Hướng dẫn cách dùng Some thông thạo và chi tiết nhất

5/5 - (3 votes)
Hướng dẫn cách dùng Some thông thạo và chi tiết nhất

Trong tiếng anh khi muốn chỉ về số lượng thường hay dùng some hoặc any. Đây cũng là một điểm ngữ pháp quan trọng xuất hiện rất nhiều trong tiếng anh giao tiếp lẫn các bài kiểm tra về tiếng anh. Nhưng để biết cách dùng some đúng nhất, hiệu quả nhất thì mời bạn hãy đọc kỹ bài viết dưới đây để nắm rõ nhé!

cach-dung-some
hướng dẫn cách dùng some trong câu

Ý nghĩa của some, cách dùng some như thế nào trong câu

Some được xem là một từ hạn định dùng để chỉ số lượng, con số không xác định và được dùng khi người dùng không quan tâm đến sô lượng chính xác. Cụ thể: 

“Some” được dùng ở các câu Ví dụ
Dùng Some trong các câu mang nghĩa khẳng định He want some water ( anh ấy muốn một ít nước ) Jack gave me some milk ( Jack cho tôi một ít sữa )
Dùng Some trong câu hỏi Did you buy some meat ? ( Bạn đã mua một ít thịt đúng không? )Can you give me some coffee ( Bạn có thể cho tôi một ít cà phê được không? )
Dùng Some trong các lời mời, đề nghị Would you like some sanwiches? ( Bạn có muốn dùng một chút bánh sanwich không)Do you want some vetgetable? ( Bạn có muốn dùng một chút rau củ không)
Dùng some trong những câu mang nghĩa “Ước lượng, ước chừng” Some thirty people attended eventMerry spent some four years work in London ( Merry đã dành khoảng 4 năm làm việc ở London )

 

Song song với đó giới từ “ of “ cũng thường đi kèm với some khi dùng trước 

– Mạo từ a/an, the

– Đại từ chỉ định this/ that

– Các tính từ sở hữu: your, his, my, ….

– Đại từ nhân xưng: them, her, us, …

Ví dụ: 

  • She was great to meet some of her friends and colleagues.

Một lưu ý đặc biệt bạn cần nên nhớ là không được sử dụng some cùng với ý nghĩa “a few “ khi dùng cho các đơn vị chỉ thời gian

Ví dụ:

  • I will be there in a few days ( tôi sẽ có mặt ở đó trong một vài ngày )
  • Not: I will be there some days 

Cách phân biệt Some và any

Trong tiếng Anh, Cả some any đều chỉ được dùng để chỉ một số lượng không xác định khi người dùng không thể hay không cần phải nêu rõ số lượng chính xác.

Phân biệt Some và any như sau

cau-truc-phu-dinh-some-any
some và any khác và giống như thế nào bí quyết hoc tiếng Anh
Cách dùng some ở các câu Dùng “any” trong các câu
Dùng Some trong các câu mang nghĩa khẳng định Sử dụng cụm từ “any” trong các câu hỏi
Dùng Some trong câu hỏi Sử dụng “any” trong các phủ định 
Dùng Some trong các lời mời, đề nghị Khi theo sau các từ “Hardly, Never, If, Whether,…” 
Dùng some trong những câu mang nghĩa “Ước lượng, ước chừng” Có thể dùng “any” khi  đứng sau các động từ “ban, prevent, avoid, forbid” 
  Kết hợp với các từ như: Anyway, Anything, Anywhere,…

LƯU Ý

Trong câu nếu danh từ đã được xác định, các bạn có thể thay thế và dùng some hoặc any dù không có danh từ sau đó.

Example :

  • Tom wanted some water, but he could no’t find any. 

      (Tom muốn uống nước lọc, nhưng anh ấy không tìm được chút sữa nào.)

  • If you have no toys, I will give you some. 

      (Nếu bạn không có đồ chơi, tôi sẽ cho bạn vài món.)

Bên cạnh đó có từ chỉ như: something, anything, someone, anyone, somebody, anybody, somewhere, anywhere… sẽ được áp dùng tương tự như cách dùng some any trong câu.

Example :

  • There is somebody at the front door. (Có ai đó ở cửa trước.)
  • Is there anybody here? (Có ai ở đây không?)
  • Would you like something to drink? (Anh uống chút gì nhé?)
  • I’m not thirsty. I don’t want anything to drink. (Tôi không khát. Tôi không muốn uống gì cả.)     
  • Let’s go somewhere for dinner. ~ Is there anywhere we can go? (Chúng ta đi đâu đó ăn tối đi. ~ Chúng ta đi đâu đây?)

