3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng bạn cần lưu lại ngay

Đánh giá bài viết này
3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng bạn cần lưu lại ngay

3000 từ tiếng Anh thông dụng, chính là một trong những kiến thức mà bạn bổ sung tổng hợp ngay để giúp cho vốn từ ngôn ngữ này của bản thân bạn thêm phong phú. Việc biết được các từ vựng này sẽ vô cùng cần thiết. Bạn hãy nhanh chóng ghi nhớ lại và vận dụng vào cuộc sống hằng ngày khi có thể nhé!

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng 
3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Tại sao cần biết và học 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng?

Như bạn đã biết, tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Dầu bạn đi đến đất nước nào, nếu bạn biết tiếng Anh nó cũng sẽ là một lợi thế giúp bạn có thể giao tiếp cơ bản được với những người bản xứ. Và sau đây chính là một vài lý do, sẽ giúp bạn có thêm động lực để học và ghi nhớ 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng này:

 • Học biết các từ vựng mỗi ngày, là cách giúp bạn nhanh chóng hòa nhập với tiếng Anh nhất, nâng cao được khả năng nhạy bén và nhận biết nhanh những câu từ mà người bản xứ nói hằng ngày.
 • Học từ vựng là nền tảng để bạn có thể trau dồi tốt các kỹ năng nghe-nói-đọc-viết, mà không cần bạn phải quá giỏi việc dùng các ngữ pháp để áp dụng.
 • Học biết thêm các từ vựng sẽ chính là chìa khóa giúp bạn thông đạt tiếng Anh nhanh nhất, qua đó sẽ giúp bạn có thể truyền đạt được nhiều thông tin hơn đối với những người xung quanh bằng ngôn ngữ này.

Nên học 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng như thế nào?

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng 
3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng

Muốn nói giỏi tiếng Anh, thì không phải cần ngày một ngày hai nhưng đó là cả quá trình kiên trì tìm tòi và luyện tập của bạn. Vậy có cách nào để học 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng cách hiệu quả nhất?

 • Viết ra giấy mỗi ngày một ít từ vựng và học thuộc nó trong một ngày. Bạn có thể chọn học 1 ngày như vậy khoảng 10 từ mới, thì cũng sẽ giúp bạn nhanh chóng ghi nhớ và thuộc hơn.
 • Luôn ghi chú tiếng Việt và tiếng Anh của các từ vựng để bạn có thể hiểu nghĩa của nó là gì. Bên cạnh đó, bạn có thể dán những từ vựng tiếng Anh lên các đồ vật xung quanh bạn, học trực quan sẽ giúp bạn nhanh nhớ các từ vựng hơn.
 • Cố gắng tìm bạn đồng hành để có thể luyện tập mỗi ngày, hầu cho qua đó, tất cả mọi kỹ năng tiếng Anh của bạn đều được phát triển đồng đều.
 • Chia các từ vựng theo từng chủ đề và nên bắt đầu với những chủ đề nào mà bạn thấy hứng thú nhất, đây sẽ là một cách học cực kỳ hiệu quả giúp bạn dễ dàng ghi nhớ nhiều từ vựng hơn.
 • Học cách phát âm thông qua các ứng dụng, các bài hát, bộ phim để biết cách phát âm chuẩn của các từ vựng đúng nhất, đồng thời cũng phát triển được kỹ năng nghe hiệu quả.

Xem thêm: Google Dịch – Tải Về Ứng Dụng Dịch Ngôn Ngữ Thông Minh

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề bạn cần nhớ

Sau đây, chính là 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng mà bạn cần phải lưu lại và học biết:

 • Từ vựng tiếng anh chủ đề gia đình:

Birth /bɜrθ/ (n):                                                 Sự sinh ra, sự chào đời

Brother /ˈbrʌðər/(n):                                         Anh/em trai

Brother-in-law:                                                 Anh/em rể

Close /kloʊs/ (adj):                                           Gần gũi, gắn bó 

Cousin /ˈkʌzən/(n):                                           Anh chị em họ 

Daughter /ˈdɔtər/ (n):                                        Con gái

Daughter-in-law:                                               Con dâu

Father /ˈfɑðər/ (n):                                            Cha/Bố

Father-in-law (n):                                              Bố chồng/bố vợ

Godmother /ˈɡɑːdmʌðər/ (n):                            Mẹ đỡ đầu

Grandparents /ˈgrændˌpɛrənts/ (n):                   Ông bà

Kid/Child /kɪd/ – /ʧaɪld/ (n):                              Con cái

 • Từ vựng về thời tiết

Climate /ˈklaɪmət/(n):                                        Khí hậu

Climate change /ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/(n):                Biến đổi khí hậu

