunities for you and your business.”

Chúc mừng năm mới 2023! Chúc bạn và doanh nghiệp của bạn một năm Kỷ Sửu tràn đầy thành công và những cơ hội mới.

7. “Sending our best wishes for a prosperous New Year 2023. Thank you for your continued support.”

Gửi đến chúng tôi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một Năm Mới 2023 thịnh vượng. Cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ.

8. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good fortune and new opportunities for growth.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu có thể mang đến cho bạn nhiều may mắn và cơ hội phát triển mới.

9. “Warmest wishes for a happy and prosperous New Year 2023. Here’s to another successful year together.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một Năm Mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng. Cùng nhau chúc một năm thành công nữa.

10. “Happy New Year 2023! Wishing you a year filled with new opportunities and success. Thank you for your partnership.”

Chúc mừng năm mới 2023! Chúc bạn một năm tràn ngập những cơ hội và thành công mới. Cảm ơn sự hợp tác của bạn.

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho sếp, đồng nghiệp

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho sếp, đồng nghiệp
Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho sếp, đồng nghiệp

1. “Wishing you a happy and prosperous New Year 2023! Thank you for your leadership and guidance.”

Chúc bạn một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng! Cảm ơn sự lãnh đạo và hướng dẫn của bạn.

2. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you success and good luck in your professional and personal life.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu có thể mang đến cho bạn những thành công và may mắn trong sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân.

3. “Warmest wishes for a happy and prosperous New Year 2023. Thanks for your support and mentorship.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn sự hỗ trợ và cố vấn của bạn.

4. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good fortune and new opportunities for growth.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu có thể mang đến cho bạn nhiều may mắn và cơ hội phát triển mới.

5. “Wishing you a successful New Year 2023! Here’s to another year of great achievements and progress.”

Chúc bạn một Năm mới 2023 thành công! Đây là một năm nữa với những thành tựu và tiến bộ tuyệt vời.

6. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good luck and progress in your career.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu may mắn và thăng tiến trong sự nghiệp.

7. “Sending our best wishes for a prosperous New Year 2023. Thank you for being an excellent leader.”

Gửi đến chúng tôi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một Năm Mới 2023 thịnh vượng. Cảm ơn bạn vì đã trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc.

8. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good fortune and new opportunities for success.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu mang đến cho bạn nhiều may mắn và những cơ hội thành công mới.

9. “Warmest wishes for a happy and prosperous New Year 2023. Thank you for your guidance and support.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn sự hướng dẫn và hỗ trợ của bạn.

10. “Happy New Year 2023! Wishing you a year filled with new opportunities and success. Thank you for being a great manager and mentor.”

Chúc mừng năm mới 2023! Chúc bạn một năm tràn ngập những cơ hội và thành công mới. Cảm ơn bạn vì đã trở thành một người quản lý và người cố vấn tuyệt vời.

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho bạn bè

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho bạn bè
Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho bạn bè

1. “Wishing you a happy and prosperous New Year 2023! May the Year of the Ox bring you joy and good luck.”

Chúc các bạn một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng! Chúc các bạn một năm Quý Sửu vui vẻ và may mắn.

2. “Happy New Year 2023! May the new year be filled with happiness, love and good health for you and your loved ones.”

Chúc mừng năm mới 2023! Cầu mong một năm mới tràn ngập hạnh phúc, tình yêu và sức khỏe tốt cho bạn và những người thân yêu của bạn.

3. “Warmest wishes for a happy and prosperous New Year 2023. Can’t wait to make more memories together.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng. Không thể chờ đợi để tạo thêm nhiều kỷ niệm cùng nhau.

4. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good fortune and new adventures.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu mang đến cho bạn nhiều may mắn và những cuộc phiêu lưu mới.

5. “Wishing you a successful New Year 2023! Here’s to another year of fun and laughter together.”

Chúc bạn một năm mới 2023 thành công! Đây là một năm vui vẻ và tràn ngập tiếng cười cùng nhau.

6. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good luck and new opportunities for happiness.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu sẽ mang đến cho bạn nhiều may mắn và những cơ hội mới để hạnh phúc.

7. “Sending our best wishes for a prosperous New Year 2023. Thank you for being such a great friend.”

Gửi đến chúng tôi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới 2023 thịnh vượng. Cảm ơn bạn vì đã là một người bạn tuyệt vời như vậy.

8. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good fortune and new experiences with friends and family.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu có thể mang đến cho bạn những điều may mắn và trải nghiệm mới cùng bạn bè và gia đình.

9. “Warmest wishes for a happy and prosperous New Year 2023. Thank you for all the great memories we’ve made together.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn các bạn vì tất cả những kỷ niệm tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên.

10. “Happy New Year 2023! Wishing you a year filled with happiness, love and laughter. Can’t wait to see what the new year brings for us.”

Chúc mừng năm mới 2023! Chúc bạn một năm tràn ngập hạnh phúc, tình yêu và tiếng cười. Thật nóng lòng để xem năm mới sẽ mang lại điều gì cho chúng ta.