Xem lại phân biệt some time sometime và sometimes

Các trạng từ chỉ số lượng khác

Little, a little

Little, a litle được sử dụng trước danh từ không đến được , cụ thể:

Little + danh từ không đếm được: mang nghĩa là rất ít, không đủ để làm gì đó (có khuynh hướng phủ định)

=> I have little money, not enough to buy motobike.

little-a-little

A little + danh từ không đếm được: mang nghĩa là có một chút, đủ để làm gì đó

 

=> I have a little money, enough to buy house 

Cách dùng “Most”

– Most được dùng khi đứng trước danh từ có nghĩa là hầu hết, phần lớn …

– Most đi cùng danh từ số nhiều: động từ chia ở dạng số nhiều ví dụ ( most student are )

– Most đi cùng danh từ số ít thì động từ chia ở dạng số ít ví dụ ( most rice has) 

– Most of thường được dùng khi nó đứng trước các mạo từ ( a/an/the), các đại từ chỉ định (this/that), tính từ sở hữu (his, her, us) hoặc các đại từ nhân xưng ( them, her, him )

Ví dụ: I spend most of the time studying

– Most of đi cùng danh từ số nhiều: động từ sẽ được chia theo dạng số nhiều

– Most of đi cùng dành từ số ít: động từ sẽ chia theo dạng số ít.

– Bên cạnh đó: Most còn được dùng trước các tên riêng, địa lý

Ví dụ: Most of Korea, Most of  Việt Nam.

Xem lại cách dùng most the most

None 

None được dùng như một đại từ được dùng như chủ ngữ và tân ngữ, nó đứng 1 mình và sẽ thay thế cho  danh từ đếm được và không đếm được.

none
trạng từ chỉ số lượng none

Ví dụ: Who went to school last day? – None. (Ai tới trường ngày hôm qua – Không ai cả).

Much

Các trường hợp dùng “much” Ví dụ
“much” + danh từ số ít, không đếm được Thera aren’t much sugar in my coffee
Được sử dụng trong câu thể nghi vấn, phủ định how much does it cost?We didn’t drink much coffee
được dùng trong câu khẳng định nếu mang nghĩa trang trọng There are many concerns about young people’s use of social media
nếu có các từ: very, too, so, as, how thì much mang nghĩa khẳng định I drank so much wine in the party ( tôi đã uống quá nhiều rượu trong buổi tiệc)

few – a few

– Few và a few thường được dùng, áp dụng đứng trước các danh từ đếm được số nhiều

Ví dụ: few table, a few table

cach-dung-few
Cách dùng few trong câu

Cụ thể

Few + danh từ đếm được số nhiều: nghĩa là có rất ít, không đủ để làm gì đó (có tính phủ định)

=> I have few pencils, not enough to write

A few + danh từ đếm được số nhiều: nghĩa là có một chút, đủ để làm gì đó

=> I have a few records, enough for listening to music.

Bài tập áp dụng cách dùng some

Bài 1: điền some hoặc any thích hợp và ba chấm

1. He was too surprised to say something

2. There’s …. at the door. Can you go and see who is it.

3. Does …. mind if I open the window?

4. I won’t feel hungry, so I didn’t eat…

5. You must be hungry. Would you like …. to eat?

6. Quick, let’s go! There’s …. coming and I don’t want …. to see us.

7. Sarah was upset about …. and friend to talk to ….

8. This machine is very easy to her. …. can learn to use it very quickly.

9. There was hardly …. on the beach. It was almost deserted.

10. “Do you like …. near job?” “No, he lives in another past of town.”

11. “Whre shall we go on holiday?” “Let’s go …. warm and sunny.”

12. They stay at home all the time. They never seem to go ….

13. I’m going out now. If …. phones while I’m out, can you tell them. I’ll be back at 11.30?

14. Why are you looking under the bed? Have you lost ….?

15. The police have asked that …. who saw the accident should contact them.

16. “Can I ask you …. ?” “Sure What do you want to ask.”

17. Sue is very secretive. She never tells …. . (2 words)

Đáp án: 

2. somebody/someone

3. anybody/anyone

4. anything

5. something

6. somebody/someone …. anybody/anyone

7. something …. anybody/anyone

8. anybody/anyone

9. anybody/anyone

10. anywhere

11. somewhere

12. anywhere

13. anybody/anyone

14. something

15. anybody/anyone

16. something

17. anybody/anyone …. anything

Bài viết trên đã tổng hợp một số kiến thức cũng như bài tập áp dụng về cách dùng some trong tiếng anh. Đây là một kiến thức ngữ pháp không thể thiếu trong quá trình học tiếng anh giao tiếp hoặc học tại trường lớp bằng cấp. Mong rằng bạn sẽ nắm rõ về các trạng từ này. Chúc bạn học tốt cùng AMA.