Global warming  /ˈɡloʊbl ˈwɔːrmɪŋ/(n):            Hiện tượng ấm nóng toàn cầu

Humid /ˈhjuːmɪd/(adj):                                       Ẩm

Shower /ˈʃaʊər /(n):                                            Mưa rào

Tornado /tɔːrˈneɪdoʊ /(n):                                   Cơn lốc

Rain-storm/rainstorm /ˈreɪnstɔːrm/ (n):              Mưa bão

Storm /stɔːrm/(n):                                               Bão, giông tố (giông tố) 

Typhoon /taɪˈfuːn/ (n):                                 Bão, siêu bão Tây Bắc Thái Bình Dương)

Hurricane /ˈhɜːrəkən/(n):                                  Bão (ở Đại Tây Dương / Bắc Thái Bình Dương)

Cyclone  /ˈsaɪkloʊn/(n):                                     Bão ( ở Nam Bán Cầu)

 • Từ vựng tiếng Anh chủ đề nghề nghiệp

Interview /’intəvju:/(v):                                       Phỏng vấn

Job /dʒɔb/(n):                                                      Việc làm

Appointment /ə’pɔintmənt/(n):                            Buổi hẹn gặp

Advertisement /ˌædvərˈtaɪzmənt/ (n):                 Quảng cáo

Contract /’kɔntrækt/(n):                                        Hợp đồng

Overtime /´ouvətaim/ (n):                                    Ngoài giờ làm việc

Redundancy /ri’dʌndənsi/(n):                               Sự thừa nhân viên

Redundant /ri’dʌndənt/ (adj):                                Bị thừa

Part-time /´pa:t¸taim/(adj,adv):                             Bán thời gian

Full-time /ˌfʊl ˈtaɪm/ (adj,adv):                            Toàn thời gian

 • Từ vựng về quần áo

Overcoat /ˈəʊvərkəʊt/ (n):                                     Áo măng tô

Jacket /ˈdʒækɪt/ (n):                                               Áo khoác ngắn

Trousers /ˈtraʊzərz/ (n) :                                        Quần dài

Suit /suːt/(n):                                                           Bộ vest nam/ nữ

Shorts /ʃɔːrts/ (n):                                                    Quần soóc

Jeans /dʒiːnz/ (n):                                                    Quần bò

Shirt /ʃɜːrt/ (n):                                                        Áo sơ mi

Tie  /taɪ/ (n):                                                            Cà vạt

T-shirt /ˈtiː ʃɜːrt/ (n):                                                Áo phông

Raincoat /ˈreɪnkəʊt/ (n):                                          Áo mưa

Anorak /ˈænəræk/ (n):                                             Áo khoác có mũ

 • Từ vựng tiếng Anh về tính cách

Clever /ˈklɛvər/ (adj):                                             Khéo léo, thông minh, lanh lợi 

Cold /koʊld/ (adj):                                                  Lạnh lùng

Competitive /kəmˈpɛtətɪv/ (adj):                            Ganh đua, thích cạnh tranh 

Confident /ˈkɑnfədənt/ (adj):                                  Tự tin

Considerate /kənˈsɪdərət/ (adj):                              Chu đáo, ân cần

Diligent /ˈdɪlədʒənt/ (adj):                                      Siêng năng, cần cù

Dynamic /daɪˈnæmɪk/ (adj):                                    Năng động, năng nổ, sôi nổi 

Faithful /ˈfeɪθfl/ (adj):                                             Chung thủy, trung thành

Fawning /ˈfɔnɪŋ/ (adj):                                            Nịnh hót, xu nịnh

Intelligent /ɪnˈtɛlədʒənt/ (adj):                                Thông minh, sáng dạ 

Jealous /ˈdʒɛləs/ (adj):                                             Ghen ghét, ghen tị

Kind /kaɪnd/ (adj):                                                   Tốt bụng, tử tế