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho gia đình

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho gia đình
Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho gia đình

1. “Wishing you a happy and prosperous New Year 2023! May the Year of the Ox bring you joy and good luck as a family.”

Chúc bạn một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng! Năm Quý Sửu sẽ mang đến cho bạn niềm vui và may mắn như một gia đình.

2. “Happy New Year 2023! May the new year be filled with happiness, love, and good health for you and your loved ones.”

Chúc mừng năm mới 2023! Cầu mong một năm mới tràn ngập hạnh phúc, tình yêu và sức khỏe tốt cho bạn và những người thân yêu của bạn.

3. “Warmest wishes for a happy and prosperous New Year 2023. May your family bond be strong and unbreakable.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc cho mối quan hệ gia đình của bạn bền chặt và không thể phá vỡ.

4. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good fortune and new memories with your loved ones.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu có thể mang lại cho bạn nhiều may mắn và những kỷ niệm mới với những người thân yêu của bạn.

5. “Wishing you a successful New Year 2023! Here’s to another year of love and happiness for your family.”

Chúc bạn một năm mới 2023 thành công! Đây là một năm mới yêu thương và hạnh phúc cho gia đình bạn.

6. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good luck and new opportunities for growth as a family.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu có thể mang đến cho bạn những may mắn và cơ hội mới để phát triển như một gia đình.

7. “Sending our best wishes for a prosperous New Year 2023. May your family be blessed with love and joy.”

Gửi đến chúng tôi những lời chúc tốt đẹp nhất cho một Năm Mới 2023 thịnh vượng. Chúc gia đình bạn luôn tràn ngập yêu thương và niềm vui.

8. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring you good fortune and new experiences with your loved ones.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu sẽ mang đến cho bạn những điều may mắn và trải nghiệm mới cùng những người thân yêu.

9. “Warmest wishes for a happy and prosperous New Year 2023. May your family be filled with laughter and love.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc gia đình bạn luôn tràn ngập tiếng cười và yêu thương.

10. “Happy New Year 2023! Wishing you and your family a year filled with happiness, love and good health. May your bond be stronger than ever.”

Chúc mừng năm mới 2023! Chúc bạn và gia đình một năm tràn ngập hạnh phúc, tình yêu và sức khỏe tốt. Chúc cho mối quan hệ của bạn bền chặt hơn bao giờ hết.

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho người yêu

Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho người yêu
Câu chúc tết 2023 tiếng Anh dành cho người yêu

1. “Wishing you a happy and prosperous New Year 2023! May the Year of the Ox bring us joy and good luck together.”

Chúc các bạn một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng! Năm Quý Sửu sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui và may mắn cùng nhau.

2. “Happy New Year 2023! May the new year be filled with happiness, love, and good health for us.”

Chúc mừng năm mới 2023! Cầu mong một năm mới tràn ngập hạnh phúc, tình yêu và sức khỏe tốt cho chúng ta.

3. “Warmest wishes for a happy and prosperous New Year 2023. May our love continue to grow stronger.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc cho tình yêu của chúng ta ngày càng bền chặt.

4. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring us good fortune and new adventures together.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu có thể mang lại cho chúng ta nhiều may mắn và những cuộc phiêu lưu mới.

5. “Wishing you a successful New Year 2023! Here’s to another year of love and happiness together.”

Chúc các bạn một năm mới 2023 thành công! Đây là một năm yêu thương và hạnh phúc bên nhau.

6. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring us good luck and new opportunities for growth in our relationship.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu có thể mang lại cho chúng ta nhiều may mắn và cơ hội phát triển mới trong mối quan hệ của chúng ta.

7. “Sending my best wishes for a prosperous New Year 2023. Thank you for being my partner and my love.”

Gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới 2023 thịnh vượng. Cảm ơn bạn đã là đối tác và tình yêu của tôi.

8. “Happy New Year 2023! May the Year of the Ox bring us good fortune and new experiences together.”

Chúc mừng năm mới 2023! Năm Quý Sửu có thể mang lại cho chúng ta nhiều may mắn và trải nghiệm mới.

9. “Warmest wishes for a happy and prosperous New Year 2023. Thank you for being my best friend and my lover.”

Những lời chúc nồng nhiệt nhất cho một năm mới 2023 hạnh phúc và thịnh vượng. Cảm ơn bạn đã là người bạn tốt nhất và người yêu của tôi.

10. “Happy New Year 2023! Wishing you a year filled with happiness, love and joy. I’m grateful to have you in my life.”

Chúc mừng năm mới 2023! Chúc bạn một năm tràn ngập hạnh phúc, tình yêu và niềm vui. Tôi rất biết ơn khi có bạn trong đời

Trên đây là những câu chúc tết 2023 tiếng Anh hay và ý nghĩa mà các bạn có thể tham khảo để chúc Tết người thân, bạn bè, đồng nghiệp.

Xem thêm:

Xem trực tiếp XoilacTV miễn phí