AMA Clever stars

Tiếng Anh thiếu nhi cho bé từ 6 đến 11 tuổi

Là chương trình tiếng Anh thiếu nhi được thiết kế cho các bé từ 6 đến 11 tuổi. Sử dụng mô hình học toàn diện English+21 và giáo trình Story Central, các bé sẽ học mà chơi trong thế giới Tiếng Anh tràn ngập những câu chuyện tuyệt vời và khám phá cuộc sống nhiều màu sắc.

TẠI SAO CHỌN CLEVER KIDS

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

COURSE NAME AGE COURSE BOOK

COURSE

HOURS

 WEEKS COURSE FEE
CLEVER KIDS 6-11 STORY CENTRAL    

100%

FOREIGN TEACHER

50%

FOREIGN TEACHER

CK1 6-11 Story Central(1-5) 56 14 5,990,000 3,990,000
CK2 6-11 Story Central(6-9) 56 14 5,990,000 3,990,000
CK3 6-11 Story Central(1-5) 56 14  5,990,000 3,990,000
CK4 6-11 Story Central(6-9) 56 14  5,990,000 3,990,000
CK5 6-11 Story Central(1-5) 56 14  5,990,000 3,990,000
CK6 6-11 Story Central(6-9) 56 14  5,990,000 3,990,000
CK7 6-11 Story Central(1-5) 56 14  5,990,000 3,990,000
CK8 6-11 Story Central(6-9) 56 14  5,990,000 3,990,000
CK9 6-11 Story Central(1-5) 56 14  5,990,000 3,990,000
CK10 6-11 Story Central(6-9) 56 14  5,990,000 3,990,000
CK11 6-11 Story Central(1-5) 56 14  5,990,000 3,990,000
CK12 6-11 Story Central(6-9) 56 14  5,990,000 3,990,000

 

EXAM PREP-KIDS  

100%

VIETNAMESE TEACHER

ESOL CAMBRIDGE
PS 6-11 Staters Practice & Pass + Staters 4-9 48 12 3,990,000 THI STATERS
PM 6-11 Movers Practice & Pass + Movers 4-9 48  12 3,990,000 THI MOVERS
PF 6-11 Flyers Practice & Pass + Flyers 4-9 48 12 3,990,000 THI FLYERS

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM MÔ HÌNH HỌC TOÀN DIỆN ENGLISH+21

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