 • Từ vựng tiếng Anh về rau củ quả 

Beetroot /ˈbiːtruːt/ (n):                                              Củ cải đường

Squash /skwɑːʃ/ (n):                                                  Bí

Cucumber  /ˈkjuːkʌmbər/  (n):                                  Dưa chuột

Potato  /pəˈteɪtoʊ/  (n):                                              Khoai tây

Garlic /ˈɡɑːrlɪk/  (n):                                                  Tỏi

Onion /ˈʌnjən/  (n):                                                    Hành

Radish /ˈrædɪʃ/  (n):                                                   Củ cải

Tomato /təˈmeɪtoʊ/  (n):                                            Cà chua

Marrow  /ˈmæroʊ/  (n):                                             Bí xanh

Bell pepper (AE)/ bel ˈpepər / (n):                            Ớt chuông

Hot pepper /hɑːtˈpepər/  (n):                                     Ớt cay

 • Từ vựng tiếng Anh chủ đề môi trường 

Industrial waste /ɪnˈdʌstrɪəl weɪst/ (n):                     Chất thải công nghiệp 

Natural resources /ˈnæʧrəl rɪˈsɔːsɪz/  (n):                  Tài nguyên thiên nhiên 

Oil spill /ɔɪl spɪl/ (n):                                                 Sự cố tràn dầu 

Ozone layer /ˈəʊzəʊn ˈleɪə/ (n):                                Tầng ô-zôn 

Pollution /pəˈluːʃən/  (n):                                           Sự ô nhiễm 

Preservation /ˌprɛzəːˈveɪʃən/  (n):                              Sự bảo tồn 

Rainforest /ˈreɪnˌfɒrɪst/  (n):                                      Rừng nhiệt đới 

Sea level /siːˈlɛvl/  (n):                                               Mực nước biển 

Sewage /ˈsjuːɪʤ/  (n):                                                 Nước thải 

Soil /sɔɪl/ (n):                                                               Đất 

Solar power /ˈsəʊlə ˈpaʊə/ (n):                                   Năng lượng mặt trời 

 • Từ vựng tiếng Anh về con vật

Lamb /læm/(n):                                                          Cừu con

Herd of cow /hɜːd əv kaʊ/(n):                                    Đàn bò

Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/(n):                                                  Gà

Flock of sheep /flɒk əv ʃiːp/(n):                                 Bầy cừu

Horseshoe /ˈhɔːs.ʃuː/(n):                                             Móng ngựa

Donkey /ˈdɒŋ.ki/(n):                                                   Con lừa

Piglet  /ˈpɪg.lət/(n):                                                      Lợn con

Female  /ˈfiː.meɪl/(n):                                                  Giống cái

Male  /meɪl/(n):                                                            Giống đực

Horse  /hɔːs/(n):                                                           Ngựa

 • Từ vựng tiếng Anh chủ đề đồ ăn

Bake /beɪk/(v):                                                             Nướng bánh 

Beef /bif/ (n):                                                               Thịt bò

Beer /bɪr/ (n):                                                                Bia

Bitte /ˈbɪtər/r (adj):                                                       Đắng 

Boil /bɔɪl/ (v):                                                               Luộc, đun sôi 

Bread /brɛd/(n):                                                            Bánh mì 

Chicken /ˈʧɪkən/ (n):                                                     Thịt gà 

Coffee /ˈkɑfi/(n):                                                           Cà phê

Delicious /dɪˈlɪʃəs/(adj):                                                Ngon lành 

Drink /drɪŋk/ (v):                                                           Uống

Eat /it/ (v):                                                                      Ăn

 • Từ vựng về trường học

Biology /baɪˈɑːlədʒi/ (n):                                                Sinh học 

Archaeology /ˌɑːrkiˈɑːlədʒi/ (n):                                     Khảo cổ học

Math /mæθ/ (n):                                                              Toán học 

Astronomy /əˈstrɑːnəmi/ (n):                                          Thiên văn học 

Physics /ˈfɪzɪks/ (n):                                                        Vật lý 

Linguistics /ˈfɪzɪks/ (n):                                                  Ngôn ngữ học 

Chemistry /ˈkemɪstri/ (n):                                               Hóa học 

Engineering /ˌendʒɪˈnɪrɪŋ/ (n):                                        Kỹ thuật 

Science /ˈsaɪəns/ (n):                                                       Khoa học

