Ama Amazing stars

Tiếng Anh thiếu niên cho trẻ từ 12 đến 16 tuổi

Là chương trình tiếng Anh thiếu niên được thiết kế cho các học viên từ 12 đến 16 tuổi. Sử dụng mô hình học toàn diện English+21 và giáo trình Beyond, học viên sẽ tiếp cận và nâng cao khả năng tiếng Anh với những bài học đa dạng. đa văn hóa thú vị và đặc sắc.

TẠI SAO CHỌN AMAZING TEENS

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

COURSE NAME AGE COURSE BOOK COURSE HOURS WEEKS COURSE FEE
Amazing Stars

12 – 16

BEYOND    

 100%

FOREIGN TEACHER

 50%

FOREIGN TEACHER

AT1 12 – 16 Beyond A1+ (1 – 5) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT2 12 – 16 Beyond A1+ (6-10) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT3 12 – 16 Beyond  A2 (1 – 5) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT4 12 – 16 Beyond  A2 (6-10) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT5 12 – 16 Beyond  A2+ (1 – 5) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT6 12 – 16 Beyond  A2+ (6-10) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT7 12 – 16 Beyond B1 (1 – 5) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT8 12 – 16 Beyond  B1 (6 – 10) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT9 12 – 16 Beyond B1+ (1 – 5) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT10 12 – 16 Beyond  B1+ (6 – 10) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT11 12 – 16 Beyond B2 (1 – 5) 72 18 6,990,000 4,990,000
AT12 12 – 16 Beyond  B2 (6 – 10) 72 18 6,990,000 4,990,000

 

Amazing Stars

100% 

VIETNAMESE TEACHER

ESOL CAMBRIDGE
PK 12 – 16 Cambridge KET 3-7 48 12 3,990,000 THI KET
PP 12 – 16 Cambridge PET 5-8 48 12 3,990,000 THI PET

ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM MÔ HÌNH HỌC TOÀN DIỆN ENGLISH+21

HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