Medicine /ˈmedɪsn/ (n):                                                   Y học

Literature /ˈlɪtrətʃʊr/ (n):                                                 Văn học 

3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng 
3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng
 • Từ vựng tiếng Anh chủ đề du lịch

Sleeping bag /ˈsliːpɪŋ baɡ/ (n):                                        Túi ngủ

Lighter /ˈlaɪtə/ (n):                                                           Bật lửa

Tent /tent/ (n):                                                                  Lều

Penknife /ˈpennaɪf/ (n):                                                    Dao gấp

Backpack /ˈbækpæk/ (n):                                                 Balo

Axe /æks/ (n):                                                                  Cái rìu

Lantern /ˈlæntərn/ (n):                                                      Đèn xách tay

Campfire /ˈkæmpfaɪər/ (n):                                              Lửa trại

Mat /mæt/ (n):                                                                  Tấm thảm

Barbecue /ˈbɑːbɪkjuː/  (n):                                                Lò nướng ngoài trời

Folding chair /ˈfəʊldɪŋ ʧeə/ (n):                                       Ghế gấp

 • Từ vựng tiếng Anh về màu sắc

Violet /ˈvaɪə.lət/ (adj):                                                      Tím 

Bright red /brait red / (adj):                                              Màu đỏ sáng 

Bright green /brait griːn/ (adj) :                                        Màu xanh lá cây tươi 

Bright blue /brait bluː/ (adj):                                             Màu xanh nước biển tươi

Dark brown /dɑ:k braʊn/ (adj) :                                        Màu nâu đậm 

Dark green /dɑ:k griːn/ (adj) :                                           Màu xanh lá cây đậm 

Dark blue /dɑ:k bluː/ (adj):                                               Màu xanh da trời đậm 

Light brown /lait braʊn/ (adj):                                          Màu nâu nhạt 

Light green /lait griːn / (adj):                                            Màu xanh lá cây nhạt 

Light blue /lait bluː/ (adj):                                                 Màu xanh da trời nhạt

 • Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Multiplication / mʌltɪplɪˈkeɪʃən/ (n):                                Phép nhân

Numeric /nju(ː)ˈmɛrɪk/ (n):                                               Số học, thuộc về số học

Operation /ɒpəˈreɪʃən/ (n):                                                Thao tác

Output /ˈaʊtpʊt/ (n):                                                          Ra, đưa ra

Perform /pəˈfɔːm/ (v):                                                        Tiến hành, thi hành

Process /ˈprəʊsɛs/ (v):                                                        Xử lý

Processor /ˈprəʊsɛsə/ (v):                                                   Bộ xử lý

Pulse /pʌls/ (n):                                                                   Xung

Register /ˈrɛʤɪstə/ (v):                                                        Thanh ghi, đăng ký

Signal /ˈsɪgnl/ (n):                                                               Tín hiệu

Solution /səˈluːʃən/ (n):                                                       Giải pháp, lời giải

Store /stɔː/ (v): Lưu trữ

 • Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán

Construction in progress:                                            Chi phí xây dựng cơ bản 

Cost of goods sold:                                                      Giá vốn bán hàng 

Current assets:                                                        Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 

Current portion of long-term liabilities:                      Nợ dài hạn đến hạn trả 

Deferred expenses:                                                      Chi phí chờ kết chuyển 

Deferred revenue:                                                        Người mua trả tiền trước 

Depreciation of fixed assets:                                     Hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình 

Depreciation of intangible fixed assets:                      Hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình 

Depreciation of leased fixed assets:                             Hao mòn lũy kế tài sản cố định thuê tài chính 

Equity and funds:                                                          Vốn và quỹ 

Exchange rate differences:                                            Chênh lệch tỷ giá

 • Từ vựng về giao thông

Learner driver /ˌlɜːrnər ˈdraɪvər/ (n):                          Người tập lái

Passenger /ˈpæsɪndʒər/ (n):                                        Hành khách

To stall /stɔːl/:                                                             Làm chết máy

Tre pressure:                                                               Áp suất lốp

Traffic light /ˈtræfɪk laɪt/ (n):                                      Đèn giao thông

Speed limit /ˈspiːd lɪmɪt/ (n):                                      Giới hạn tốc độ

Speeding fine:                                                             Phạt tốc độ

Level crossing /ˌlevl ˈkrɔːsɪŋ/ (n):                              Đoạn đường ray giao đường cái

Jump leads /ˈdʒʌmp liːd/ (n):                                      Dây sạc điện

Oil /ɔɪl/ (n):                                                                  Dầu

 • Từ vựng tiếng Anh về cảm xúc

Disappointed / ˌdɪsəˈpɔɪntɪd / (adj):                             Thất vọng 

Ecstatic / ɪkˈstætɪk / (adj):                                            Vô cùng hạnh phúc 

Enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ (adj):                               Nhiệt tình 

Excited / Excited / (adj):                                              Phấn khích, hứng thú 

Emotional / ɪˈmoʊʃənl / (adj):                                      Dễ bị xúc động

Envious / ˈenviəs / (adj):                                              Thèm muốn, đố kỵ

Embarrassed / ɪmˈbærəst / (v):                                     Hơi xấu hổ 

Frightened  / ˈfraɪtnd / (v):                                           Sợ hãi 

Frustrated /frʌ’streɪtɪd/ (v):                                          Tuyệt vọng 

Furious / ˈfjʊriəs / (v):                                                  Giận giữ, điên tiết 

Great / ɡreɪt / (adj):                                                       Tuyệt vời

 • Từ vựng tiếng Anh về hoa quả

Jackfruit /ˈjakˌfro͞ot/ (n):                                                Mít

Persimmon  /pə:’simən/   (n):                                         Hồng

Sapodilla  /,sæpou’dilə/   (n):                                         Sa bô chê, Hồng xiêm

Peach  /pi:tʃ/  (n):                                                            Đào

Pineapple  /ˈpīˌnapəl/   (n):                                             Thơm, Dứa, Khóm

Papaya  /pə’paiə/   (n):                                                     Đu đủ

Dragon fruit /ˈdræɡən fruːt/ (n):                                      Thanh long

Custard apple /’kʌstəd/ /’æpl/  (n):                                  Quả Na

Soursop  /ˈsou(ə)rˌsäp/   (n):                                            Mãng cầu

Rambutan  /ræm’bu:tən/   (n):                                         Chôm chôm

 • Từ vựng chuyên ngành marketing

Brand /brænd/ (n) :                                                         Thương hiệu 

Branded /ˈbrændɪd/ (n):                                                  Hàng hiệu

Cost /kɔːst/ (n):                                                               Trị giá (hàng hóa)

Consumer /kənˈsuːmər/ (n):                                            Người tiêu dùng

Consume /kənˈsuːm/ (v):                                                Tiêu dùng

Costing /ˈkɔːstɪŋ/ (n):                                                      Dự toán

Develop /dɪˈveləp/ (v):                                                Sáng tạo,cải tiến một sản phẩm hiện có

Product development:                                                  Cải tiến sản phẩm

Distribution /ˌdɪstrɪˈbjuːʃn/ (v) :                                   Phân phối (hàng hóa)

End-user /ˌend ˈjuːzər/ (n):                                          Người tiêu dùng hàng hóa cuối cùng

Image /ˈɪmɪdʒ/ (n):                                                        Hình tượng (của một công ty)

 • Từ vựng tiếng Anh chủ đề công việc

Reception /ri’sep∫n/ (n):                                                Lễ tân

Health and safety (n):                                                   Sức khỏe và sự an toàn

Director /di’rektə/ (n):                                                   Giám đốc

Owner /´ounə/ (n):                                                        Chủ doanh nghiệp

Manager /ˈmænәdʒər/ (n):                                            Người quản lý

Boss /bɔs/ (n):                                                               Sếp

Colleague /ˈkɒli:g/ (n):                                                 Đồng nghiệp

Trainee /trei’ni:/ (n):                                                      Nhân viên tập sự

Timekeeping ˈtaɪmkiːpɪŋ/ (n):                                       Theo dõi thời gian làm việc

Job description  /ˈdʒɑːb dɪskrɪpʃn/ (n):                          Mô tả công việc

Department /di’pɑ:tmənt/ (n):                                        Phòng ban

 • Từ vựng về giáng sinh 

Snow /snoʊ/ (adj):                                                         Tuyết rơi

Snowflake /ˈsnoʊ-fleɪk/ (n):                                          Bông tuyết

Pine /paɪn/ (n):                                                               Cây thông

Candle /ˈkænd(ə)l/ (n):                                                   Cây nến

Card /kɑːrd/ (n):                                                             Thiệp chúc mừng

Fireplace /ˈfaɪr-pleɪs/ (n):                                                Lò sưởi

Firewood /ˈfaɪr-wʊd/ (n):                                                Củi khô

Chimney /ˈtʃɪm.ni/ (n):                                                    Ống khói

Gift /ɡɪft/ (n):                                                                   Món quà

Ribbon /ˈrɪb.ən/ (n):                                                         Nơ ruy băng

 • Từ vựng về thời trang

Wallet /ˈwɔː.lɪt/ (n):                                                          Ví

Sweatpants /ˈswet.pænts/ (n):                                          Quần nỉ

Sneakers /ˈsniː.kərz/ (n):                                                  Giày thể thao

Sweatband /ˈswet.bænd/ (n):                                            Băng đeo 

Tank top /tæŋk.tɒp/ (n):                                                    Áo ba lỗ

Shorts /Ʃɔːts/ (N):                                                             Quần Đùi

Long Sleeve /Lɒŋ Sliːv/ (N):                                            Áo Dài Tay

Belt /Belt/ (N):                                                                  Thắt Lưng

Buckle /ˈbʌ.Kļ/ (N):                                                          Khóa Thắt Lưng

Shopping Bag /ˈʃɒ.Pɪŋ Bæg/ (N):                                      Túi Đi Chợ

Sandal /ˈsæn.Dl/ (N):                                                         Dép Quai Hậu

 • Từ vựng về tết trung thu

Crescent Moon /ˈkrɛsnt Muːn/:                                          Trăng Khuyết

Full Moon /Fʊl Muːn/:                                                       Trăng Tròn

Moon Palace /Muːn ˈpælɪs/:                                               Cung Trăng

The Moon Boy /Ðə Muːn Bɔɪ/:                                          Chú Cuội

Magical Banyan Tree /ˈmæʤɪkəl ˈbænɪən Triː/ :               Cây Đa

Lion Dance /ˈlaɪən Dɑːns/:                                                  Múa Lân

Lantern /ˈlæntən/:                                                                Đèn Lồng

Five-Pointed Star-Shaped Lantern /Faɪv-ˈpɔɪntɪd Stɑː-Ʃeɪpt ˈlæntən/ Đèn Ông Sao

Carp-Shaped Lantern /Kɑːp-Ʃeɪpt ˈlæntən/ :                       Đèn Cá Chép

Mask /Mɑːsk/ :                                                                     Mặt Nạ

Lantern Parade /ˈlæntən Pəˈreɪd/:                                        Hội Rước Đèn

 • Từ vựng tiếng Anh về nhà bếp

Roasting Pan /ˈrəʊ.Stɪŋ Pæn/ (N):            Chảo Nướng (Dùng Nướng Thức Ăn Trong Lò 

Dishtowel /Dɪʃ Taʊəl/  (N):                              Khăn Lau Bát Đĩa 

Refrigerator /Rɪˈfrɪdʒ.Ər.Eɪ.Təʳ/ (N):               Tủ Lạnh 

Freezer /ˈfriː.Zəʳ/ (N):                                      Ngăn Lạnh 

Ice Tray /Aɪs Treɪ/ (N):                                    Khay Đá 

Cabinet /ˈkæb.Ɪ.Nət/ (N):                                Tủ Nhiều Ngăn 

Microwave Oven /ˈmaɪ.Krəʊ.Weɪv ˈʌv.Ən/ (N):  Lò Vi Sóng 

Mixing Bowl /Mɪksɪŋ Bəʊl/ (N):                       Bát To Để Trộn 

Rolling Pin /ˈrəʊ.Lɪŋ Pɪn/ (N):                           Trục Cán Bột 

Cutting Board /ˈkʌt.Ɪŋ Bɔːd/ (N):                      Thớt 

Counter /ˈkaʊn.Təʳ/ (N):                                     Bề Mặt Chỗ Nấu Ăn

 • Từ vựng về các môn thể thao

Swimming/ˈswɪmɪŋ/ (N):                                    Bơi Lội

Ice-Skating/ˈaɪs Skeɪt/  (N) :                               Trượt Băng

Water-Skiing/ˈwɔːtərskiːɪŋ/  (N):                         Lướt Ván Nước

Hockey/ˈhɑːki/  (N):                                            Khúc Côn Cầu

High Jump/Ðə ˈhaɪ Dʒʌmp/  (N):                        Nhảy Cao

Snooker/ˈsnuːkər/  (N):                                        Bi Da

Boxing/ˈbɑːksɪŋ/  (N):                                          Quyền Anh

Scuba Diving/ˈskuːbə Daɪvɪŋ/  (N):                     Lặn

Archery/ˈɑːrtʃəri/  (N):                                         Bắn Cung

Windsurfing/ˈwɪndsɜːrfɪŋ/  (N):                           Lướt Sóng

 • Từ vựng về thực phẩm

Anchovy /ˈæntʃoʊvi/  (N) :                                  Cá Cơm

Carp /Kɑːrp/  (N):                                                Cá Chép

Codfish /ˈkɑːdfɪʃ/  (N):                                        Cá Thu

Salmon /ˈsæmən/ (N)                                           Cá Hồi

Goby /ˈɡoʊbi/ (N):                                              Cá Bồng

Herring /ˈherɪŋ/ (N):                                            Cá Trích

Tuna-Fish /’tju:Nə Fi∫/  (N):                                Cá Ngừ Đại Dương

Eel /Iːl/  (N):                                                        Lươn

Shrimp /Ʃrɪmp/  (N):                                           Tôm

Crab /Kræb/ (N):                                                 Cua

 • Từ vựng tiếng Anh miêu tả người

Aggressive /əˈɡrɛsɪv/ (adj):                                  Hung hăng, năng nổ 

Ambitious /æmˈbɪʃəs/ (adj):                                 Tham vọng

Artful /ˈɑrtfl/ (adj):                                               Xảo quyệt, tinh ranh

Bad-tempered /ˌbæd ˈtempərd/ (adj):                   Nóng tính 

Boastful /ˈboʊstfl/ (adj):                                       Khoe khoang, khoác lác 

Boring /ˈbɔrɪŋ/ (adj):                                            Nhàm chán, chán nản

Bossy /ˈbɔsi/ (adj):                                               Hống hách, hách dịch 

Brave /breɪv/ (adj):                                               Dũng cảm, gan dạ 

Calm /kɑm/ (adj):                                                Điềm tĩnh

Careful /ˈkɛrfl/ (adj):                                           Cẩn thận, kỹ lưỡng 

Careless /ˈkɛrləs/ (adj):                                       Bất cẩn, cẩu thả 

 • Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Activism (judicial) /ˈæktɪvɪzəm/ (n) :                 Tính tích cực của thẩm phán 

Actus reus :                                                          Khách quan của tội phạm 

Bail /beɪl/ (n):                                                      Tiền bảo lãnh 

Bench trial :                                                         Phiên xét xử bởi thẩm phán 

Commit /kəˈmɪt/ (v):                                           phạm (tội, lỗi). Phạm tội  

Crime /kraɪm/ (n):                                               Tội phạm 

Damages /ˈdæmɪdʒ/ (n) :                                     Khoản đền bù thiệt hại 

Defendant /dɪˈfendənt/ (n):                                  Bị cáo. 

Grand jury /ˌɡrænd ˈdʒʊri/ (n) :                           Bồi thẩm đoàn 

General Election /ˌdʒenrəl ɪˈlekʃn/ (n):                Tổng Tuyển Cử 

 • Từ vựng về quốc gia

VietNam /ˌvjɛtˈnɑːm /:                                        Việt Nam

England /ˈɪŋglənd/:                                              Anh

ThaiLand /ˈtaɪlænd/:                                            Thái Lan

India /ˈɪndɪə/:                                                       Ấn Độ

Singapore /sɪŋgəˈpɔː/:                                          Singapore

China /ˈʧaɪnə/:                                                      Trung Quốc

Japan /ʤəˈpæn/:                                                    Nhật Bản

Combodia /Combodia /:                                        Campuchia

Cuba /ˈkjuːbə/:                                                       Cu Ba

France /ˈfrɑːns/:                                                      Pháp

 • Từ vựng tiếng Anh về côn trùng

Butterfly /ˈbʌt.ə.flaɪ/ (n):                                        Bướm

Moth /mɒθ/ (n):                                                      Bướm đêm, sâu bướm

Caterpillar /ˈkæt.ə.pɪl.əʳ/ (n):                                  Sâu bướm

Giant water bug /ˈdʒaɪənt ˈwɔːtə bʌɡ/ (n):             Cà cuống

Stink bug /stɪŋk bʌɡ/ (n):                                        Bọ xít

Cicada /səˈkɑːdə/ (n):                                              Ve sầu

Cockroach /ˈkɒk.rəʊtʃ/ (n):                                     Con gián

Cricket /ˈkrɪk.ɪt/ (n):                                                Con dế

Dragonfly /ˈdrægən flaɪ/ (n):                                  Chuồn chuồn

Damselfly /ˈdæmzəl flaɪ/ (n):                                 Chuồn chuồn kim

 • Từ vựng tiếng Anh về quân đội

Defense line:                                                          Phòng tuyến

Declassification:                                                     Làm mất tính bí mật/ tiết lộ bí mật

Drill /drɪl/ (n):                                                         Sự tập luyện

Drill-ground:                                                           Bãi tập, thao trường

Drill-sergeant:                                                         Hạ sĩ quan huấn luyện

Drumfire:                                                                Loạt đại bác bắn liên hồi 

Drumhead court martial:                                     Phiên toà quân sự bất thường (ở mặt trận)

Front lines:                                                              Tiền tuyến

Factions and parties:                                                Phe phái

 • Từ vựng về bóng đá 

CM : Centre midfielder :                                         Trung tâm 

DM : Defensive midfielder :                                    Phòng ngự 

Winger :                                                                Tiền vệ chạy cánh(ko phải đá bên cánh) 

Deep-lying playmaker :                                           DM phát động tấn công

Striker:                                                                     Tiền đạo cắm 

Forwards (Left, Right, Center):                               Tiền đạo hộ công

Leftback, Rightback:                                               Hậu vệ cánh 

Fullback:                                                                  Cầu thủ có thể chơi mọi vị trí ở hàng phòng ngự 

(Left, Right, Center) Defender:                               Trung vệ 

Sweeper:                                                                  Hậu vệ quét 

Goalkeeper:                                                             Thủ môn

 • Từ vựng tiếng Anh chủ đề cửa hàng

Flea market /ˈfliː mɑːrkɪt/ (n):                                 Chợ trời 

Greengrocer /ˈɡriːnɡrəʊsər/ (n):                              Cửa hàng rau củ 

Grocer (uk) / grocery store (us) (n):                        Cửa hàng tạp hoá

Hardware store / ironmonger :                                 Cửa hàng dụng cụ 

Market /ˈmɑːrkɪt/ (n) :                                              Chợ 

Newsagent /ˈnuːzeɪdʒənt/ (n):                                  Sạp báo (nhà phát hành báo) 

Optician /ɑːpˈtɪʃn/ (n):                                              Hiệu kính mắt 

Petrol station (uk) / gas station (us) :                        Trạm xăng 

Petshop :                                                                    Hiệu thú nuôi 

Pharmacy (us) :                                                          Hiệu thuốc 

Stationer /ˈsteɪʃənər/ (n) :                                           Cửa hàng văn phòng phẩm

 • Từ vựng tiếng Anh về thiên nhiên

Hill /hɪl/  (n):                                                             Đồi

Forest /ˈfɔːrɪst/  (n):                                                   Rừng

Mountain /ˈmaʊntn/  (n):                                           Núi

River /ˈrɪvər/  (n):                                                      Sông

Port /pɔːrt/  (n):                                                          Cảng

Lake /leɪk/  (n):                                                           Hồ

Sea /siː/  (n):                                                                Biển

Sand /sænd/  (n):                                                          Cát

Valley /ˈvæli/  (n):                                                        Thung lũng

Waterfall /ˈwɔːtərfɔːl/  (n):                                           Thác nước

Trên đây chính là những tổng hợp theo chủ đề về 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng. Mong rằng, chia sẻ này sẽ giúp bạn hoàn thiện hơn về vốn từ tiếng Anh của mình. Mọi mong muốn tham gia các khóa học chuyên sâu tiếng Anh hãy liên hệ ngay với AMA để được tư vấn.